Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 153 371
Wyborców 941 772
Obwodów 959
 • Wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego
 • Wyniki głosowania do sejmiku
 • Wyniki wyborów do sejmiku
 • Geografia

Geografia

Powiaty

Powiaty Liczba Liczba Liczba wybieranych
Mieszkańców Wyborców Obwodów Okręgów wyborczych rad powiatów Gmin Wójtów Burmistrzów Prezydentów
Ogółem w tym:
pow. 20 tys. do 20 tys.
augustowskiaugustowski 57 263 46 824 44 3 7 1 6 5 2 0
bialzostockibiałostocki 146 101 118 016 122 6 15 1 14 6 9 0
bielskibielski 55 843 46 334 50 3 8 1 7 6 2 0
grajewskigrajewski 47 440 38 481 43 3 6 1 5 3 3 0
hajnowskihajnowski 43 423 37 112 47 4 9 1 8 7 2 0
kolnenzskikolneński 38 659 31 258 41 4 6 0 6 4 2 0
lzomzzzynzskiłomżyński 51 594 41 431 53 5 9 0 9 7 2 0
monieckimoniecki 40 942 34 039 33 4 7 0 7 4 3 0
sejnenzskisejneński 20 356 16 799 21 4 5 0 5 4 1 0
siemiatyckisiemiatycki 45 618 38 129 48 3 9 0 9 7 2 0
sokozlskisokólski 68 213 56 250 63 4 10 1 9 6 4 0
suwalskisuwalski 36 628 29 281 38 4 9 0 9 9 0 0
wysokomazowieckiwysokomazowiecki 57 954 47 030 60 5 10 0 10 6 4 0
zambrowskizambrowski 43 327 35 467 45 3 5 1 4 4 1 0
Podsumowanie 753 361 616 451 708 55 115 7 108 78 37 0

Miasta na prawach powiatu

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
miasto bialzystokMiasto Białystok 182 5 28 29 202
miasto lzomzzzaMiasto Łomża 32 4 23 28 206
miasto suwalzkiMiasto Suwałki 37 4 23 24 178

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 miasto Białystok 7 222 680 12 88
0.0000020000Nr 2 powiat augustowski, powiat sejneński, powiat suwalski, powiat sokólski, powiat moniecki, miasto Suwałki 8 237 134 10 78
0.0000030000Nr 3 powiat grajewski, powiat kolneński, powiat łomżyński, powiat zambrowski, miasto Łomża 6 195 317 11 75
0.0000040000Nr 4 powiat bielski, powiat siemiatycki, powiat wysokomazowiecki, powiat hajnowski, powiat białostocki 9 286 612 11 87
Podsumowanie 30 941 743 44 328

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 5 5 10
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 9 10 8 11 38
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI KW PARTIA ZIELONI 6 6 12
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 9 10 8 11 38
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 9 10 8 11 38
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM KW RAZEM 6 6 6 6 24
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP KW RUCH NARODOWY RP 7 6 7 5 25
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 9 9 8 10 36
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 5 5 5 5 20
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9 10 8 11 38
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI KW WOLNI I SOLIDARNI 8 7 6 5 26
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOZA SITWY KWW SPOZA SITWY 6 5 5 7 23

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 223 193 119 350 119 222 53.42% 0.05342
116 711 97.89% 0.09789
Tak
2 237 335 120 952 120 758 50.88% 0.05088
111 280 92.15% 0.09215
Tak
3 195 394 102 536 102 495 52.46% 0.05246
94 649 92.34% 0.09234
Tak
4 286 778 157 317 157 193 54.81% 0.05481
146 111 92.95% 0.09295
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 5 623 10 1.20% 0.0012
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 73 386 38 15.66% 0.01566
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 2 059 12 0.44% 0.00044
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 113 137 38 24.14% 0.02414
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 22 422 38 4.78% 0.00478
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 5 818 24 1.24% 0.00124
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 6 353 25 1.36% 0.00136
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 27 657 36 5.90% 0.0059
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 4 857 20 1.04% 0.00104
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 195 188 38 41.64% 0.04164
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 3 625 26 0.77% 0.00077
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOZA SITWY 8 626 23 1.84% 0.00184

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 5 623 10 0 1.20% 0.0012
Nie
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 73 386 38 5 15.66% 0.01566
Tak
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 2 059 12 0 0.44% 0.00044
Nie
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 113 137 38 9 24.14% 0.02414
Tak
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 22 422 38 0 4.78% 0.00478
Nie
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 5 818 24 0 1.24% 0.00124
Nie
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 6 353 25 0 1.36% 0.00136
Nie
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 27 657 36 0 5.90% 0.0059
Nie
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 4 857 20 0 1.04% 0.00104
Nie
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 195 188 38 16 41.64% 0.04164
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 3 625 26 0 0.77% 0.00077
Nie
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOZA SITWY 8 626 23 0 1.84% 0.00184
Nie

Sejmik Województwa Podlaskiego - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 1 1 KIRYLUK Aleksander 758 0.65% 0.00065
Nie
1 1 2 KAROLCZUK Marzanna 555 0.48% 0.00048
Nie
1 1 3 ZAPOLSKA Edyta 564 0.48% 0.00048
Nie
1 1 4 WASILEWSKI Rafał 321 0.28% 0.00028
Nie
1 1 5 FIODOROW Kamil 175 0.15% 0.00015
Nie
1 2 1 ŻYLIŃSKI Robert Paweł 1 366 1.17% 0.00117
Nie
1 2 2 SZADKOWSKA Eliza 435 0.37% 0.00037
Nie
1 2 3 FREINO Michał Marcin 836 0.72% 0.00072
Nie
1 2 4 WIERZBICKA Danuta 225 0.19% 0.00019
Nie
1 2 5 KAMIŃSKI Zbigniew Stanisław 190 0.16% 0.00016
Nie
1 2 6 GRZEŚ Anna 320 0.27% 0.00027
Nie
1 2 7 LEWKO-NINKIEWICZ Dorota Stanisława 202 0.17% 0.00017
Nie
1 2 8 RYKOWSKI Grzegorz 133 0.11% 0.00011
Nie
1 2 9 NAZARUK-ZDANUCZYK Agnieszka 484 0.41% 0.00041
Nie
1 3 1 CYLWIK Monika Inga 516 0.44% 0.00044
Nie
1 3 2 WYSZYŃSKI Stanisław Robert 76 0.07% 7.0E-5
Nie
1 3 3 ŻYŁOWSKI Ireneusz 79 0.07% 7.0E-5
Nie
1 3 4 AKTYL-NOWAK Aniela Anna 71 0.06% 6.0E-5
Nie
1 3 5 MOSZYŃSKI Stanisław Krzysztof 39 0.03% 3.0E-5
Nie
1 3 6 POWICHROWSKA Ewa 148 0.13% 0.00013
Nie
1 4 1 AUGUSTYN Anna 11 683 10.01% 0.01001
Tak
1 4 2 NIKITOROWICZ Zbigniew 6 899 5.91% 0.00591
Tak
1 4 3 PILECKI Karol 8 057 6.90% 0.0069
Tak
1 4 4 NAZARUK Sławomir 9 641 8.26% 0.00826
Tak
1 4 5 SZCZYGIEŁ-ROGOWSKA Jolanta 1 836 1.57% 0.00157
Nie
1 4 6 PYRKO Paulina 1 177 1.01% 0.00101
Nie
1 4 7 DWORZAŃSKI Jarosław Zygmunt 4 389 3.76% 0.00376
Nie
1 4 8 KARCZEWSKA Wioletta Maria 924 0.79% 0.00079
Nie
1 4 9 KOWALEWSKI Andrzej 1 343 1.15% 0.00115
Nie
1 5 1 SZAMATOWICZ Marian Czesław 3 738 3.20% 0.0032
Nie
1 5 2 KARPOWICZ Michał 1 944 1.67% 0.00167
Nie
1 5 3 PIOTROWICZ Jadwiga 206 0.18% 0.00018
Nie
1 5 4 DEMIANOWICZ Andrzej 122 0.10% 0.0001
Nie
1 5 5 KONIUSZEWSKA Bogumiła 100 0.09% 9.0E-5
Nie
1 5 6 MATWIEJCZUK Dariusz 474 0.41% 0.00041
Nie
1 5 7 JAROCKA Iwona 235 0.20% 0.0002
Nie
1 5 8 KUŹMICKI Tomasz 84 0.07% 7.0E-5
Nie
1 5 9 JANUSZEWSKA Elżbieta 160 0.14% 0.00014
Nie
1 6 1 ROSIŃSKA Katarzyna Ewa 832 0.71% 0.00071
Nie
1 6 2 JANOSZKA Grzegorz Jan 184 0.16% 0.00016
Nie
1 6 3 SIELAWA Magdalena 122 0.10% 0.0001
Nie
1 6 4 FALKOWSKI Przemysław 117 0.10% 0.0001
Nie
1 6 5 DOMYSŁAWSKA Urszula 118 0.10% 0.0001
Nie
1 6 6 SKOWROŃSKI Adrian 93 0.08% 8.0E-5
Nie
1 7 1 WÓJCICKI Wojciech Bolesław 628 0.54% 0.00054
Nie
1 7 2 JĘDRZEJEWSKI Andrzej Tomasz 134 0.11% 0.00011
Nie
1 7 3 STYPKA Maciej 1 313 1.13% 0.00113
Nie
1 7 4 CYWIŃSKA Ewa 194 0.17% 0.00017
Nie
1 7 5 ROGALEWSKI Grzegorz 92 0.08% 8.0E-5
Nie
1 7 6 RUSIŁOWICZ Agnieszka 84 0.07% 7.0E-5
Nie
1 7 7 TUCHOLSKA Agnieszka 94 0.08% 8.0E-5
Nie
1 8 1 LEOSZKO Marcin Łukasz 2 347 2.01% 0.00201
Nie
1 8 2 TUROSIEŃSKA-DURLIK Katarzyna Monika 455 0.39% 0.00039
Nie
1 8 3 GAWROŃSKI Arkadiusz 355 0.30% 0.0003
Nie
1 8 4 SZYDŁOWSKA Joanna 679 0.58% 0.00058
Nie
1 8 5 DYMKO Łukasz 557 0.48% 0.00048
Nie
1 8 6 ZAWISTOWSKA Natalia 433 0.37% 0.00037
Nie
1 8 7 BOJCZUK Aleksander 177 0.15% 0.00015
Nie
1 8 8 NIESTERCZUK Magdalena 300 0.26% 0.00026
Nie
1 8 9 WASILEWSKI Dariusz Józef 993 0.85% 0.00085
Nie
1 9 1 WĄDOŁOWSKI Oskar 533 0.46% 0.00046
Nie
1 9 2 JAŁOCHA Małgorzata Janina 62 0.05% 5.0E-5
Nie
1 9 3 BARANOWSKI Łukasz 121 0.10% 0.0001
Nie
1 9 4 PETELSKA Justyna 122 0.10% 0.0001
Nie
1 9 5 ZADYKOWICZ Jakub 122 0.10% 0.0001
Nie
1 10 1 KOSICKI Artur 11 838 10.14% 0.01014
Tak
1 10 2 KAUFMAN-SUSZKO Elżbieta Maria 2 886 2.47% 0.00247
Nie
1 10 3 KUCHAREWICZ Grzegorz 2 024 1.73% 0.00173
Nie
1 10 4 DĘBSKI Bogusław 7 701 6.60% 0.0066
Tak
1 10 5 HERNIK Teresa 702 0.60% 0.0006
Nie
1 10 6 CITKO Marek 4 981 4.27% 0.00427
Nie
1 10 7 KAUC-DMOCHOWSKA Elżbieta 504 0.43% 0.00043
Nie
1 10 8 ZABŁUDOWSKI Marcin 782 0.67% 0.00067
Nie
1 10 9 ŻALEK Justyna Emilia 10 571 9.06% 0.00906
Tak
1 11 1 KREDA Tadeusz 104 0.09% 9.0E-5
Nie
1 11 2 MIŁKOWSKA Sylwia 80 0.07% 7.0E-5
Nie
1 11 3 ROGALSKI Krzysztof 58 0.05% 5.0E-5
Nie
1 11 4 KIRYLUK Anna 97 0.08% 8.0E-5
Nie
1 11 5 CHLABICZ Anna 107 0.09% 9.0E-5
Nie
1 11 6 JAROSŁAWSKI Jerzy 17 0.01% 1.0E-5
Nie
1 11 7 WALENDZIUK Cezary 40 0.03% 3.0E-5
Nie
1 11 8 SURYNOWICZ Tomasz 32 0.03% 3.0E-5
Nie
1 12 1 KRASOWSKI Krzysztof 1 174 1.01% 0.00101
Nie
1 12 2 RODZIEWICZ Danuta Wiktoria 303 0.26% 0.00026
Nie
1 12 3 BORATYŃSKI Piotr 168 0.14% 0.00014
Nie
1 12 4 SZPAKOWICZ Ewa 444 0.38% 0.00038
Nie
1 12 5 BARTCZAK Bożena Józefa 89 0.08% 8.0E-5
Nie
1 12 6 KURZYNA Marek 243 0.21% 0.00021
Nie
2 2 1 CIEŚLUKOWSKI Cezary 10 496 9.43% 0.00943
Tak
2 2 2 DYJUK Bogdan 6 399 5.75% 0.00575
Tak
2 2 3 KORONKIEWICZ Andrzej Zbigniew 1 350 1.21% 0.00121
Nie
2 2 4 DZIMIDA-CHMIELEWSKA Elżbieta 248 0.22% 0.00022
Nie
2 2 5 GUZEL Maria 941 0.85% 0.00085
Nie
2 2 6 JĘDZUL Joanna 443 0.40% 0.0004
Nie
2 2 7 KAŹMIERCZAK Małgorzata 647 0.58% 0.00058
Nie
2 2 8 SAWICKI Sławomir 1 962 1.76% 0.00176
Nie
2 2 9 SOKOŁOWSKI Franciszek 768 0.69% 0.00069
Nie
2 2 10 MAGNUSZEWSKI Marian 1 722 1.55% 0.00155
Nie
2 4 1 NASZKIEWICZ Anna 6 994 6.29% 0.00629
Tak
2 4 2 KWATERSKI Waldemar 7 320 6.58% 0.00658
Tak
2 4 3 GNOZA Marcin 378 0.34% 0.00034
Nie
2 4 4 DEMIAŃCZUK Jerzy 1 117 1.00% 0.001
Nie
2 4 5 RAŚ Andrzej 3 546 3.19% 0.00319
Nie
2 4 6 TALKOWSKI Bronisław 344 0.31% 0.00031
Nie
2 4 7 SNARSKA-NIEZNAŃSKA Małgorzata Sara 360 0.32% 0.00032
Nie
2 4 8 DOROSZ-GRAJEK Irena 379 0.34% 0.00034
Nie
2 4 9 JANKOWSKA Agnieszka 831 0.75% 0.00075
Nie
2 4 10 MASŁOWSKI Krzysztof Wojciech 925 0.83% 0.00083
Nie
2 5 1 MAŃCZUK Tomasz 1 975 1.77% 0.00177
Nie
2 5 2 ZUB Jadwiga 459 0.41% 0.00041
Nie
2 5 3 GAJEWSKI Ryszard Bronisław 557 0.50% 0.0005
Nie
2 5 4 KOZŁOWSKI Henryk 336 0.30% 0.0003
Nie
2 5 5 KOSAKOWSKI Jarosław 231 0.21% 0.00021
Nie
2 5 6 JASIONEK Anna 315 0.28% 0.00028
Nie
2 5 7 OKUŁA Maciej 149 0.13% 0.00013
Nie
2 5 8 ŻABICKA-KRAWCZYK Bożena 193 0.17% 0.00017
Nie
2 5 9 BEDNARZ Elżbieta 194 0.17% 0.00017
Nie
2 5 10 CHMIELEWSKI Andrzej Eugeniusz 264 0.24% 0.00024
Nie
2 6 1 BIRGIEL Marcin 623 0.56% 0.00056
Nie
2 6 2 RADUCHA Urszula 324 0.29% 0.00029
Nie
2 6 3 GEMBICKI Dżemil 223 0.20% 0.0002
Nie
2 6 4 WYSOCKA Kamila Maria 377 0.34% 0.00034
Nie
2 6 5 OSIEJEWSKI Jakub 82 0.07% 7.0E-5
Nie
2 6 6 ANDRUKIEWICZ Aleksandra Julia 256 0.23% 0.00023
Nie
2 7 1 NOWEL Wiesław 596 0.54% 0.00054
Nie
2 7 2 TRYPUS Ryszard 59 0.05% 5.0E-5
Nie
2 7 3 GRABOWSKA Monika 223 0.20% 0.0002
Nie
2 7 4 GAJDOWSKI Dariusz 117 0.11% 0.00011
Nie
2 7 5 ŻOCHOWSKA Marta Agnieszka 95 0.09% 9.0E-5
Nie
2 7 6 SZAŁAŃSKA Ewelina 136 0.12% 0.00012
Nie
2 8 1 ZĄBKIEWICZ Jerzy 2 143 1.93% 0.00193
Nie
2 8 2 GRONDYS Jarosław Janusz 316 0.28% 0.00028
Nie
2 8 3 KAZIMIERCZAK Waldemar Konstanty 401 0.36% 0.00036
Nie
2 8 4 ZIELENKIEWICZ Ewelina 573 0.51% 0.00051
Nie
2 8 5 LULKIEWICZ Romuald Zygmunt 293 0.26% 0.00026
Nie
2 8 6 JAROŚ Joanna 642 0.58% 0.00058
Nie
2 8 7 ŁUKOWSKA Emilia 447 0.40% 0.0004
Nie
2 8 8 MILEWSKI Tomasz 610 0.55% 0.00055
Nie
2 8 9 ZAWADZKA Małgorzata 684 0.61% 0.00061
Nie
2 9 1 BOBIK Joanna 577 0.52% 0.00052
Nie
2 9 2 KONCEWICZ Krzysztof 471 0.42% 0.00042
Nie
2 9 3 BUDZANOWSKA Marta 173 0.16% 0.00016
Nie
2 9 4 KURNICKI Kamil 134 0.12% 0.00012
Nie
2 9 5 GRYCUK Grzegorz 150 0.13% 0.00013
Nie
2 10 1 ŁANCZKOWSKI Romuald 12 002 10.79% 0.01079
Tak
2 10 2 WNUKOWSKI Paweł 11 017 9.90% 0.0099
Tak
2 10 3 ZABIELSKA Jadwiga Barbara 5 884 5.29% 0.00529
Tak
2 10 4 MURACKA Agnieszka 1 492 1.34% 0.00134
Nie
2 10 5 BURNOS Wiesława 4 284 3.85% 0.00385
Tak
2 10 6 JANCZEWSKA Alicja Anna 1 476 1.33% 0.00133
Nie
2 10 7 GORLO Adam 2 954 2.65% 0.00265
Nie
2 10 8 WDOWIAK Jan Stanisław 548 0.49% 0.00049
Nie
2 10 9 SOŁTYS Agnieszka 2 004 1.80% 0.0018
Nie
2 10 10 SUTKOWSKI Marcin 4 219 3.79% 0.00379
Nie
2 11 1 BASIEWICZ Mirosław 243 0.22% 0.00022
Nie
2 11 2 FLIS Monika 155 0.14% 0.00014
Nie
2 11 3 DĄBROWSKI Krzysztof 267 0.24% 0.00024
Nie
2 11 4 FLIS Ryszard 74 0.07% 7.0E-5
Nie
2 11 5 ZDANCEWICZ Barbara 156 0.14% 0.00014
Nie
2 11 6 OSIECKI Zygmunt 133 0.12% 0.00012
Nie
2 11 7 ŻYZNOWSKA Aneta 89 0.08% 8.0E-5
Nie
2 12 1 PRZYBOROWSKI Antoni 369 0.33% 0.00033
Nie
2 12 2 HRYŃ Jarosław 249 0.22% 0.00022
Nie
2 12 3 OKRĄGŁA Janina 387 0.35% 0.00035
Nie
2 12 4 MAKAREWICZ Rafał 323 0.29% 0.00029
Nie
2 12 5 BARTKOWIAK Ewa 387 0.35% 0.00035
Nie
3 2 1 KRAJEWSKI Stefan 9 892 10.45% 0.01045
Tak
3 2 2 GROCHOWSKI Wojciech 4 459 4.71% 0.00471
Nie
3 2 3 CHABEREK Robert 892 0.94% 0.00094
Nie
3 2 4 SZEPELSKA Alina 626 0.66% 0.00066
Nie
3 2 5 SOBIEWSKI Krzysztof 440 0.46% 0.00046
Nie
3 2 6 RYDZEWSKA Anna 838 0.89% 0.00089
Nie
3 2 7 PLONA Monika Ewa 691 0.73% 0.00073
Nie
3 2 8 BRULIŃSKI Dariusz 1 107 1.17% 0.00117
Nie
3 3 1 NOWAK Tadeusz Zenon 176 0.19% 0.00019
Nie
3 3 2 KUKLIŃSKA Katarzyna 278 0.29% 0.00029
Nie
3 3 3 GRADOWSKI Sławomir 180 0.19% 0.00019
Nie
3 3 4 LIPSKA Barbara 209 0.22% 0.00022
Nie
3 3 5 SAWŁOWIEC Bogdan Aleksander 52 0.05% 5.0E-5
Nie
3 3 6 GODLEWSKA Sylwia 235 0.25% 0.00025
Nie
3 4 1 PIORUNEK Jacek 8 170 8.63% 0.00863
Tak
3 4 2 KISIEL Cezary Mikołaj 1 955 2.07% 0.00207
Nie
3 4 3 MINDA Marek Stanisław 902 0.95% 0.00095
Nie
3 4 4 METELSKA Izabela 850 0.90% 0.0009
Nie
3 4 5 GRODZKI Piotr 1 062 1.12% 0.00112
Nie
3 4 6 MICHAŁOWSKA Jadwiga 286 0.30% 0.0003
Nie
3 4 7 BAGIŃSKA Lucyna 747 0.79% 0.00079
Nie
3 4 8 SAMUL Urszula Bernarda 391 0.41% 0.00041
Nie
3 5 1 GROMADZKA Alina 737 0.78% 0.00078
Nie
3 5 2 MODZELEWSKI Piotr 617 0.65% 0.00065
Nie
3 5 3 FABISZEWSKI Paweł 231 0.24% 0.00024
Nie
3 5 4 PONICHTERA Ewa 241 0.25% 0.00025
Nie
3 5 5 BRZÓZKA Mirosław 182 0.19% 0.00019
Nie
3 5 6 ZUZGA Teresa 209 0.22% 0.00022
Nie
3 5 7 ŻYJEWSKA Marlena 83 0.09% 9.0E-5
Nie
3 5 8 SZADURSKI Piotr 160 0.17% 0.00017
Nie
3 6 1 MAKOWSKA Ewelina 371 0.39% 0.00039
Nie
3 6 2 SYDOW Michał 46 0.05% 5.0E-5
Nie
3 6 3 IWANIUK Ewa 92 0.10% 0.0001
Nie
3 6 4 WYSOCKI Robert Łukasz 126 0.13% 0.00013
Nie
3 6 5 OSTAPOWICZ Sylwia 71 0.08% 8.0E-5
Nie
3 6 6 ALEKSANDROWICZ Igor Łukasz 92 0.10% 0.0001
Nie
3 7 1 SZYMCZAK Aleksander Krzysztof 555 0.59% 0.00059
Nie
3 7 2 SITKO Adrianna 105 0.11% 0.00011
Nie
3 7 3 KROPIEWNICKI Jacek 70 0.07% 7.0E-5
Nie
3 7 4 BRZUZY Magdalena 61 0.06% 6.0E-5
Nie
3 7 5 ROGACZ Maciej 46 0.05% 5.0E-5
Nie
3 7 6 FILIPCZUK Łukasz 52 0.05% 5.0E-5
Nie
3 7 7 PALINNIK Agata Paulina 64 0.07% 7.0E-5
Nie
3 8 1 MODZELEWSKI Andrzej 3 299 3.49% 0.00349
Nie
3 8 2 SURAWSKI Adrian Łukasz 1 006 1.06% 0.00106
Nie
3 8 3 POZNAŃSKA Anna 415 0.44% 0.00044
Nie
3 8 4 KRUSZYŃSKI Krystian 304 0.32% 0.00032
Nie
3 8 5 JANKOWSKI Konstanty Wojciech 163 0.17% 0.00017
Nie
3 8 6 KOSIŃSKA Sylwia 436 0.46% 0.00046
Nie
3 8 7 POZNAŃSKI Lech 119 0.13% 0.00013
Nie
3 8 8 WIŚNIEWSKA-POREDA Żaneta Katarzyna 309 0.33% 0.00033
Nie
3 9 1 KICIŃSKI Karol Cyprian 349 0.37% 0.00037
Nie
3 9 2 KOŁODZIEJCZYK Janina 152 0.16% 0.00016
Nie
3 9 3 NIETUPSKI Cezary 128 0.14% 0.00014
Nie
3 9 4 KOSACKA Anna 140 0.15% 0.00015
Nie
3 9 5 DANIŁOWSKI Igor 113 0.12% 0.00012
Nie
3 10 1 OLBRYŚ Marek 15 128 15.98% 0.01598
Tak
3 10 2 SEKŚCIŃSKI Adam Wojciech 5 996 6.33% 0.00633
Tak
3 10 3 MIECZKOWSKA Wanda Elżbieta 5 391 5.70% 0.0057
Tak
3 10 4 SEKŚCIŃSKI Marcin Piotr 4 264 4.51% 0.00451
Nie
3 10 5 KOMOROWSKI Marek Adam 5 121 5.41% 0.00541
Tak
3 10 6 MODZELEWSKI Piotr 4 307 4.55% 0.00455
Nie
3 10 7 FRĄCZEK Ewa 2 741 2.90% 0.0029
Nie
3 10 8 ZALEWSKA Barbara 3 078 3.25% 0.00325
Nie
3 11 1 KOMOROWSKI Piotr Paweł 431 0.46% 0.00046
Nie
3 11 2 FIERTEK Józef 99 0.10% 0.0001
Nie
3 11 3 ZABORSZCZYK Ewa 108 0.11% 0.00011
Nie
3 11 4 SZABŁOWSKA Joanna Anna 125 0.13% 0.00013
Nie
3 11 5 TRZASKA Emil 126 0.13% 0.00013
Nie
3 11 6 MOCARSKA Elżbieta Wanda 144 0.15% 0.00015
Nie
3 12 1 DROZDOWSKA Krystyna 473 0.50% 0.0005
Nie
3 12 2 PIKULIŃSKA Emilia 309 0.33% 0.00033
Nie
3 12 3 BRODOWSKI Tadeusz 159 0.17% 0.00017
Nie
3 12 4 RUTKOWSKI Edward 660 0.70% 0.0007
Nie
3 12 5 KOCHANOWSKI Andrzej 407 0.43% 0.00043
Nie
4 1 1 NAUMIUK Piotr 1 166 0.80% 0.0008
Nie
4 1 2 KIRYLUK Adam 789 0.54% 0.00054
Nie
4 1 3 DOBKOWSKA Aneta 739 0.51% 0.00051
Nie
4 1 4 KAPŁANOW Łukasz 167 0.11% 0.00011
Nie
4 1 5 MISZKIEL Bożena Renata 389 0.27% 0.00027
Nie
4 2 1 LESZCZYŃSKI Jerzy 12 281 8.41% 0.00841
Tak
4 2 2 JANOWSKI Mikołaj 5 888 4.03% 0.00403
Tak
4 2 3 BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna 924 0.63% 0.00063
Nie
4 2 4 BIEGAŃSKA Anna 645 0.44% 0.00044
Nie
4 2 5 KRZYŻANOWSKA Bożena 852 0.58% 0.00058
Nie
4 2 6 KARCZEWSKI Marcin 556 0.38% 0.00038
Nie
4 2 7 ROSZKOWSKI Daniel Karol 939 0.64% 0.00064
Nie
4 2 8 TURCZEWSKI Mariusz 552 0.38% 0.00038
Nie
4 2 9 ZAWORSKA Zofia 644 0.44% 0.00044
Nie
4 2 10 KONOPKO Wiesław 1 054 0.72% 0.00072
Nie
4 2 11 ZAWISTOWSKA Agnieszka 939 0.64% 0.00064
Nie
4 4 1 ŻYWNO Maciej Zenon 15 080 10.32% 0.01032
Tak
4 4 2 ŚCISŁO Hubert Krzysztof 613 0.42% 0.00042
Nie
4 4 3 ŁUKASZUK Igor 7 184 4.92% 0.00492
Tak
4 4 4 ROSZKOWSKA Halina 1 730 1.18% 0.00118
Nie
4 4 5 SITARSKA Agnieszka Anna 1 924 1.32% 0.00132
Nie
4 4 6 KUBIAK Jerzy Józef 425 0.29% 0.00029
Nie
4 4 7 DRAGUN Nadzieja Marzena 435 0.30% 0.0003
Nie
4 4 8 TARKAWIAN Agnieszka Ewa 850 0.58% 0.00058
Nie
4 4 9 SITKIEWICZ Piotr 511 0.35% 0.00035
Nie
4 4 10 MALINOWSKA Beata 753 0.52% 0.00052
Nie
4 4 11 KAMIŃSKI Adam 1 126 0.77% 0.00077
Nie
4 5 1 PIETROCZUK Włodzimierz 3 970 2.72% 0.00272
Nie
4 5 2 JAKONIUK Agnieszka 1 006 0.69% 0.00069
Nie
4 5 3 BOROWSKI Eugeniusz 531 0.36% 0.00036
Nie
4 5 4 KOROLCZUK Emilia 505 0.35% 0.00035
Nie
4 5 5 OZIABŁO Piotr Marek 778 0.53% 0.00053
Nie
4 5 6 BISZ Walentyna 291 0.20% 0.0002
Nie
4 5 7 WARPECHOWSKI Janusz 243 0.17% 0.00017
Nie
4 5 8 WAWRZYNIAK Jan Antoni 105 0.07% 7.0E-5
Nie
4 5 9 SKIBIŃSKI Dariusz 180 0.12% 0.00012
Nie
4 5 10 CZARKOWSKA Bogusława Jadwiga 176 0.12% 0.00012
Nie
4 5 11 IWAŃCZUK Michał 441 0.30% 0.0003
Nie
4 6 1 PROKOPIUK Seweryn 733 0.50% 0.0005
Nie
4 6 2 KOCZOT Dorota 222 0.15% 0.00015
Nie
4 6 3 IWANIUK Michał 295 0.20% 0.0002
Nie
4 6 4 ARTYSIEWICZ Michalina Daria 115 0.08% 8.0E-5
Nie
4 6 5 GRZEJSZCZYK Michał Łukasz 72 0.05% 5.0E-5
Nie
4 6 6 CIWONIUK Aneta 232 0.16% 0.00016
Nie
4 7 1 BIELAWSKI Wiesław Henryk 785 0.54% 0.00054
Nie
4 7 2 HAMPEL Artur 313 0.21% 0.00021
Nie
4 7 3 GAJDOWSKA Justyna 239 0.16% 0.00016
Nie
4 7 4 ROKICKI Mariusz 189 0.13% 0.00013
Nie
4 7 5 KWASIBORSKA Magdalena Marlena 109 0.07% 7.0E-5
Nie
4 8 1 TOŁWIŃSKI Krzysztof 3 891 2.66% 0.00266
Nie
4 8 2 JANKOWSKA Wanda 1 348 0.92% 0.00092
Nie
4 8 3 KEMPLIŃSKI Ryszard Stanisław 238 0.16% 0.00016
Nie
4 8 4 OJDANA Alina 1 103 0.75% 0.00075
Nie
4 8 5 JAKIMIUK Dawid 694 0.47% 0.00047
Nie
4 8 6 WAPPA-BUSŁOWSKA Ewa 232 0.16% 0.00016
Nie
4 8 7 KRZYKAWSKI Norbert Grzegorz 154 0.11% 0.00011
Nie
4 8 8 MIERZWIŃSKA Małgorzata 356 0.24% 0.00024
Nie
4 8 9 CHAŃKO Julita Monika 379 0.26% 0.00026
Nie
4 8 10 SZAREJKO Marcin 806 0.55% 0.00055
Nie
4 9 1 SKOMAROWSKI Maciej 757 0.52% 0.00052
Nie
4 9 2 KONCEWICZ Magda 230 0.16% 0.00016
Nie
4 9 3 KUPIŃSKI Maciej 193 0.13% 0.00013
Nie
4 9 4 GRYNIEWICZ Joanna 165 0.11% 0.00011
Nie
4 9 5 ZADYKOWICZ Danuta 165 0.11% 0.00011
Nie
4 10 1 DEREHAJŁO Stanisław 14 199 9.72% 0.00972
Tak
4 10 2 SIEKIERKO Łukasz 14 147 9.68% 0.00968
Tak
4 10 3 ŁUKASZEWICZ Sebastian 9 434 6.46% 0.00646
Tak
4 10 4 KAPICA Grzegorz 3 397 2.32% 0.00232
Nie
4 10 5 JAROSZEWICZ-ŁOJEWSKA Mirosława Anna 938 0.64% 0.00064
Nie
4 10 6 MALINOWSKI Marek 4 950 3.39% 0.00339
Tak
4 10 7 KONDRACIUK Krzysztof 4 302 2.94% 0.00294
Nie
4 10 8 SZCZUDŁO Aleksandra 6 070 4.15% 0.00415
Tak
4 10 9 DAWIDZIUK Irena 1 560 1.07% 0.00107
Nie
4 10 10 SIDORCZUK-USZYŃSKA Grażyna Jadwiga 1 275 0.87% 0.00087
Nie
4 10 11 FILIPKOWSKI Zbigniew Jan 1 021 0.70% 0.0007
Nie
4 11 1 KOMOROWSKA Barbara 363 0.25% 0.00025
Nie
4 11 2 TRZASKA Wojciech 178 0.12% 0.00012
Nie
4 11 3 MIERZEJEWSKA Beata 123 0.08% 8.0E-5
Nie
4 11 4 TRZASKA Piotr 153 0.10% 0.0001
Nie
4 11 5 MOCARSKI Antoni 123 0.08% 8.0E-5
Nie
4 12 1 NIECIECKI Karol Marek 726 0.50% 0.0005
Nie
4 12 2 PIETRUCZUK Anna 510 0.35% 0.00035
Nie
4 12 3 SMOKTUNOWICZ Grzegorz 294 0.20% 0.0002
Nie
4 12 4 KOWNACKI Krzysztof Jan 134 0.09% 9.0E-5
Nie
4 12 5 KURZYNA Grażyna 332 0.23% 0.00023
Nie
4 12 6 BANEL Mateusz 167 0.11% 0.00011
Nie
4 12 7 GODUN Barbara 319 0.22% 0.00022
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Województwo Podlaskie - ogółem 133 2 115 1 718 1 153 371 941 772 959 78 37 3
powiaty 14 244 55 753 361 616 451 708
Gminy ogółem 115 1 767 1 646 753 361 616 451 708 78 37 3
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 7 147 26 163 631 135 829 110 0 7 3
   Gminy do 20 000 mieszkańców 108 1 620 1 620 589 730 480 622 598 78 30 0
Miasta na prawach powiatu 3 74 13 400 010 325 321 251 3

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 44 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 259 14
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 81 3
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 112 7
Ogółem 496 25

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 328 145 44% 183 56%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 1 559 714 46% 845 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 586 260 44% 326 56%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 808 374 46% 434 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 4 112 1 229 30% 2 883 70%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 193 26 13% 167 87%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 107 20 19% 87 81%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 17 2 12% 15 88%
Ogółem 7 393 2 722 37% 4 671 63%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 47 46 47
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 49 48 50
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 47 48 47
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 48 47 48
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 47 47 48
Średnia wieku kandydatów na wójta 49 48 49
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 50 48 50
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 49 46 49
Ogółem 47 46 47

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 599 199 33% 400 67%
30-39 1 638 625 38% 1 013 62%
40-59 3 757 1 468 39% 2 289 61%
60+ 1 399 430 31% 969 69%
Ogółem 7 393 2 722 37% 4 671 63%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 6 1 17% 5 83%
30-39 55 8 15% 47 85%
40-59 217 33 15% 184 85%
60+ 39 6 15% 33 85%
Ogółem 317 48 15% 269 85%