Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 390 845
Wyborców 551 242
Kart wydanych 271 802
Liczba obwodów 1 732
Frekwencja 49.31%
 • 40.83%

 • 43.42%

 • 46.01%

 • 48.60%

 • 51.19%

 • 53.77%

 • 56.36%

 • 58.95%

 • 61.54%

 • 64.13%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 390 845
Wyborców 549 789
Kart wydanych 215 724
Liczba obwodów 1 732
Frekwencja 39.24%
 • 32.98%

 • 35.30%

 • 37.61%

 • 39.93%

 • 42.24%

 • 44.56%

 • 46.87%

 • 49.19%

 • 51.50%

 • 53.82%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 390 845
Wyborców 549 922
Kart wydanych 84 540
Liczba obwodów 1 732
Frekwencja 15.37%
 • 12.84%

 • 13.82%

 • 14.79%

 • 15.77%

 • 16.74%

 • 17.72%

 • 18.69%

 • 19.67%

 • 20.64%

 • 21.62%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
belzchatowskibełchatowski 83 840 41 877 72 65 49.95% 0.04995
kutnowskikutnowski 8 867 4 743 83 12 53.49% 0.05349
lzaskiłaski 22 484 9 449 39 18 42.03% 0.04203
lzezczyckiłęczycki 19 871 8 114 49 21 40.83% 0.04083
lzowickiłowicki 28 447 13 567 71 31 47.69% 0.04769
lzozdzki wschodniłódzki wschodni 76
opoczynzskiopoczyński 32 496 17 228 74 32 53.02% 0.05302
pabianickipabianicki 9 289 5 084 71 10 54.73% 0.05473
pajezczanzskipajęczański 13 053 8 140 39 9 62.36% 0.06236
piotrkowskipiotrkowski 76
poddezbickipoddębicki 5 099 2 419 51 10 47.44% 0.04744
radomszczanzskiradomszczański 61 765 30 325 87 53 49.10% 0.0491
rawskirawski 23 232 11 000 29 16 47.35% 0.04735
sieradzkisieradzki 26 208 13 945 93 25 53.21% 0.05321
skierniewickiskierniewicki 13 201 7 425 39 15 56.25% 0.05625
tomaszowskitomaszowski 5 606 3 595 78 7 64.13% 0.06413
wielunzskiwieluński 26 027 11 584 79 24 44.51% 0.04451
wieruszowskiwieruszowski 8 302 4 482 38 9 53.99% 0.05399
zdunzskowolskizduńskowolski 37 631 19 785 42 27 52.58% 0.05258
zgierskizgierski 54 714 25 566 122 50 46.73% 0.04673
brzezinzskibrzeziński 12 707 6 658 39 19 52.40% 0.0524

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. lzozdzzm. Łódź 317
m. piotrkozw trybunalskim. Piotrków Trybunalski 58 403 26 816 41 41 45.92% 0.04592
m. skierniewicem. Skierniewice 27

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
belzchatowskibełchatowski 83 655 32 895 72 61 39.32% 0.03932
kutnowskikutnowski 8 810 3 858 83 11 43.79% 0.04379
lzaskiłaski 22 448 7 480 39 17 33.32% 0.03332
lzezczyckiłęczycki 19 784 6 525 49 18 32.98% 0.03298
lzowickiłowicki 28 465 10 823 71 29 38.02% 0.03802
lzozdzki wschodniłódzki wschodni 76
opoczynzskiopoczyński 32 487 14 249 74 31 43.86% 0.04386
pabianickipabianicki 9 289 4 221 71 9 45.44% 0.04544
pajezczanzskipajęczański 13 035 6 798 39 8 52.15% 0.05215
piotrkowskipiotrkowski 76
poddezbickipoddębicki 5 036 1 909 51 9 37.91% 0.03791
radomszczanzskiradomszczański 61 503 24 407 87 50 39.68% 0.03968
rawskirawski 23 230 8 624 29 15 37.12% 0.03712
sieradzkisieradzki 26 144 11 281 93 24 43.15% 0.04315
skierniewickiskierniewicki 13 203 6 158 39 15 46.64% 0.04664
tomaszowskitomaszowski 5 606 3 017 78 7 53.82% 0.05382
wielunzskiwieluński 26 016 8 824 79 23 33.92% 0.03392
wieruszowskiwieruszowski 8 301 3 650 38 9 43.97% 0.04397
zdunzskowolskizduńskowolski 37 530 15 596 42 25 41.56% 0.04156
zgierskizgierski 54 510 19 855 122 46 36.42% 0.03642
brzezinzskibrzeziński 12 567 4 743 39 16 37.74% 0.03774

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. lzozdzzm. Łódź 317
m. piotrkozw trybunalskim. Piotrków Trybunalski 58 170 20 811 41 37 35.78% 0.03578
m. skierniewicem. Skierniewice 27

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
belzchatowskibełchatowski 83 665 12 552 72 61 15.00% 0.015
kutnowskikutnowski 8 811 1 452 83 11 16.48% 0.01648
lzaskiłaski 22 445 2 894 39 17 12.89% 0.01289
lzezczyckiłęczycki 19 784 2 541 49 18 12.84% 0.01284
lzowickiłowicki 28 465 4 349 71 29 15.28% 0.01528
lzozdzki wschodniłódzki wschodni 76
opoczynzskiopoczyński 32 486 6 074 74 31 18.70% 0.0187
pabianickipabianicki 9 289 1 716 71 9 18.47% 0.01847
pajezczanzskipajęczański 13 035 2 539 39 8 19.48% 0.01948
piotrkowskipiotrkowski 76
poddezbickipoddębicki 5 034 700 51 9 13.91% 0.01391
radomszczanzskiradomszczański 61 502 9 509 87 50 15.46% 0.01546
rawskirawski 23 230 3 491 29 15 15.03% 0.01503
sieradzkisieradzki 26 144 4 346 93 24 16.62% 0.01662
skierniewickiskierniewicki 13 203 2 812 39 15 21.30% 0.0213
tomaszowskitomaszowski 5 602 1 211 78 7 21.62% 0.02162
wielunzskiwieluński 26 016 3 456 79 23 13.28% 0.01328
wieruszowskiwieruszowski 8 301 1 357 38 9 16.35% 0.01635
zdunzskowolskizduńskowolski 37 625 5 514 42 25 14.66% 0.01466
zgierskizgierski 54 543 7 277 122 46 13.34% 0.01334
brzezinzskibrzeziński 12 567 2 061 39 16 16.40% 0.0164

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. lzozdzzm. Łódź 317
m. piotrkozw trybunalskim. Piotrków Trybunalski 58 175 8 689 41 37 14.94% 0.01494
m. skierniewicem. Skierniewice 27