Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 978 984
Wyborców 1 609 182
Kart wydanych 850 699
Liczba obwodów 1 651
Frekwencja 52.87%
 • 47.75%

 • 49.11%

 • 50.47%

 • 51.83%

 • 53.19%

 • 54.54%

 • 55.90%

 • 57.26%

 • 58.62%

 • 59.98%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 978 984
Wyborców 1 601 009
Kart wydanych 652 785
Liczba obwodów 1 651
Frekwencja 40.77%
 • 37.62%

 • 38.63%

 • 39.65%

 • 40.66%

 • 41.67%

 • 42.69%

 • 43.70%

 • 44.71%

 • 45.73%

 • 46.74%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 978 984
Wyborców 1 601 098
Kart wydanych 246 305
Liczba obwodów 1 651
Frekwencja 15.38%
 • 13.85%

 • 14.43%

 • 15.00%

 • 15.58%

 • 16.16%

 • 16.73%

 • 17.31%

 • 17.89%

 • 18.46%

 • 19.04%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
aleksandrowskialeksandrowski 44 346 24 535 56 56 55.33% 0.05533
brodnickibrodnicki 61 184 32 926 58 58 53.81% 0.05381
bydgoskibydgoski 88 423 48 464 103 103 54.81% 0.05481
chelzminzskichełmiński 39 861 19 851 47 47 49.80% 0.0498
golubsko-dobrzynzskigolubsko-dobrzyński 35 945 20 128 32 32 56.00% 0.056
grudziazdzkigrudziądzki 31 275 15 927 42 42 50.93% 0.05093
inowroclzawskiinowrocławski 127 886 65 993 141 141 51.60% 0.0516
lipnowskilipnowski 52 590 29 030 68 68 55.20% 0.0552
mogilenzskimogileński 37 086 20 195 42 42 54.45% 0.05445
nakielskinakielski 66 658 34 379 79 79 51.58% 0.05158
radziejowskiradziejowski 33 820 20 285 51 51 59.98% 0.05998
rypinzskirypiński 34 964 18 936 45 45 54.16% 0.05416
sezpolenzskisępoleński 32 245 16 196 42 42 50.23% 0.05023
szwieckiświecki 76 895 37 362 90 90 48.59% 0.04859
torunzskitoruński 80 900 44 126 70 70 54.54% 0.05454
tucholskitucholski 37 773 20 154 51 51 53.36% 0.05336
wazbrzeskiwąbrzeski 27 018 13 412 29 29 49.64% 0.04964
wlzoclzawskiwłocławski 70 240 38 599 80 80 54.95% 0.05495
zzzninzskiżniński 55 730 31 047 77 77 55.71% 0.05571

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bydgoszczm. Bydgoszcz 265 597 140 858 205 205 53.03% 0.05303
m. grudziazdzm. Grudziądz 70 109 33 480 54 54 47.75% 0.04775
m. torunzm. Toruń 151 252 81 359 121 121 53.79% 0.05379
m. wlzoclzawekm. Włocławek 87 385 43 457 68 68 49.73% 0.04973

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
aleksandrowskialeksandrowski 44 078 18 805 56 52 42.66% 0.04266
brodnickibrodnicki 61 135 26 246 58 57 42.93% 0.04293
bydgoskibydgoski 88 371 35 643 103 100 40.33% 0.04033
chelzminzskichełmiński 39 715 15 622 47 44 39.34% 0.03934
golubsko-dobrzynzskigolubsko-dobrzyński 35 928 16 020 32 31 44.59% 0.04459
grudziazdzkigrudziądzki 31 264 12 965 42 41 41.47% 0.04147
inowroclzawskiinowrocławski 127 188 50 411 141 134 39.64% 0.03964
lipnowskilipnowski 52 251 22 559 68 66 43.17% 0.04317
mogilenzskimogileński 37 004 15 662 42 39 42.33% 0.04233
nakielskinakielski 66 558 26 228 79 74 39.41% 0.03941
radziejowskiradziejowski 33 734 15 766 51 49 46.74% 0.04674
rypinzskirypiński 34 895 15 018 45 43 43.04% 0.04304
sezpolenzskisępoleński 32 123 12 902 42 39 40.16% 0.04016
szwieckiświecki 76 120 29 264 90 85 38.44% 0.03844
torunzskitoruński 80 713 33 221 70 66 41.16% 0.04116
tucholskitucholski 37 715 16 009 51 49 42.45% 0.04245
wazbrzeskiwąbrzeski 26 971 10 804 29 28 40.06% 0.04006
wlzoclzawskiwłocławski 70 067 29 579 80 77 42.22% 0.04222
zzzninzskiżniński 55 505 24 501 77 74 44.14% 0.04414

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bydgoszczm. Bydgoszcz 263 263 104 881 205 189 39.84% 0.03984
m. grudziazdzm. Grudziądz 68 955 26 228 54 49 38.04% 0.03804
m. torunzm. Toruń 150 519 61 749 121 112 41.02% 0.04102
m. wlzoclzawekm. Włocławek 86 937 32 702 68 63 37.62% 0.03762

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
aleksandrowskialeksandrowski 44 111 6 597 56 52 14.96% 0.01496
brodnickibrodnicki 61 110 10 720 58 57 17.54% 0.01754
bydgoskibydgoski 88 383 12 490 103 100 14.13% 0.01413
chelzminzskichełmiński 39 719 6 018 47 44 15.15% 0.01515
golubsko-dobrzynzskigolubsko-dobrzyński 35 925 6 028 32 31 16.78% 0.01678
grudziazdzkigrudziądzki 31 259 5 065 42 41 16.20% 0.0162
inowroclzawskiinowrocławski 127 174 18 842 141 134 14.82% 0.01482
lipnowskilipnowski 52 276 8 684 68 66 16.61% 0.01661
mogilenzskimogileński 37 003 5 780 42 39 15.62% 0.01562
nakielskinakielski 66 286 9 765 79 74 14.73% 0.01473
radziejowskiradziejowski 33 742 6 426 51 49 19.04% 0.01904
rypinzskirypiński 34 900 5 603 45 43 16.05% 0.01605
sezpolenzskisępoleński 32 119 5 052 42 39 15.73% 0.01573
szwieckiświecki 76 119 11 081 90 85 14.56% 0.01456
torunzskitoruński 80 488 12 169 70 66 15.12% 0.01512
tucholskitucholski 37 710 6 579 51 49 17.45% 0.01745
wazbrzeskiwąbrzeski 26 976 4 156 29 28 15.41% 0.01541
wlzoclzawskiwłocławski 70 067 11 066 80 77 15.79% 0.01579
zzzninzskiżniński 55 522 9 228 77 74 16.62% 0.01662

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bydgoszczm. Bydgoszcz 263 241 39 417 205 189 14.97% 0.01497
m. grudziazdzm. Grudziądz 69 013 10 352 54 49 15.00% 0.015
m. torunzm. Toruń 150 972 23 139 121 112 15.33% 0.01533
m. wlzoclzawekm. Włocławek 86 983 12 048 68 63 13.85% 0.01385