Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 208 934
Wyborców 581 223
Kart wydanych 306 622
Liczba obwodów 1 392
Frekwencja 52.75%
 • 39.83%

 • 42.45%

 • 45.08%

 • 47.70%

 • 50.32%

 • 52.95%

 • 55.57%

 • 58.19%

 • 60.82%

 • 63.44%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 208 934
Wyborców 578 894
Kart wydanych 232 676
Liczba obwodów 1 392
Frekwencja 40.19%
 • 32.46%

 • 34.48%

 • 36.51%

 • 38.53%

 • 40.56%

 • 42.58%

 • 44.61%

 • 46.63%

 • 48.66%

 • 50.68%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 208 934
Wyborców 578 840
Kart wydanych 82 682
Liczba obwodów 1 392
Frekwencja 14.28%
 • 13.29%

 • 14.40%

 • 15.51%

 • 16.62%

 • 17.73%

 • 18.85%

 • 19.96%

 • 21.07%

 • 22.18%

 • 23.29%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bytowskibytowski 21 682 8 989 66 23 41.46% 0.04146
chojnickichojnicki 69
czlzuchowskiczłuchowski 18 976 10 063 55 25 53.03% 0.05303
gdanzskigdański 16 172 8 812 58 10 54.49% 0.05449
kartuskikartuski 5 718 2 962 75 4 51.80% 0.0518
koszcierskikościerski 48
kwidzynzskikwidzyński 18 822 7 973 64 25 42.36% 0.04236
lezborskilęborski 29 934 13 599 46 26 45.43% 0.04543
malborskimalborski 37
nowodworskinowodworski 1 168 741 30 1 63.44% 0.06344
puckipucki 22 193 12 426 54 19 55.99% 0.05599
slzupskisłupski 4 684 2 245 88 3 47.93% 0.04793
starogardzkistarogardzki 12 117 5 178 95 20 42.73% 0.04273
tczewskitczewski 80 285 31 979 76 69 39.83% 0.03983
wejherowskiwejherowski 105
sztumskisztumski 41

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. gdanzskm. Gdańsk 349 472 201 655 199 199 57.70% 0.0577
m. gdyniam. Gdynia 118
m. slzupskm. Słupsk 47
m. sopotm. Sopot 21

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bytowskibytowski 21 678 7 433 66 22 34.29% 0.03429
chojnickichojnicki 69
czlzuchowskiczłuchowski 18 981 8 394 55 25 44.22% 0.04422
gdanzskigdański 16 169 6 935 58 10 42.89% 0.04289
kartuskikartuski 5 718 2 373 75 4 41.50% 0.0415
koszcierskikościerski 48
kwidzynzskikwidzyński 18 821 6 282 64 25 33.38% 0.03338
lezborskilęborski 29 836 10 999 46 23 36.86% 0.03686
malborskimalborski 37
nowodworskinowodworski 1 168 592 30 1 50.68% 0.05068
puckipucki 22 180 10 179 54 18 45.89% 0.04589
slzupskisłupski 4 684 1 967 88 3 41.99% 0.04199
starogardzkistarogardzki 12 015 4 095 95 18 34.08% 0.03408
tczewskitczewski 79 912 25 936 76 62 32.46% 0.03246
wejherowskiwejherowski 105
sztumskisztumski 41

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. gdanzskm. Gdańsk 347 732 147 491 199 183 42.42% 0.04242
m. gdyniam. Gdynia 118
m. slzupskm. Słupsk 47
m. sopotm. Sopot 21

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bytowskibytowski 21 678 2 886 66 22 13.31% 0.01331
chojnickichojnicki 69
czlzuchowskiczłuchowski 18 981 3 058 55 25 16.11% 0.01611
gdanzskigdański 16 165 2 587 58 10 16.00% 0.016
kartuskikartuski 5 717 936 75 4 16.37% 0.01637
koszcierskikościerski 48
kwidzynzskikwidzyński 18 820 2 622 64 25 13.93% 0.01393
lezborskilęborski 29 836 4 294 46 23 14.39% 0.01439
malborskimalborski 37
nowodworskinowodworski 1 168 272 30 1 23.29% 0.02329
puckipucki 22 178 3 924 54 18 17.69% 0.01769
slzupskisłupski 4 684 927 88 3 19.79% 0.01979
starogardzkistarogardzki 12 017 1 799 95 18 14.97% 0.01497
tczewskitczewski 79 930 10 619 76 62 13.29% 0.01329
wejherowskiwejherowski 105
sztumskisztumski 41

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. gdanzskm. Gdańsk 347 666 48 758 199 183 14.02% 0.01402
m. gdyniam. Gdynia 118
m. slzupskm. Słupsk 47
m. sopotm. Sopot 21