Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 36 980 533
Wyborców 30 079 727
Obwodów 26 989
  • Geografia

Geografia

Województwo Liczba Liczba Liczba wybieranych
Mieszkańców Wyborców Obwodów Okręgów wyborczych do sejmików Powiatów Gmin Wójtów Burmistrzów Prezydentów
Ogółem w tym:
Miasta na prawach powiatu pow. 20 tys. do 20 tys.
Województwo Dolnośląskie 2 755 494 2 265 570 1 940 5 26 169 4 26 139 78 83 8
Województwo Kujawsko-pomorskie 1 979 803 1 608 903 1 654 6 19 144 4 9 131 92 47 5
Województwo Lubelskie 2 100 180 1 716 475 1 893 5 20 213 4 9 200 165 43 5
Województwo Lubuskie 972 904 792 099 719 5 12 82 2 8 72 39 40 3
Województwo łódzkie 2 390 254 1 976 280 1 732 5 21 177 3 14 160 133 33 11
Województwo Małopolskie 3 297 705 2 655 042 2 408 6 19 182 3 30 149 121 57 4
Województwo Mazowieckie 5 171 916 4 150 542 3 468 7 38 331 4 31 278 227 77 9
Województwo Opolskie 951 001 792 694 879 5 11 71 1 10 60 35 34 2
Województwo Podkarpackie 2 112 364 1 712 040 1 806 5 21 160 4 18 138 109 45 6
Województwo Podlaskie 1 153 973 943 205 959 4 14 118 3 7 108 78 37 3
Województwo Pomorskie 2 203 051 1 754 852 1 392 5 16 123 4 18 101 81 35 7
Województwo śląskie 4 305 116 3 552 978 2 748 7 17 167 19 22 126 96 47 24
Województwo świętokrzyskie 1 230 184 1 019 521 982 4 13 102 1 9 92 66 32 4
Województwo Warmińsko-mazurskie 1 388 922 1 126 268 1 112 5 19 116 2 13 101 67 46 3
Województwo Wielkopolskie 3 365 395 2 699 339 2 177 6 31 226 4 30 192 113 106 7
Województwo Zachodniopomorskie 1 602 271 1 313 919 1 120 5 18 113 3 12 98 47 61 5
Podsumowanie 36 980 533 30 079 727 26 989 85 315 2 494 65 266 2 145 1 547 823 106
  • Statystyka list kandydatów
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Polska - ogółem 2 825 46 747 34 920 36 980 533 30 079 727 26 989 1 547 823 107
województwa 16 552 85 36 980 533 30 079 727 26 989
powiaty 314 6 244 1 329 25 327 285 20 456 306 20 420
Gminy ogółem 2 411 37 815 33 128 25 327 285 20 456 306 20 420 1 547 823 107
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 266 5 640 953 8 544 666 6 948 216 5 601 27 198 106
   Gminy do 20 000 mieszkańców 2 145 32 175 32 175 16 782 619 13 508 090 14 819 1 520 625 0
Miasta na prawach powiatu 66 1 711 301 10 023 348 8 308 245 5 787 65
Dzielnice m. st. Warszawy 18 425 77 1 629 900 1 315 176 782

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 763 16
Zarejestrowane listy do rad powiatów 5 562 314
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 1 435 66
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 280 18
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 3 645 266
Ogółem 11 685 680

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 5 821 2 655 46% 3 166 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 35 965 16 524 46% 19 441 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 10 596 4 837 46% 5 759 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 1 985 951 48% 1 034 52%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 27 135 12 412 46% 14 723 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 82 018 28 899 35% 53 119 65%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 676 100 15% 576 85%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 424 59 14% 365 86%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 113 13 12% 100 89%
Ogółem 164 733 66 450 40% 98 283 60%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 47 46 48
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 50 48 51
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 47 48 47
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 46 48 45
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 48 47 48
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 48 47 48
Średnia wieku kandydatów na wójta 49 48 50
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 49 48 49
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 48 49 48
Ogółem 47 46 48

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 13 817 5 253 38% 8 564 62%
30-39 34 625 15 242 44% 19 383 56%
40-59 80 463 33 967 42% 46 496 58%
60+ 34 605 11 812 34% 22 793 66%
Ogółem 163 520 66 278 41% 97 242 59%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 24 0 0% 24 100%
30-39 223 31 14% 192 86%
40-59 775 128 17% 647 83%
60+ 191 13 7% 178 93%
Ogółem 1 213 172 14% 1 041 86%