Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 154 395
Wyborców 950 621
Obwodów 959
  • Geografia
  • Wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Geografia

Powiaty

Powiaty Liczba Liczba Liczba wybieranych
Mieszkańców Wyborców Obwodów Okręgów wyborczych rad powiatów Gmin Wójtów Burmistrzów Prezydentów
Ogółem w tym:
pow. 20 tys. do 20 tys.
augustowskiaugustowski 57 312 47 207 44 3 7 1 6 5 2 0
bialzostockibiałostocki 145 626 117 865 122 6 15 1 14 6 9 0
bielskibielski 55 965 46 755 50 3 8 1 7 6 2 0
grajewskigrajewski 47 483 38 582 43 3 6 1 5 3 3 0
hajnowskihajnowski 43 493 37 776 47 4 9 1 8 7 2 0
kolnenzskikolneński 38 764 31 353 41 4 6 0 6 4 2 0
lzomzzzynzskiłomżyński 51 588 41 451 53 5 9 0 9 7 2 0
monieckimoniecki 40 917 34 012 33 4 7 0 7 4 3 0
sejnenzskisejneński 20 330 16 856 21 4 5 0 5 4 1 0
siemiatyckisiemiatycki 45 853 38 413 48 3 9 0 9 7 2 0
sokozlskisokólski 68 246 56 517 63 4 10 1 9 6 4 0
suwalskisuwalski 36 532 29 246 38 4 9 0 9 9 0 0
wysokomazowieckiwysokomazowiecki 58 114 47 237 60 5 10 0 10 6 4 0
zambrowskizambrowski 43 447 35 870 45 3 5 1 4 4 1 0
Podsumowanie 753 670 619 140 708 55 115 7 108 78 37 0

Miasta na prawach powiatu

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
miasto bialzystokMiasto Białystok 182 5 28 68 29 202
miasto lzomzzzaMiasto Łomża 32 4 23 70 28 206
miasto suwalzkiMiasto Suwałki 37 4 23 58 24 178

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 miasto Białystok 7 227 534 12 88
0.0000020000Nr 2 powiat augustowski, powiat sejneński, powiat suwalski, powiat sokólski, powiat moniecki, miasto Suwałki 8 238 772 10 78
0.0000030000Nr 3 powiat grajewski, powiat kolneński, powiat łomżyński, powiat zambrowski, miasto Łomża 6 196 256 11 75
0.0000040000Nr 4 powiat bielski, powiat siemiatycki, powiat wysokomazowiecki, powiat hajnowski, powiat białostocki 9 288 051 11 87
Podsumowanie 30 950 613 44 328

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 5 5 10
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 9 10 8 11 38
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI KW PARTIA ZIELONI 6 6 12
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 9 10 8 11 38
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 9 10 8 11 38
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM KW RAZEM 6 6 6 6 24
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP KW RUCH NARODOWY RP 7 6 7 5 25
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 9 9 8 10 36
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 5 5 5 5 20
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9 10 8 11 38
11 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI KW WOLNI I SOLIDARNI 8 7 6 5 26
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOZA SITWY KWW SPOZA SITWY 6 5 5 7 23
  • Statystyka list kandydatów
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Województwo Podlaskie - ogółem 133 2 115 1 718 1 154 395 950 621 959 78 37 3
powiaty 14 244 55 753 670 619 140 708
Gminy ogółem 115 1 767 1 646 753 670 619 140 708 78 37 3
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 7 147 26 164 098 137 448 110 0 7 3
   Gminy do 20 000 mieszkańców 108 1 620 1 620 589 572 481 692 598 78 30 0
Miasta na prawach powiatu 3 74 13 400 725 331 481 251 3

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 44 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 259 14
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 81 3
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 112 7
Ogółem 496 25

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 328 145 44% 183 56%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 1 559 714 46% 845 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 586 260 44% 326 56%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 808 374 46% 434 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 4 114 1 229 30% 2 885 70%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 193 26 13% 167 87%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 107 20 19% 87 81%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 17 2 12% 15 88%
Ogółem 7 712 2 770 36% 4 942 64%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 46 46 47
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 48 47 49
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 47 48 47
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 47 47 47
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 47 46 47
Średnia wieku kandydatów na wójta 49 48 49
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 49 48 50
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 48 46 49
Ogółem 46 46 47

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 640 217 34% 423 66%
30-39 1 698 643 38% 1 055 62%
40-59 3 753 1 466 39% 2 287 61%
60+ 1 304 396 30% 908 70%
Ogółem 7 395 2 722 37% 4 673 63%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 7 1 14% 6 86%
30-39 60 11 18% 49 82%
40-59 214 31 14% 183 86%
60+ 36 5 14% 31 86%
Ogółem 317 48 15% 269 85%