Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 273 904
Wyborców 222 680
Obwodów 182
  • Wybory do Rady Miasta Białystok
  • Wybory Prezydenta Miasta Białegostoku

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Osiedla: Nr 5 - Piaski Nr 6 - Przydworcowe Nr 16 - Bema Nr 17 - Kawaleryjskie Nr 18 - Nowe Miasto 5 39 370 5 33
0.0000020000Nr 2 Osiedla: Nr 1 - Centrum Nr 2 - Białostoczek Nr 3 - Sienkiewicza Nr 9 - Jaroszówka Nr 10 - Wygoda 6 47 481 6 42
0.0000030000Nr 3 Osiedla: Nr 4 - Bojary Nr 11 - Piasta I Nr 12 - Piasta II Nr 13 - Skorupy Nr 14 - Mickiewicza Nr 15 - Dojlidy Nr 28 - Dojlidy Górne 5 43 756 6 40
0.0000040000Nr 4 Osiedla: Nr 7 - Młodych Nr 19 - Zielone Wzgórza Nr 20 - Starosielce Nr 21 - Słoneczny Stok Nr 22 - Leśna Dolina 5 38 525 6 38
0.0000050000Nr 5 Osiedla: Nr 8 - Antoniuk Nr 23 - Wysoki Stoczek Nr 24 - Dziesięciny I Nr 25 - Dziesięciny II Nr 26 - Bacieczki Nr 27 - Zawady 7 53 548 6 49
Podsumowanie 28 222 680 29 202

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 7 8 7 7 9 38
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 5 7 5 8 25
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 8 7 7 9 38
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA DLA BIAŁEGOSTOKU KWW INICJATYWA DLA BIAŁEGOSTOKU 7 8 7 7 9 38
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA ARŁUKOWICZA "BIAŁYSTOK NA TAK" KWW TADEUSZA ARŁUKOWICZA "BIAŁYSTOK NA TAK" 7 8 7 7 9 38
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOZA SITWY KWW SPOZA SITWY 5 5 5 5 5 25
  • Statystyka list kandydatów
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Miasto Białystok - ogółem 1 28 5 273 904 222 680 182 1

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 29 1
Ogółem 58 2

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 202 88 44% 114 56%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 5 1 20% 4 80%
Ogółem 207 89 43% 118 57%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 48 49 46
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 51 45 52
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 20 10 50% 10 50%
30-39 55 18 33% 37 67%
40-59 74 31 42% 43 58%
60+ 53 29 55% 24 45%
Ogółem 202 88 44% 114 56%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 4 1 25% 3 75%
60+ 1 0 0% 1 100%
Ogółem 5 1 20% 4 80%