Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 208 934
Wyborców 1 759 938
Obwodów 1 392
 • Wybory do Sejmiku Województwa Pomorskiego
 • Wyniki głosowania do sejmiku
 • Wyniki wyborów do sejmiku
 • Geografia

Geografia

Powiaty

Powiaty Liczba Liczba Liczba wybieranych
Mieszkańców Wyborców Obwodów Okręgów wyborczych rad powiatów Gmin Wójtów Burmistrzów Prezydentów
Ogółem w tym:
pow. 20 tys. do 20 tys.
bytowskibytowski 78 042 61 085 66 4 10 1 9 8 2 0
chojnickichojnicki 94 432 74 078 69 4 5 2 3 2 3 0
czlzuchowskiczłuchowski 55 313 44 375 55 5 7 0 7 4 3 0
gdanzskigdański 110 225 84 327 58 5 8 2 6 7 1 0
kartuskikartuski 132 509 97 498 75 4 8 2 6 6 2 0
koszcierskikościerski 70 853 54 948 48 4 8 1 7 7 1 0
kwidzynzskikwidzyński 80 008 63 539 64 4 6 1 5 4 2 0
lezborskilęborski 63 298 50 174 46 3 5 1 4 3 2 0
malborskimalborski 61 050 49 803 37 3 6 1 5 4 2 0
nowodworskinowodworski 34 991 28 310 30 2 5 0 5 3 2 0
puckipucki 83 625 64 947 54 5 7 1 6 3 4 0
slzupskisłupski 94 385 75 218 88 5 10 0 10 8 2 0
starogardzkistarogardzki 123 240 97 034 95 6 13 1 12 9 3 1
tczewskitczewski 110 414 87 247 76 5 6 1 5 3 2 1
wejherowskiwejherowski 204 932 157 414 105 6 10 4 6 7 2 1
sztumskisztumski 40 832 33 197 41 4 5 0 5 3 2 0
Podsumowanie 1 438 149 1 123 194 1 007 69 119 18 101 81 35 3

Miasta na prawach powiatu

Miasto Liczba
Obwodów Okręgów Mandatów Komitetów Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
miasto gdanzskMiasto Gdańsk 199 6 34 40 286
miasto gdyniaMiasto Gdynia 118 5 28 29 201
miasto slzupskMiasto Słupsk 47 4 23 22 160
miasto sopotMiasto Sopot 21 4 21 17 120

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 miasto Słupsk, powiat słupski, powiat lęborski, powiat bytowski, powiat człuchowski, powiat chojnicki 7 375 766 9 71
0.0000020000Nr 2 miasto Gdynia, miasto Sopot, powiat pucki, powiat wejherowski 8 438 200 10 90
0.0000030000Nr 3 miasto Gdańsk 6 349 960 10 77
0.0000040000Nr 4 powiat kartuski, powiat kościerski, powiat gdański, powiat starogardzki 7 333 795 9 74
0.0000050000Nr 5 powiat tczewski, powiat nowodworski, powiat malborski, powiat sztumski, powiat kwidzyński 5 262 082 8 55
Podsumowanie 33 1 759 803 46 367

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 5 6 11
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 9 10 8 9 7 43
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI KW PARTIA ZIELONI 5 7 7 6 25
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 9 10 8 9 7 43
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 9 10 8 9 7 43
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM KW RAZEM 8 10 8 9 7 42
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP KW RUCH NARODOWY RP 5 8 8 5 6 32
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 8 10 8 9 7 42
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 9 10 8 9 7 43
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9 10 8 9 7 43

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 376 100 195 377 194 769 51.79% 0.05179
177 617 91.19% 0.09119
Tak
2 438 638 257 144 256 486 58.47% 0.05847
244 529 95.34% 0.09534
Tak
3 350 930 212 504 212 016 60.42% 0.06042
207 111 97.69% 0.09769
Tak
4 334 002 188 889 188 696 56.50% 0.0565
174 374 92.41% 0.09241
Tak
5 262 252 129 763 129 621 49.43% 0.04943
118 935 91.76% 0.09176
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 27 929 11 3.03% 0.00303
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 76 888 43 8.33% 0.00833
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 14 689 25 1.59% 0.00159
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 375 486 43 40.70% 0.0407
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 60 783 43 6.59% 0.00659
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 20 344 42 2.21% 0.00221
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 15 161 32 1.64% 0.00164
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 48 387 42 5.24% 0.00524
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 26 076 43 2.83% 0.00283
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 256 823 43 27.84% 0.02784

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 27 929 11 0 3.03% 0.00303
Nie
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 76 888 43 2 8.33% 0.00833
Tak
3 KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 14 689 25 0 1.59% 0.00159
Nie
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 375 486 43 18 40.70% 0.0407
Tak
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 60 783 43 0 6.59% 0.00659
Nie
6 KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 20 344 42 0 2.21% 0.00221
Nie
7 KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 15 161 32 0 1.64% 0.00164
Nie
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 48 387 42 0 5.24% 0.00524
Nie
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 26 076 43 0 2.83% 0.00283
Nie
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 256 823 43 13 27.84% 0.02784
Tak

Sejmik Województwa Pomorskiego - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 1 ELZANOWSKI Czesław Andrzej 4 655 2.62% 0.00262
Nie
1 2 2 BATKO Zbigniew Zdzisław 3 662 2.06% 0.00206
Nie
1 2 3 MAREK Bogumiła 1 072 0.60% 0.0006
Nie
1 2 4 BIERNACKA Marlena Anna 1 686 0.95% 0.00095
Nie
1 2 5 GAJEK Stanisław 1 257 0.71% 0.00071
Nie
1 2 6 KRZEKOTOWSKI Jarosław Andrzej 365 0.21% 0.00021
Nie
1 2 7 KAWAŁKO-SŁYWKA Maria 462 0.26% 0.00026
Nie
1 2 8 ZIELIŃSKI Krzysztof Kazimierz 1 063 0.60% 0.0006
Nie
1 2 9 WOLANIN Izabela 765 0.43% 0.00043
Nie
1 3 1 CHUDZIK Arkadiusz 1 078 0.61% 0.00061
Nie
1 3 2 RUDNIK Iwona Dorota 1 095 0.62% 0.00062
Nie
1 3 3 PALIWODA Piotr 698 0.39% 0.00039
Nie
1 3 4 WROŃSKA Justyna 1 087 0.61% 0.00061
Nie
1 3 5 LEWIŃSKI Paweł 730 0.41% 0.00041
Nie
1 4 1 WAWROWSKA Danuta Krystyna 17 729 9.98% 0.00998
Tak
1 4 2 KLEINSZMIDT Jan Krzysztof 11 503 6.48% 0.00648
Tak
1 4 3 DADEL Marcin Łukasz 5 261 2.96% 0.00296
Nie
1 4 4 DZIERŻYŃSKI Arkadiusz Wacław 1 280 0.72% 0.00072
Nie
1 4 5 BONNA Leszek Jacek 13 709 7.72% 0.00772
Tak
1 4 6 MIELEWCZYK Iwona Teresa 6 076 3.42% 0.00342
Tak
1 4 7 SINGER Elżbieta 2 362 1.33% 0.00133
Nie
1 4 8 ŁUCZYCKA Krystyna 5 445 3.07% 0.00307
Nie
1 4 9 SUŁKOWSKI Andrzej Ireneusz 4 896 2.76% 0.00276
Nie
1 5 1 KOBYLIŃSKI Maciej Tadeusz 6 486 3.65% 0.00365
Nie
1 5 2 ŁUKASZEWICZ Anna Beata 1 237 0.70% 0.0007
Nie
1 5 3 WÓJTOWICZ Marek Antoni 763 0.43% 0.00043
Nie
1 5 4 MACIEJEWSKA Beata Katarzyna 1 083 0.61% 0.00061
Nie
1 5 5 ATALSKI Bogusław 625 0.35% 0.00035
Nie
1 5 6 TERESZCZUK Aleksandra 427 0.24% 0.00024
Nie
1 5 7 GOMULSKI Andrzej 616 0.35% 0.00035
Nie
1 5 8 WRZESIŃSKA-ROŻEK Jolanta Maria 396 0.22% 0.00022
Nie
1 5 9 ŁOSIN Dariusz Bogusław 783 0.44% 0.00044
Nie
1 6 1 LUBIEWSKI Adam Marek 1 076 0.61% 0.00061
Nie
1 6 2 STAŻEWSKA Anna Ewa 431 0.24% 0.00024
Nie
1 6 3 HASKA Dominik Maria 207 0.12% 0.00012
Nie
1 6 4 PRUSINOWSKA Magdalena 376 0.21% 0.00021
Nie
1 6 5 GOWOROWSKI Michał Adam 252 0.14% 0.00014
Nie
1 6 6 SKRZYPIEC Hanna Ewa 327 0.18% 0.00018
Nie
1 6 7 ŚWIACKI Daniel 376 0.21% 0.00021
Nie
1 6 8 BOJARSKA Aleksandra Joanna 774 0.44% 0.00044
Nie
1 7 1 SZYMAŃSKI Krzysztof 1 954 1.10% 0.0011
Nie
1 7 2 LIPSKI Przemysław Emil 622 0.35% 0.00035
Nie
1 7 3 PUZIO Roksana Wiktoria 346 0.19% 0.00019
Nie
1 7 4 UGORENKO Małgorzata 178 0.10% 0.0001
Nie
1 7 5 KOSIOREK Łukasz Stanisław 342 0.19% 0.00019
Nie
1 8 1 LASKOWSKI Sebastian 4 137 2.33% 0.00233
Nie
1 8 2 FRANKIEWICZ Stanisław 776 0.44% 0.00044
Nie
1 8 3 ROBAK Mirosław 1 182 0.67% 0.00067
Nie
1 8 4 FIGURSKI Aleksander Piotr 896 0.50% 0.0005
Nie
1 8 5 RUDNICKI Zdzisław 905 0.51% 0.00051
Nie
1 8 6 STARCZEWSKA Hanna Regina 512 0.29% 0.00029
Nie
1 8 7 LIPIŃSKA Agnieszka Kamila 1 778 1.00% 0.001
Nie
1 8 8 RYBARCZYK Irena Barbara 1 598 0.90% 0.0009
Nie
1 9 1 WYSOCKI Zbigniew Maksymilian 1 707 0.96% 0.00096
Nie
1 9 2 PRONDZIŃSKI Grzegorz Józef 841 0.47% 0.00047
Nie
1 9 3 RUTKOWSKI Robert 849 0.48% 0.00048
Nie
1 9 4 DOŁGOPOŁ Anna Magdalena 364 0.20% 0.0002
Nie
1 9 5 POKRYFKA Paweł Przemysław 287 0.16% 0.00016
Nie
1 9 6 LISZKA Anna 830 0.47% 0.00047
Nie
1 9 7 GLIŃSKA Marcelina Maria 421 0.24% 0.00024
Nie
1 9 8 GORDZIEJ Aleksandra Maria 98 0.06% 6.0E-5
Nie
1 9 9 BERNASIEWICZ Aneta Katarzyna 297 0.17% 0.00017
Nie
1 10 1 IRZYKOWSKI Sebastian Michał 16 273 9.16% 0.00916
Tak
1 10 2 BARZOWSKI Jerzy 9 039 5.09% 0.00509
Tak
1 10 3 MALINOWSKI Szymon Jan 4 109 2.31% 0.00231
Nie
1 10 4 KACZYŃSKA Mirosława Anna 7 964 4.48% 0.00448
Tak
1 10 5 RUSIN Zbigniew 3 259 1.83% 0.00183
Nie
1 10 6 TOBOLSKA Monika 3 552 2.00% 0.002
Nie
1 10 7 GANŻUMOW Małgorzata Katarzyna 1 859 1.05% 0.00105
Nie
1 10 8 NOWIŃSKA Wioletta Maria 1 797 1.01% 0.00101
Nie
1 10 9 KOZŁOWSKI Jan 4 674 2.63% 0.00263
Nie
2 1 1 SOCHACKI Jacek 5 284 2.16% 0.00216
Nie
2 1 2 BOCIAN Janusz Marek 2 555 1.04% 0.00104
Nie
2 1 3 DANILEWICZ Ewa Magdalena 3 400 1.39% 0.00139
Nie
2 1 4 WŁODARCZYK Ewa Karolina 3 229 1.32% 0.00132
Nie
2 1 5 MILCZAREK Anna 4 142 1.69% 0.00169
Nie
2 2 1 KUPCEWICZ Janusz Bogdan 4 951 2.02% 0.00202
Nie
2 2 2 BUJANOWICZ Stanisława Helena 2 163 0.88% 0.00088
Nie
2 2 3 TKACZYK Jerzy Andrzej 2 136 0.87% 0.00087
Nie
2 2 4 SZATKOWSKI Radosław Jan 1 069 0.44% 0.00044
Nie
2 2 5 GNIAZDOWSKA Elżbieta 1 018 0.42% 0.00042
Nie
2 2 6 WETOSZKA Krzysztof Stanisław 129 0.05% 5.0E-5
Nie
2 2 7 MIKOŁAJCZYK Anna 469 0.19% 0.00019
Nie
2 2 8 LEWICKI Jerzy Wojciech 370 0.15% 0.00015
Nie
2 2 9 GÓRSKA Renata Zofia 884 0.36% 0.00036
Nie
2 2 10 MASŁOWSKI Dorian Piotr 198 0.08% 8.0E-5
Nie
2 3 1 WÓJCIK Małgorzata Joanna 1 363 0.56% 0.00056
Nie
2 3 2 LIS Adam Jan 701 0.29% 0.00029
Nie
2 3 3 KRYSIAK Joanna 488 0.20% 0.0002
Nie
2 3 4 WRÓBLEWSKI Tadeusz 329 0.13% 0.00013
Nie
2 3 5 ROSOWSKA Krystyna 244 0.10% 0.0001
Nie
2 3 6 PASZKIEWICZ Piotr 291 0.12% 0.00012
Nie
2 3 7 JASIŃSKA Anna 764 0.31% 0.00031
Nie
2 4 1 BYCZKOWSKI Wiesław Zbigniew 26 147 10.69% 0.01069
Tak
2 4 2 FILAR Paweł Jerzy 4 251 1.74% 0.00174
Nie
2 4 3 STRUK Andrzej Franciszek 25 479 10.42% 0.01042
Tak
2 4 4 SZCZYGIEŁ Karolina Justyna 7 704 3.15% 0.00315
Tak
2 4 5 BARTNICKI Andrzej 7 459 3.05% 0.00305
Tak
2 4 6 GIERAK-PILARCZYK Barbara Anna 5 124 2.10% 0.0021
Nie
2 4 7 BORUSEWICZ Kinga Rozalia 6 855 2.80% 0.0028
Nie
2 4 8 KRUSZYŃSKA Ewa Zofia 2 196 0.90% 0.0009
Nie
2 4 9 MARCHWICKA Barbara Kinga 3 048 1.25% 0.00125
Nie
2 4 10 WITTBRODT Piotr Witold 12 047 4.93% 0.00493
Tak
2 5 1 SENYSZYN Joanna 12 807 5.24% 0.00524
Nie
2 5 2 TAUBE Stanisław Kazimierz 1 017 0.42% 0.00042
Nie
2 5 3 PRONOBIS Urszula Elżbieta 352 0.14% 0.00014
Nie
2 5 4 TOEPLITZ Artur Karol 250 0.10% 0.0001
Nie
2 5 5 CIESIELSKA Marzanna Irena 443 0.18% 0.00018
Nie
2 5 6 JARONI Zdzisław Andrzej 350 0.14% 0.00014
Nie
2 5 7 KOSIŃSKA Katarzyna Anna 383 0.16% 0.00016
Nie
2 5 8 MENCEL Mateusz Marek 200 0.08% 8.0E-5
Nie
2 5 9 BOCHENTIN Katarzyna Krystyna 463 0.19% 0.00019
Nie
2 5 10 RÓŻAŃSKI Andrzej Wawrzyniec 831 0.34% 0.00034
Nie
2 6 1 ADAMSKI Krzysztof Jakub 1 904 0.78% 0.00078
Nie
2 6 2 HASKA Karolina 964 0.39% 0.00039
Nie
2 6 3 CISZEK Piotr Dawid 218 0.09% 9.0E-5
Nie
2 6 4 STARY Monika Agnieszka 244 0.10% 0.0001
Nie
2 6 5 KŁOS Wojciech Jakub 353 0.14% 0.00014
Nie
2 6 6 GAJEWSKA Beata Krystyna 769 0.31% 0.00031
Nie
2 6 7 JASIŃSKI Radosław Piotr 306 0.13% 0.00013
Nie
2 6 8 GOWOROWSKA-ADAMSKA Hanna Małgorzata 309 0.13% 0.00013
Nie
2 6 9 WŁADZIŃSKI Adam Juliusz 80 0.03% 3.0E-5
Nie
2 6 10 GRUBBA Jagoda Magda 848 0.35% 0.00035
Nie
2 7 1 KOZIEŁ Andrzej Mirosław 1 406 0.57% 0.00057
Nie
2 7 2 URBANIAK Michał Piotr 477 0.20% 0.0002
Nie
2 7 3 KŁECZEK Izabela Marta 261 0.11% 0.00011
Nie
2 7 4 TRUSZKOWSKI Michał Maciej 275 0.11% 0.00011
Nie
2 7 5 PIEPIÓRKA Paweł Roman 254 0.10% 0.0001
Nie
2 7 6 GALIŃSKI Krzysztof Ryszard 116 0.05% 5.0E-5
Nie
2 7 7 SELONKA Kamila Magda 250 0.10% 0.0001
Nie
2 7 8 TRELA Zuzanna Dominika 277 0.11% 0.00011
Nie
2 8 1 BŁASZCZYK Anna 5 621 2.30% 0.0023
Nie
2 8 2 TRZCIŃSKI Jan 1 480 0.61% 0.00061
Nie
2 8 3 OLBERT Joanna Maria 529 0.22% 0.00022
Nie
2 8 4 REGLIŃSKI Kamil 842 0.34% 0.00034
Nie
2 8 5 KURCZYŃSKA-KAMIŃSKA Anna Elżbieta 561 0.23% 0.00023
Nie
2 8 6 PAŽDJERSKI Dušan-Vladislav 491 0.20% 0.0002
Nie
2 8 7 JANICKA Małgorzata Teresa 546 0.22% 0.00022
Nie
2 8 8 BARWIŃSKI Przemysław 355 0.15% 0.00015
Nie
2 8 9 MIAZGA Maciej Stefan 488 0.20% 0.0002
Nie
2 8 10 MAJCHEREK Jacek 713 0.29% 0.00029
Nie
2 9 1 KAMIEŃ Marcin Grzegorz 1 695 0.69% 0.00069
Nie
2 9 2 MERING Tomasz Stefan 451 0.18% 0.00018
Nie
2 9 3 KIELIŃSKI Paweł 456 0.19% 0.00019
Nie
2 9 4 POZNAŃ Ryszard Wiktor 279 0.11% 0.00011
Nie
2 9 5 EHRLICH Karolina Hanna 309 0.13% 0.00013
Nie
2 9 6 MUDLAFF Krzysztof Jerzy 540 0.22% 0.00022
Nie
2 9 7 RATOWSKA Karolina Elżbieta 307 0.13% 0.00013
Nie
2 9 8 KAMIEŃ Magdalena Maria 338 0.14% 0.00014
Nie
2 9 9 ORLIKOWSKA Katarzyna 485 0.20% 0.0002
Nie
2 9 10 DZIAMBOR Artur Erwin 1 966 0.80% 0.0008
Nie
2 10 1 DAMBEK Roman Witold 21 359 8.73% 0.00873
Tak
2 10 2 JANKOWSKA Aleksandra Helena 8 934 3.65% 0.00365
Tak
2 10 3 ZAGROBELNA Adriana Katarzyna 2 649 1.08% 0.00108
Nie
2 10 4 KLAWITER Kazimierz 14 387 5.88% 0.00588
Tak
2 10 5 DENIS Andrzej Radosław 3 078 1.26% 0.00126
Nie
2 10 6 WITKA-JEŻEWSKA Edyta 1 660 0.68% 0.00068
Nie
2 10 7 OBAJTEK Bartłomiej 2 274 0.93% 0.00093
Nie
2 10 8 MALOTTKI Alicja Ewa 2 181 0.89% 0.00089
Nie
2 10 9 BARAN Grzegorz Michał 2 904 1.19% 0.00119
Nie
2 10 10 KOZICKI Aleksander 3 757 1.54% 0.00154
Nie
3 1 1 ZALEWSKA Anna Maria 5 353 2.58% 0.00258
Nie
3 1 2 NIECIECKA Magdalena Ewa 1 301 0.63% 0.00063
Nie
3 1 3 MIKOŁAJUN Urszula 783 0.38% 0.00038
Nie
3 1 4 FILASEK Jacek 619 0.30% 0.0003
Nie
3 1 5 MORZY Jan Zdzisław 301 0.15% 0.00015
Nie
3 1 6 ZAJDER Jakub Wojciech 962 0.46% 0.00046
Nie
3 2 1 PRZYBYLSKI Wojciech Wiesław 676 0.33% 0.00033
Nie
3 2 2 BORKOWSKA Aneta Maria 683 0.33% 0.00033
Nie
3 2 3 SZWEJK Wojciech Henryk 154 0.07% 7.0E-5
Nie
3 2 4 RYBAKOWSKA Małgorzata 210 0.10% 0.0001
Nie
3 2 5 DERDOWSKI Kazimierz Andrzej 94 0.05% 5.0E-5
Nie
3 2 6 KŁOS Małgorzata Maria 232 0.11% 0.00011
Nie
3 2 7 GRAHN Marianna 56 0.03% 3.0E-5
Nie
3 2 8 MŁOT Andrzej 234 0.11% 0.00011
Nie
3 3 1 WERYSZKO Marek Przemysław 812 0.39% 0.00039
Nie
3 3 2 EJSMONT Krystyna Dorota 776 0.37% 0.00037
Nie
3 3 3 SKÓRZYBÓT Igor 242 0.12% 0.00012
Nie
3 3 4 LÓPEZ-VALERO Karol Liliana 589 0.28% 0.00028
Nie
3 3 5 BAPRAWSKI Roman Waldemar 72 0.03% 3.0E-5
Nie
3 3 6 ŚWIECZKOWSKA Aleksandra Maria 255 0.12% 0.00012
Nie
3 3 7 POPOWSKA Magdalena Maria 427 0.21% 0.00021
Nie
3 4 1 STRUK Mieczysław Emil 67 569 32.62% 0.03262
Tak
3 4 2 ZYCH-CISOŃ Hanna Maria 10 216 4.93% 0.00493
Tak
3 4 3 KASPRZYK Paweł Jan 4 434 2.14% 0.00214
Nie
3 4 4 BENDYKOWSKI Jacek Karol 6 550 3.16% 0.00316
Nie
3 4 5 MORZYŃSKA Dobrawa 5 249 2.53% 0.00253
Nie
3 4 6 GRZELAK Grzegorz Andrzej 8 092 3.91% 0.00391
Tak
3 4 7 POCHROŃ-FRANKOWSKI Leszek Michał 2 535 1.22% 0.00122
Nie
3 4 8 KAPAŁA-SOKALSKA Agnieszka Daria 7 207 3.48% 0.00348
Tak
3 5 1 MARKOWSKA Elżbieta Alfreda 2 788 1.35% 0.00135
Nie
3 5 2 MIONSKOWSKA Agnieszka Karina 459 0.22% 0.00022
Nie
3 5 3 ANDRUSZKIEWICZ Krzysztof Włodzimierz 867 0.42% 0.00042
Nie
3 5 4 HOCZYK Anna Patrycja 358 0.17% 0.00017
Nie
3 5 5 GAJDEL Jan 165 0.08% 8.0E-5
Nie
3 5 6 SOPEK Waldemar 483 0.23% 0.00023
Nie
3 5 7 BĄK Maria Teresa 306 0.15% 0.00015
Nie
3 5 8 POTULSKI Franciszek Józef 2 020 0.98% 0.00098
Nie
3 6 1 KULMA Aleksandra Barbara 2 050 0.99% 0.00099
Nie
3 6 2 BONIECKI Łukasz Michał 388 0.19% 0.00019
Nie
3 6 3 STROJNY Olga 398 0.19% 0.00019
Nie
3 6 4 PIĄTKOWSKI Mateusz Michał 261 0.13% 0.00013
Nie
3 6 5 KAMROWSKA Monika Joanna 313 0.15% 0.00015
Nie
3 6 6 NAGIEL Michał Andrzej 124 0.06% 6.0E-5
Nie
3 6 7 GROMADA Ewa Irena 243 0.12% 0.00012
Nie
3 6 8 OSTROWSKI Maciej Piotr 206 0.10% 0.0001
Nie
3 7 1 KOŁAKOWSKA Anna Maria 2 286 1.10% 0.0011
Nie
3 7 2 ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 382 0.18% 0.00018
Nie
3 7 3 BŁASZKOWSKI Piotr Jan 372 0.18% 0.00018
Nie
3 7 4 MALICKI Marcin 166 0.08% 8.0E-5
Nie
3 7 5 ŁANGOWSKA Małgorzata Róża 159 0.08% 8.0E-5
Nie
3 7 6 NOWAK Grzegorz Mateusz 131 0.06% 6.0E-5
Nie
3 7 7 GOŹDZIEWSKI Jakub Szymon 55 0.03% 3.0E-5
Nie
3 7 8 ZACH Krystyna Halina 93 0.04% 4.0E-5
Nie
3 8 1 POMIRSKA Zofia Małgorzata 4 094 1.98% 0.00198
Nie
3 8 2 PRUSIK Katarzyna 1 380 0.67% 0.00067
Nie
3 8 3 PIEKARSKI Romuald Michał 793 0.38% 0.00038
Nie
3 8 4 MILLER Zenon Feliks 418 0.20% 0.0002
Nie
3 8 5 ADAMOWICZ Alina Maria 698 0.34% 0.00034
Nie
3 8 6 KONCZAL Aleksandra Maria 598 0.29% 0.00029
Nie
3 8 7 BLOK Damian 657 0.32% 0.00032
Nie
3 8 8 KARC Janusz 406 0.20% 0.0002
Nie
3 9 1 PRUŚ Sylwester Zbigniew 2 242 1.08% 0.00108
Nie
3 9 2 WYSOCKA Monika Żaneta 455 0.22% 0.00022
Nie
3 9 3 BORCZYK Daniel Jan 167 0.08% 8.0E-5
Nie
3 9 4 OSTROWSKI Paweł Krystian 196 0.09% 9.0E-5
Nie
3 9 5 KRZYWKOWSKA Jolanta Maria 107 0.05% 5.0E-5
Nie
3 9 6 MICHALSKA Kamila Anna 189 0.09% 9.0E-5
Nie
3 9 7 CHMIELEWICZ Natalia Edyta 128 0.06% 6.0E-5
Nie
3 9 8 ZYSKOWSKI Maksym 120 0.06% 6.0E-5
Nie
3 10 1 GWIAZDA Anna Teresa 29 736 14.36% 0.01436
Tak
3 10 2 GUZIKIEWICZ Karol Roman 9 624 4.65% 0.00465
Tak
3 10 3 HELMIN Wojciech 3 070 1.48% 0.00148
Nie
3 10 4 SIKORA Danuta Teresa 5 612 2.71% 0.00271
Nie
3 10 5 MERKISZ Maciej Zbigniew 655 0.32% 0.00032
Nie
3 10 6 KOMOSA Teresa 1 507 0.73% 0.00073
Nie
3 10 7 IWASZKIEWICZ Jarosław Józef 1 488 0.72% 0.00072
Nie
3 10 8 KIZER Sławomir Krzysztof 1 015 0.49% 0.00049
Nie
4 2 1 MĘCZYKOWSKI Dariusz Franciszek 14 998 8.60% 0.0086
Tak
4 2 2 HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 8 083 4.64% 0.00464
Nie
4 2 3 DORNIAK Tomasz 2 446 1.40% 0.0014
Nie
4 2 4 DASZKIEWICZ Maria Jolanta 597 0.34% 0.00034
Nie
4 2 5 MICHALAK Leszek 478 0.27% 0.00027
Nie
4 2 6 DĄBEK-STOBIERSKA Janina Maria 327 0.19% 0.00019
Nie
4 2 7 CICHOCKI Czesław 1 088 0.62% 0.00062
Nie
4 2 8 RADOWSKA Alina Barbara 473 0.27% 0.00027
Nie
4 2 9 KURECKI Bogdan Jan 827 0.47% 0.00047
Nie
4 3 1 GÓRSKI Mirosław Józef 945 0.54% 0.00054
Nie
4 3 2 BAUM Joanna Zofia 348 0.20% 0.0002
Nie
4 3 3 WENSIERSKI Marek Aleksander 274 0.16% 0.00016
Nie
4 3 4 TATAREK Iwona 486 0.28% 0.00028
Nie
4 3 5 WANGLER Renata Maria 225 0.13% 0.00013
Nie
4 3 6 JABŁOŃSKI Tadeusz 370 0.21% 0.00021
Nie
4 4 1 ŚWILSKI Ryszard Jan 24 180 13.87% 0.01387
Tak
4 4 2 LASKOWSKA-BOBULA Sylwia Justyna 5 593 3.21% 0.00321
Tak
4 4 3 TRAWICKI Paweł 4 019 2.30% 0.0023
Nie
4 4 4 NEUMANN Rafał Marek 5 079 2.91% 0.00291
Nie
4 4 5 BARTON Marzena Halina 2 420 1.39% 0.00139
Nie
4 4 6 ŚWITAŁA Grzegorz Tomasz 2 881 1.65% 0.00165
Nie
4 4 7 BYLIŃSKA Hanna Ewa 1 231 0.71% 0.00071
Nie
4 4 8 CIESIELSKA Agnieszka Katarzyna 1 985 1.14% 0.00114
Nie
4 4 9 REK Danuta Bogumiła 9 529 5.46% 0.00546
Tak
4 5 1 STACHOWICZ Edmund Kazimierz 5 329 3.06% 0.00306
Nie
4 5 2 KAWIŃSKA Barbara Grażyna 505 0.29% 0.00029
Nie
4 5 3 KRUGŁY Władysław Andrzej 193 0.11% 0.00011
Nie
4 5 4 NAKIELSKA Alina 657 0.38% 0.00038
Nie
4 5 5 RUDZIŃSKI Stanisław Andrzej 293 0.17% 0.00017
Nie
4 5 6 DAMPS Grażyna Ewa 589 0.34% 0.00034
Nie
4 5 7 JÓŹWIK Grzegorz 241 0.14% 0.00014
Nie
4 5 8 MOCARSKA Sara Paula 181 0.10% 0.0001
Nie
4 5 9 CZUBALA Grażyna Teresa 523 0.30% 0.0003
Nie
4 6 1 GÓRSKA Anna 1 889 1.08% 0.00108
Nie
4 6 2 SŁUPECKI Jacek Ignacy 435 0.25% 0.00025
Nie
4 6 3 CACHA Aleksandra Grażyna 144 0.08% 8.0E-5
Nie
4 6 4 CHMARA Leszek Grzegorz 250 0.14% 0.00014
Nie
4 6 5 ZAJĄCZKOWSKA Anna 474 0.27% 0.00027
Nie
4 6 6 LECZKOWSKI Maciej 194 0.11% 0.00011
Nie
4 6 7 KOŚCIELNIAK Jagoda Maria 187 0.11% 0.00011
Nie
4 6 8 GŁĄBIŃSKI Stanisław Marek 108 0.06% 6.0E-5
Nie
4 6 9 VITKOVSKA Katarzyna Iwona 264 0.15% 0.00015
Nie
4 7 1 WINIARSKI Dawid Stanisław 1 151 0.66% 0.00066
Nie
4 7 2 EBERTOWSKA Karolina Monika 611 0.35% 0.00035
Nie
4 7 3 LEMKA Mateusz Michał 307 0.18% 0.00018
Nie
4 7 4 GOŹDZIEWSKA Beata Katarzyna 191 0.11% 0.00011
Nie
4 7 5 GŁOWACKI Bartłomiej Wojciech 293 0.17% 0.00017
Nie
4 8 1 NAROŻNIK Tomasz Piotr 3 338 1.91% 0.00191
Nie
4 8 2 GUSS Jarosław 679 0.39% 0.00039
Nie
4 8 3 ZYDEK Daniel 860 0.49% 0.00049
Nie
4 8 4 IZYDORCZYK Sylwia Joanna 558 0.32% 0.00032
Nie
4 8 5 KOWALCZYK Joanna Helena 1 116 0.64% 0.00064
Nie
4 8 6 DYSZELEWSKA Kaja Katarzyna 412 0.24% 0.00024
Nie
4 8 7 KIRAGA Anna 583 0.33% 0.00033
Nie
4 8 8 HIRSZ-ROMPA Regina Marta 569 0.33% 0.00033
Nie
4 8 9 ORLAND Beniamin Dawid 662 0.38% 0.00038
Nie
4 9 1 DYSZER Michał 1 455 0.83% 0.00083
Nie
4 9 2 ŚWIECZKOWSKI Arkadiusz Krzysztof 547 0.31% 0.00031
Nie
4 9 3 KOTŁOWSKA Alicja 910 0.52% 0.00052
Nie
4 9 4 JAKUBEK Łukasz 651 0.37% 0.00037
Nie
4 9 5 ŚWIECZKOWSKA Iwona Gabriela 507 0.29% 0.00029
Nie
4 9 6 MICHALSKI Krzysztof 402 0.23% 0.00023
Nie
4 9 7 WYCZLIŃSKA Paulina Anna 252 0.14% 0.00014
Nie
4 9 8 STACHOWIAK Szymon Kacper 508 0.29% 0.00029
Nie
4 9 9 KAMIEŃ Danuta Maria 366 0.21% 0.00021
Nie
4 10 1 KARCZEWSKI Piotr Mariusz 26 146 14.99% 0.01499
Tak
4 10 2 LEYK Sylwia Ewa 4 881 2.80% 0.0028
Nie
4 10 3 SROKA Magdalena Joanna 9 689 5.56% 0.00556
Tak
4 10 4 ZWARA Piotr Roman 5 797 3.32% 0.00332
Tak
4 10 5 KEMPA Anna Magdalena 4 151 2.38% 0.00238
Nie
4 10 6 FANSLAU Marek Jerzy 2 160 1.24% 0.00124
Nie
4 10 7 ZGAIŃSKI Zbigniew Marian 517 0.30% 0.0003
Nie
4 10 8 JĘDRZEJCZAK Ryszard Stanisław 1 176 0.67% 0.00067
Nie
4 10 9 PILKIEWICZ Olena 1 591 0.91% 0.00091
Nie
5 2 1 SARNOWSKI Józef Leon 8 965 7.54% 0.00754
Tak
5 2 2 PAWŁOWSKA Maria Urszula 2 742 2.31% 0.00231
Nie
5 2 3 ŚWIERCZEK Tomasz 2 147 1.81% 0.00181
Nie
5 2 4 KOMOSIŃSKA Urszula 758 0.64% 0.00064
Nie
5 2 5 RABESZKO Ryszard 481 0.40% 0.0004
Nie
5 2 6 WARSIŃSKA Beata Maria 558 0.47% 0.00047
Nie
5 2 7 BILIŃSKI Tadeusz 1 207 1.01% 0.00101
Nie
5 4 1 ODYA Zenon Jerzy 16 401 13.79% 0.01379
Tak
5 4 2 MARCIŃSKA Ewa Maria 3 346 2.81% 0.00281
Nie
5 4 3 KOZDROŃ Jerzy 7 292 6.13% 0.00613
Tak
5 4 4 SOBCZYŃSKA Monika Emilia 3 282 2.76% 0.00276
Nie
5 4 5 ŚLEDŹ Mariusz 3 318 2.79% 0.00279
Nie
5 4 6 DULSKA Joanna 1 681 1.41% 0.00141
Nie
5 4 7 CZARNIECKA Anita Monika 2 826 2.38% 0.00238
Nie
5 5 1 ŚNIEG Andrzej Stanisław 7 881 6.63% 0.00663
Nie
5 5 2 JAROSZEWSKA Marzena Justyna 1 845 1.55% 0.00155
Nie
5 5 3 KIRSZENSTEIN Aleksander Marian 951 0.80% 0.0008
Nie
5 5 4 MOCARSKA Krystyna 994 0.84% 0.00084
Nie
5 5 5 MICHAŁEK Zbigniew Jan 2 095 1.76% 0.00176
Nie
5 5 6 WALEJKO Aleksandra Izabela 319 0.27% 0.00027
Nie
5 5 7 KARAŚ Adam 1 229 1.03% 0.00103
Nie
5 6 1 ANDRZEJEWSKI Szymon Tomasz 782 0.66% 0.00066
Nie
5 6 2 PRUSSAK Sara Maria 375 0.32% 0.00032
Nie
5 6 3 LIPOWICZ Mateusz Paweł 205 0.17% 0.00017
Nie
5 6 4 MARTELA Violetta Barbara 282 0.24% 0.00024
Nie
5 6 5 JĘDRZEJCZYK Jacek 340 0.29% 0.00029
Nie
5 6 6 PILECKA Zofia Marianna 323 0.27% 0.00027
Nie
5 6 7 HRYNIEWSKI Wojciech 295 0.25% 0.00025
Nie
5 7 1 UGORENKO Marcin Wojciech 512 0.43% 0.00043
Nie
5 7 2 LANDOWSKI Marcin Stanisław 511 0.43% 0.00043
Nie
5 7 3 PIEPIÓRKA Magdalena Jadwiga 426 0.36% 0.00036
Nie
5 7 4 SUGIER Sylwia Katarzyna 170 0.14% 0.00014
Nie
5 7 5 GÓRECKI Patryk Bogdan 340 0.29% 0.00029
Nie
5 7 6 KOSIOREK Krystyna Teresa 247 0.21% 0.00021
Nie
5 8 1 SZAŁABSKI Allan Leon 1 585 1.33% 0.00133
Nie
5 8 2 RODZIEWICZ-KLAWIŃSKA Jolanta Ewa 600 0.50% 0.0005
Nie
5 8 3 STOPKA Mateusz 1 074 0.90% 0.0009
Nie
5 8 4 PACZKOWSKA Magdalena Maria 986 0.83% 0.00083
Nie
5 8 5 PTAK Stanisław Leszek 772 0.65% 0.00065
Nie
5 8 6 JANKOWSKA Agnieszka 833 0.70% 0.0007
Nie
5 8 7 LUTY Jerzy 1 306 1.10% 0.0011
Nie
5 9 1 KRZYWKOWSKI Marcin Piotr 1 155 0.97% 0.00097
Nie
5 9 2 PREISS Krystian 687 0.58% 0.00058
Nie
5 9 3 TECŁAW Szymon Piotr 434 0.36% 0.00036
Nie
5 9 4 ANDRZEJEWSKI Sławomir Michał 416 0.35% 0.00035
Nie
5 9 5 CHYLIŃSKA Lidia 985 0.83% 0.00083
Nie
5 9 6 STUPKIEWICZ Magdalena 290 0.24% 0.00024
Nie
5 9 7 GURBOWICZ Marta 387 0.33% 0.00033
Nie
5 10 1 ŻEBROWSKI Arwid Marek 11 503 9.67% 0.00967
Tak
5 10 2 SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 3 733 3.14% 0.00314
Nie
5 10 3 CYMAŃSKA Marta 7 338 6.17% 0.00617
Tak
5 10 4 PAŁUBICKA Ewelina Maria 2 796 2.35% 0.00235
Nie
5 10 5 STEC Zuzanna Iga 2 444 2.05% 0.00205
Nie
5 10 6 WIECZOREK Jan Antoni 2 052 1.73% 0.00173
Nie
5 10 7 SEMBOROWSKI Andrzej 2 433 2.05% 0.00205
Nie
 • Statystyka list kandydatów
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Województwo Pomorskie - ogółem 140 2 366 1 675 2 208 934 1 759 938 1 392 81 35 7
powiaty 16 332 69 1 438 149 1 123 194 1 007
Gminy ogółem 119 1 895 1 582 1 438 149 1 123 194 1 007 81 35 7
w tym:
   Gminy powyżej 20 000 mieszkańców 18 380 67 604 868 476 904 343 3 12 7
   Gminy do 20 000 mieszkańców 101 1 515 1 515 833 281 646 290 664 78 23 0
Miasta na prawach powiatu 4 106 19 770 785 636 744 385 4

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 46 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 303 16
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 108 4
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 281 18
Ogółem 738 39

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 367 171 47% 196 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 1 962 888 45% 1 074 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 767 356 46% 411 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 2 037 942 46% 1 095 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 3 830 1 336 35% 2 494 65%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 196 38 19% 158 81%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 103 19 18% 84 82%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 35 9 26% 26 74%
Ogółem 8 963 3 693 41% 5 270 59%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 47 46 48
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 51 50 52
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 49 52 48
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 47 47 48
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 48 47 49
Średnia wieku kandydatów na wójta 51 51 51
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 50 50 50
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 49 51 48
Ogółem 47 46 48

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 718 265 37% 453 63%
30-39 1 808 793 44% 1 015 56%
40-59 4 259 1 849 43% 2 410 57%
60+ 2 178 786 36% 1 392 64%
Ogółem 8 963 3 693 41% 5 270 59%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 9 0 0% 9 100%
30-39 46 7 15% 39 85%
40-59 218 51 23% 167 77%
60+ 61 8 13% 53 87%
Ogółem 334 66 20% 268 80%