Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 37 039 754
Wyborców 9 523 401
Kart wydanych 4 650 111
Liczba obwodów 26 983
Frekwencja 48.83%
 • 44.47%

 • 45.39%

 • 46.31%

 • 47.23%

 • 48.15%

 • 49.07%

 • 49.99%

 • 50.91%

 • 51.83%

 • 52.75%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 37 039 754
Wyborców 9 493 554
Kart wydanych 3 676 459
Liczba obwodów 26 983
Frekwencja 38.73%
 • 34.56%

 • 35.49%

 • 36.42%

 • 37.35%

 • 38.28%

 • 39.21%

 • 40.14%

 • 41.07%

 • 42.00%

 • 42.93%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 37 039 754
Wyborców 9 486 846
Kart wydanych 1 481 178
Liczba obwodów 26 983
Frekwencja 15.61%
 • 12.69%

 • 13.34%

 • 13.98%

 • 14.63%

 • 15.28%

 • 15.92%

 • 16.57%

 • 17.22%

 • 17.86%

 • 18.51%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Województwa Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
dolnoszlazskiedolnośląskie 572 893 266 370 1 940 500 46.50% 0.0465
kujawsko-pomorskiekujawsko-pomorskie 424 907 196 517 1 651 419 46.25% 0.04625
lubelskielubelskie 633 171 326 852 1 892 698 51.62% 0.05162
lubuskielubuskie 163 791 74 597 719 156 45.54% 0.04554
lzozdzkiełódzkie 551 242 271 802 1 732 494 49.31% 0.04931
malzopolskiemałopolskie 1 261 294 658 456 2 408 1 049 52.20% 0.0522
mazowieckiemazowieckie 1 132 170 584 398 3 468 962 51.62% 0.05162
opolskieopolskie 183 733 83 347 880 222 45.36% 0.04536
podkarpackiepodkarpackie 441 077 218 593 1 805 422 49.56% 0.04956
podlaskiepodlaskie 242 568 114 560 959 220 47.23% 0.04723
pomorskiepomorskie 581 223 306 622 1 392 424 52.75% 0.05275
szlazskieśląskie 1 073 783 477 480 2 745 793 44.47% 0.04447
szwieztokrzyskieświętokrzyskie 445 092 229 545 982 374 51.57% 0.05157
warminzsko-mazurskiewarmińsko-mazurskie 513 284 238 161 1 111 456 46.40% 0.0464
wielkopolskiewielkopolskie 574 921 274 087 2 179 458 47.67% 0.04767
zachodniopomorskiezachodniopomorskie 728 252 328 724 1 120 594 45.14% 0.04514

Frekwencja 17:00

Województwa Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
dolnoszlazskiedolnośląskie 571 692 207 201 1 940 474 36.24% 0.03624
kujawsko-pomorskiekujawsko-pomorskie 423 332 157 286 1 651 391 37.15% 0.03715
lubelskielubelskie 631 473 271 108 1 892 669 42.93% 0.04293
lubuskielubuskie 163 579 59 079 719 147 36.12% 0.03612
lzozdzkiełódzkie 549 789 215 724 1 732 460 39.24% 0.03924
malzopolskiemałopolskie 1 255 868 517 178 2 408 971 41.18% 0.04118
mazowieckiemazowieckie 1 129 678 460 634 3 468 906 40.78% 0.04078
opolskieopolskie 183 292 66 749 880 205 36.42% 0.03642
podkarpackiepodkarpackie 439 565 179 886 1 805 397 40.92% 0.04092
podlaskiepodlaskie 241 947 94 822 959 206 39.19% 0.03919
pomorskiepomorskie 578 894 232 676 1 392 394 40.19% 0.04019
szlazskieśląskie 1 069 913 369 753 2 745 726 34.56% 0.03456
szwieztokrzyskieświętokrzyskie 443 162 184 739 982 346 41.69% 0.04169
warminzsko-mazurskiewarmińsko-mazurskie 511 315 193 228 1 111 414 37.79% 0.03779
wielkopolskiewielkopolskie 573 663 214 714 2 179 427 37.43% 0.03743
zachodniopomorskiezachodniopomorskie 726 392 251 682 1 120 554 34.65% 0.03465

Frekwencja 12:00

Województwa Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
dolnoszlazskiedolnośląskie 571 711 74 987 1 940 474 13.12% 0.01312
kujawsko-pomorskiekujawsko-pomorskie 423 326 63 415 1 651 391 14.98% 0.01498
lubelskielubelskie 630 900 114 347 1 892 668 18.12% 0.01812
lubuskielubuskie 163 638 20 773 719 147 12.69% 0.01269
lzozdzkiełódzkie 549 922 84 540 1 732 460 15.37% 0.01537
malzopolskiemałopolskie 1 255 484 225 664 2 408 971 17.97% 0.01797
mazowieckiemazowieckie 1 128 065 185 580 3 468 905 16.45% 0.01645
opolskieopolskie 183 284 26 198 880 205 14.29% 0.01429
podkarpackiepodkarpackie 439 443 81 331 1 805 397 18.51% 0.01851
podlaskiepodlaskie 241 930 44 371 959 206 18.34% 0.01834
pomorskiepomorskie 578 840 82 682 1 392 394 14.28% 0.01428
szlazskieśląskie 1 069 907 147 904 2 745 726 13.82% 0.01382
szwieztokrzyskieświętokrzyskie 443 512 73 056 982 346 16.47% 0.01647
warminzsko-mazurskiewarmińsko-mazurskie 511 425 81 441 1 111 414 15.92% 0.01592
wielkopolskiewielkopolskie 573 654 80 099 2 179 427 13.96% 0.01396
zachodniopomorskiezachodniopomorskie 721 805 94 790 1 120 551 13.13% 0.01313