Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

 • Wojciech Hermeliński

  sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

 • Wiesław Kozielewicz

  sędzia Sądu Najwyższego

 • Sylwester Marciniak

  sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej

 • Wiesław Błuś

  sędzia Sądu Najwyższego

 • Zbigniew Cieślak

  sędzia Trybunału Konstytucyjnego

 • Arkadiusz Despot-Mładanowicz

  sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Wojciech Kręcisz

  sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Janusz Niemcewicz

  sędzia Trybunału Konstytucyjnego

 • Krzysztof Strzelczyk

  sędzia Sądu Najwyższego

Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej

 • Magdalena Pietrzak

  Szef Krajowego Biura Wyborczego