Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 099 846
Wyborców 633 171
Kart wydanych 326 852
Liczba obwodów 1 892
Frekwencja 51.62%
 • 45.83%

 • 47.05%

 • 48.27%

 • 49.50%

 • 50.72%

 • 51.94%

 • 53.16%

 • 54.39%

 • 55.61%

 • 56.83%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 099 846
Wyborców 631 473
Kart wydanych 271 108
Liczba obwodów 1 892
Frekwencja 42.93%
 • 38.16%

 • 39.53%

 • 40.91%

 • 42.28%

 • 43.65%

 • 45.03%

 • 46.40%

 • 47.77%

 • 49.15%

 • 50.52%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 099 846
Wyborców 630 900
Kart wydanych 114 347
Liczba obwodów 1 892
Frekwencja 18.12%
 • 14.73%

 • 15.45%

 • 16.17%

 • 16.89%

 • 17.61%

 • 18.34%

 • 19.06%

 • 19.78%

 • 20.50%

 • 21.22%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bialskibialski 19 186 9 933 114 25 51.77% 0.05177
bilzgorajskibiłgorajski 40 361 22 211 98 36 55.03% 0.05503
chelzmskichełmski 13 266 7 451 90 18 56.17% 0.05617
hrubieszowskihrubieszowski 30 084 13 786 68 33 45.83% 0.04583
janowskijanowski 5 226 2 963 38 5 56.70% 0.0567
krasnostawskikrasnostawski 31 709 14 748 91 59 46.51% 0.04651
krasznickikraśnicki 42 450 21 931 86 42 51.66% 0.05166
lubartowskilubartowski 41 981 22 396 91 46 53.35% 0.05335
lubelskilubelski 36 883 18 484 129 48 50.12% 0.05012
lzezczynzskiłęczyński 10 658 5 472 53 17 51.34% 0.05134
lzukowskiłukowski 41 355 22 767 98 42 55.05% 0.05505
opolskiopolski 25 764 12 665 61 29 49.16% 0.04916
parczewskiparczewski 9 280 4 914 38 12 52.95% 0.05295
pulzawskipuławski 54 790 26 698 92 43 48.73% 0.04873
radzynzskiradzyński 34 573 19 647 55 37 56.83% 0.05683
ryckirycki 32 669 15 515 69 46 47.49% 0.04749
szwidnickiświdnicki 14 912 7 077 53 13 47.46% 0.04746
tomaszowskitomaszowski 24 339 13 050 99 40 53.62% 0.05362
wlzodawskiwłodawski 6 726 3 544 45 13 52.69% 0.05269
zamojskizamojski 20 092 10 620 119 29 52.86% 0.05286

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bialza podlaskam. Biała Podlaska 45 498 25 208 29 29 55.40% 0.0554
m. chelzmm. Chełm 51 369 25 772 36 36 50.17% 0.05017
m. lublinm. Lublin 206
m. zamoszczm. Zamość 34

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bialskibialski 19 186 8 374 114 25 43.65% 0.04365
bilzgorajskibiłgorajski 40 318 18 410 98 34 45.66% 0.04566
chelzmskichełmski 13 268 6 387 90 18 48.14% 0.04814
hrubieszowskihrubieszowski 30 000 11 642 68 31 38.81% 0.03881
janowskijanowski 5 226 2 640 38 5 50.52% 0.05052
krasnostawskikrasnostawski 31 458 12 429 91 54 39.51% 0.03951
krasznickikraśnicki 42 265 18 386 86 39 43.50% 0.0435
lubartowskilubartowski 41 958 18 454 91 45 43.98% 0.04398
lubelskilubelski 36 816 15 382 129 45 41.78% 0.04178
lzezczynzskiłęczyński 10 653 4 444 53 17 41.72% 0.04172
lzukowskiłukowski 41 298 18 658 98 41 45.18% 0.04518
opolskiopolski 25 748 10 754 61 28 41.77% 0.04177
parczewskiparczewski 9 281 4 302 38 12 46.35% 0.04635
pulzawskipuławski 54 613 21 141 92 42 38.71% 0.03871
radzynzskiradzyński 34 511 16 449 55 36 47.66% 0.04766
ryckirycki 32 625 12 449 69 44 38.16% 0.03816
szwidnickiświdnicki 14 909 5 853 53 13 39.26% 0.03926
tomaszowskitomaszowski 24 197 11 524 99 39 47.63% 0.04763
wlzodawskiwłodawski 6 726 3 058 45 13 45.47% 0.04547
zamojskizamojski 19 934 9 035 119 27 45.32% 0.04532

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bialza podlaskam. Biała Podlaska 45 407 20 197 29 27 44.48% 0.04448
m. chelzmm. Chełm 51 076 21 140 36 34 41.39% 0.04139
m. lublinm. Lublin 206
m. zamoszczm. Zamość 34

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bialskibialski 19 183 3 454 114 25 18.01% 0.01801
bilzgorajskibiłgorajski 40 297 7 346 98 34 18.23% 0.01823
chelzmskichełmski 13 267 2 725 90 18 20.54% 0.02054
hrubieszowskihrubieszowski 29 998 4 942 68 31 16.47% 0.01647
janowskijanowski 5 226 1 109 38 5 21.22% 0.02122
krasnostawskikrasnostawski 30 934 5 161 91 53 16.68% 0.01668
krasznickikraśnicki 42 267 8 029 86 39 19.00% 0.019
lubartowskilubartowski 41 957 7 857 91 45 18.73% 0.01873
lubelskilubelski 36 815 6 349 129 45 17.25% 0.01725
lzezczynzskiłęczyński 10 653 1 784 53 17 16.75% 0.01675
lzukowskiłukowski 41 291 7 809 98 41 18.91% 0.01891
opolskiopolski 25 747 4 666 61 28 18.12% 0.01812
parczewskiparczewski 9 280 1 882 38 12 20.28% 0.02028
pulzawskipuławski 54 620 8 504 92 42 15.57% 0.01557
radzynzskiradzyński 34 496 6 953 55 36 20.16% 0.02016
ryckirycki 32 623 4 805 69 44 14.73% 0.01473
szwidnickiświdnicki 14 910 2 398 53 13 16.08% 0.01608
tomaszowskitomaszowski 24 197 4 969 99 39 20.54% 0.02054
wlzodawskiwłodawski 6 723 1 366 45 13 20.32% 0.02032
zamojskizamojski 19 932 4 098 119 27 20.56% 0.02056

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bialza podlaskam. Biała Podlaska 45 408 8 343 29 27 18.37% 0.01837
m. chelzmm. Chełm 51 076 9 798 36 34 19.18% 0.01918
m. lublinm. Lublin 206
m. zamoszczm. Zamość 34