Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Typ komitetu Koalicyjny komitet wyborczy
Adres ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Grzegorz Wójtowicz
Pełnomocnik finansowy Łukasz Pawełek
Adres strony www http://wybory2018.platforma.org
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 85 16
Zarejestrowane listy do rad powiatów 685 171
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 243 54
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 77 18
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 325 92
Ogółem 1 415 351

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 721 326 45% 395 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 4 337 2 024 47% 2 313 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 1 859 849 46% 1 010 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 574 276 48% 298 52%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 2 397 1 136 47% 1 261 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 697 287 41% 410 59%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 20 1 5% 19 95%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 53 13 25% 40 75%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 65 11 17% 54 83%
Ogółem 10 723 4 923 46% 5 800 54%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 51 51 52
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 50 48 51
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 48 49 46
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 48 49 46
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 49 49 49
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 47 46 47
Średnia wieku kandydatów na wójta 48 50 48
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 51 55 50
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 48 49 47
Ogółem 51 51 52

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 810 355 44% 455 56%
30-39 2 049 955 47% 1 094 53%
40-59 5 248 2 497 48% 2 751 52%
60+ 2 478 1 091 44% 1 387 56%
Ogółem 10 585 4 898 46% 5 687 54%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 0 0% 1 100%
30-39 26 4 15% 22 85%
40-59 91 16 18% 75 82%
60+ 20 5 25% 15 75%
Ogółem 138 25 18% 113 82%