Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 37 039 754
Wyborców 30 115 896
Kart wydanych 16 534 085
Liczba obwodów 26 983
Frekwencja 54.90%
 • 48.66%

 • 50.02%

 • 51.39%

 • 52.75%

 • 54.11%

 • 55.48%

 • 56.84%

 • 58.20%

 • 59.57%

 • 60.93%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 37 039 754
Wyborców 29 965 287
Kart wydanych 12 481 876
Liczba obwodów 26 983
Frekwencja 41.65%
 • 37.03%

 • 37.95%

 • 38.87%

 • 39.79%

 • 40.71%

 • 41.63%

 • 42.55%

 • 43.47%

 • 44.39%

 • 45.31%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 37 039 754
Wyborców 29 935 205
Kart wydanych 4 677 037
Liczba obwodów 26 983
Frekwencja 15.62%
 • 13.24%

 • 13.82%

 • 14.39%

 • 14.97%

 • 15.55%

 • 16.12%

 • 16.70%

 • 17.28%

 • 17.85%

 • 18.43%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Województwa Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
dolnoszlazskiedolnośląskie 2 270 933 1 205 164 1 940 1 940 53.07% 0.05307
kujawsko-pomorskiekujawsko-pomorskie 1 609 182 850 699 1 651 1 651 52.87% 0.05287
lubelskielubelskie 1 716 327 933 372 1 892 1 892 54.38% 0.05438
lubuskielubuskie 791 133 413 862 719 719 52.31% 0.05231
lzozdzkiełódzkie 1 974 259 1 125 797 1 732 1 732 57.02% 0.05702
malzopolskiemałopolskie 2 655 348 1 467 429 2 408 2 408 55.26% 0.05526
mazowieckiemazowieckie 4 185 949 2 550 431 3 468 3 468 60.93% 0.06093
opolskieopolskie 791 381 385 091 880 880 48.66% 0.04866
podkarpackiepodkarpackie 1 711 624 910 178 1 805 1 805 53.18% 0.05318
podlaskiepodlaskie 941 595 499 315 959 959 53.03% 0.05303
pomorskiepomorskie 1 757 944 980 956 1 392 1 392 55.80% 0.0558
szlazskieśląskie 3 545 962 1 854 114 2 745 2 745 52.29% 0.05229
szwieztokrzyskieświętokrzyskie 1 018 890 577 898 982 982 56.72% 0.05672
warminzsko-mazurskiewarmińsko-mazurskie 1 124 389 579 704 1 111 1 111 51.56% 0.05156
wielkopolskiewielkopolskie 2 706 243 1 513 691 2 179 2 179 55.93% 0.05593
zachodniopomorskiezachodniopomorskie 1 314 737 686 384 1 120 1 120 52.21% 0.05221

Frekwencja 17:00

Województwa Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
dolnoszlazskiedolnośląskie 2 259 647 879 127 1 940 1 817 38.91% 0.03891
kujawsko-pomorskiekujawsko-pomorskie 1 601 009 652 785 1 651 1 561 40.77% 0.04077
lubelskielubelskie 1 708 579 726 770 1 892 1 818 42.54% 0.04254
lubuskielubuskie 788 273 312 231 719 678 39.61% 0.03961
lzozdzkiełódzkie 1 965 088 836 122 1 732 1 613 42.55% 0.04255
malzopolskiemałopolskie 2 643 002 1 122 914 2 408 2 271 42.49% 0.04249
mazowieckiemazowieckie 4 148 198 1 879 456 3 468 3 287 45.31% 0.04531
opolskieopolskie 788 578 292 035 880 810 37.03% 0.03703
podkarpackiepodkarpackie 1 705 388 710 245 1 805 1 727 41.65% 0.04165
podlaskiepodlaskie 938 208 403 142 959 910 42.97% 0.04297
pomorskiepomorskie 1 749 248 743 841 1 392 1 314 42.52% 0.04252
szlazskieśląskie 3 528 362 1 373 090 2 745 2 550 38.92% 0.03892
szwieztokrzyskieświętokrzyskie 1 014 166 445 720 982 922 43.95% 0.04395
warminzsko-mazurskiewarmińsko-mazurskie 1 120 334 463 148 1 111 1 030 41.34% 0.04134
wielkopolskiewielkopolskie 2 696 784 1 120 900 2 179 2 057 41.56% 0.04156
zachodniopomorskiezachodniopomorskie 1 310 423 520 350 1 120 1 041 39.71% 0.03971

Frekwencja 12:00

Województwa Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
dolnoszlazskiedolnośląskie 2 259 325 299 104 1 940 1 817 13.24% 0.01324
kujawsko-pomorskiekujawsko-pomorskie 1 601 098 246 305 1 651 1 561 15.38% 0.01538
lubelskielubelskie 1 707 999 288 596 1 892 1 818 16.90% 0.0169
lubuskielubuskie 788 544 106 168 719 678 13.46% 0.01346
lzozdzkiełódzkie 1 964 739 310 100 1 732 1 613 15.78% 0.01578
malzopolskiemałopolskie 2 644 137 456 733 2 408 2 272 17.27% 0.01727
mazowieckiemazowieckie 4 120 342 694 597 3 468 3 278 16.86% 0.01686
opolskieopolskie 788 476 109 092 880 810 13.84% 0.01384
podkarpackiepodkarpackie 1 705 701 293 109 1 805 1 727 17.18% 0.01718
podlaskiepodlaskie 937 604 172 814 959 910 18.43% 0.01843
pomorskiepomorskie 1 747 241 266 957 1 392 1 313 15.28% 0.01528
szlazskieśląskie 3 528 441 505 249 2 745 2 550 14.32% 0.01432
szwieztokrzyskieświętokrzyskie 1 013 904 162 216 982 922 16.00% 0.016
warminzsko-mazurskiewarmińsko-mazurskie 1 120 470 188 309 1 111 1 030 16.81% 0.01681
wielkopolskiewielkopolskie 2 696 235 388 647 2 179 2 057 14.41% 0.01441
zachodniopomorskiezachodniopomorskie 1 310 949 189 041 1 120 1 041 14.42% 0.01442