Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 369 873
Wyborców 574 921
Kart wydanych 274 087
Liczba obwodów 2 179
Frekwencja 47.67%
 • 41.70%

 • 43.37%

 • 45.05%

 • 46.72%

 • 48.40%

 • 50.07%

 • 51.75%

 • 53.42%

 • 55.10%

 • 56.77%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 369 873
Wyborców 573 663
Kart wydanych 214 714
Liczba obwodów 2 179
Frekwencja 37.43%
 • 32.18%

 • 33.66%

 • 35.13%

 • 36.61%

 • 38.09%

 • 39.56%

 • 41.04%

 • 42.52%

 • 43.99%

 • 45.47%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 369 873
Wyborców 573 654
Kart wydanych 80 099
Liczba obwodów 2 179
Frekwencja 13.96%
 • 11.20%

 • 11.80%

 • 12.40%

 • 13.00%

 • 13.60%

 • 14.21%

 • 14.81%

 • 15.41%

 • 16.01%

 • 16.61%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
chodzieskichodzieski 36
czarnkowsko-trzcianeckiczarnkowsko-trzcianecki 34 482 16 764 61 25 48.62% 0.04862
gniezznienzskignieźnieński 11 099 4 783 91 12 43.09% 0.04309
gostynzskigostyński 58
grodziskigrodziski 30
jarocinzskijarociński 37
kaliskikaliski 10 071 5 129 64 8 50.93% 0.05093
kezpinzskikępiński 43
kolskikolski 34 239 15 103 62 30 44.11% 0.04411
koninzskikoniński 36 879 18 418 96 31 49.94% 0.04994
koszcianzskikościański 18 964 7 908 52 14 41.70% 0.0417
krotoszynzskikrotoszyński 49
leszczynzskileszczyński 38
miezdzychodzkimiędzychodzki 22
nowotomyskinowotomyski 24 722 12 409 49 20 50.19% 0.05019
obornickiobornicki 46
ostrowskiostrowski 7 698 3 475 109 8 45.14% 0.04514
ostrzeszowskiostrzeszowski 19 085 9 919 55 17 51.97% 0.05197
pilskipilski 82
pleszewskipleszewski 53
poznanzskipoznański 44 984 19 656 203 36 43.70% 0.0437
rawickirawicki 3 699 2 014 41 4 54.45% 0.05445
slzupeckisłupecki 14 560 7 380 41 15 50.69% 0.05069
szamotulskiszamotulski 34 091 16 854 55 24 49.44% 0.04944
szredzkiśredzki 24 933 14 154 39 23 56.77% 0.05677
szremskiśremski 43 495 20 054 36 32 46.11% 0.04611
tureckiturecki 13 632 7 226 58 10 53.01% 0.05301
wazgrowieckiwągrowiecki 31 988 15 946 45 25 49.85% 0.04985
wolsztynzskiwolsztyński 40
wrzesinzskiwrzesiński 12 857 7 000 52 12 54.45% 0.05445
zlzotowskizłotowski 14 568 6 512 48 10 44.70% 0.0447

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. kaliszm. Kalisz 79 086 34 708 55 55 43.89% 0.04389
m. koninm. Konin 59 789 28 675 47 47 47.96% 0.04796
m. lesznom. Leszno 34
m. poznanzm. Poznań 252

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
chodzieskichodzieski 36
czarnkowsko-trzcianeckiczarnkowsko-trzcianecki 34 473 13 088 61 23 37.97% 0.03797
gniezznienzskignieźnieński 11 091 3 860 91 11 34.80% 0.0348
gostynzskigostyński 58
grodziskigrodziski 30
jarocinzskijarociński 37
kaliskikaliski 10 071 3 996 64 8 39.68% 0.03968
kezpinzskikępiński 43
kolskikolski 34 081 12 101 62 27 35.51% 0.03551
koninzskikoniński 36 913 14 926 96 31 40.44% 0.04044
koszcianzskikościański 18 916 6 088 52 12 32.18% 0.03218
krotoszynzskikrotoszyński 49
leszczynzskileszczyński 38
miezdzychodzkimiędzychodzki 22
nowotomyskinowotomyski 24 705 9 786 49 19 39.61% 0.03961
obornickiobornicki 46
ostrowskiostrowski 7 626 2 698 109 7 35.38% 0.03538
ostrzeszowskiostrzeszowski 19 038 7 850 55 15 41.23% 0.04123
pilskipilski 82
pleszewskipleszewski 53
poznanzskipoznański 44 972 14 513 203 35 32.27% 0.03227
rawickirawicki 3 699 1 640 41 4 44.34% 0.04434
slzupeckisłupecki 14 506 5 935 41 14 40.91% 0.04091
szamotulskiszamotulski 34 075 13 097 55 22 38.44% 0.03844
szredzkiśredzki 24 912 11 327 39 21 45.47% 0.04547
szremskiśremski 43 272 15 141 36 28 34.99% 0.03499
tureckiturecki 13 630 5 796 58 10 42.52% 0.04252
wazgrowieckiwągrowiecki 31 963 12 638 45 24 39.54% 0.03954
wolsztynzskiwolsztyński 40
wrzesinzskiwrzesiński 12 857 5 669 52 12 44.09% 0.04409
zlzotowskizłotowski 14 535 5 169 48 8 35.56% 0.03556

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. kaliszm. Kalisz 78 798 26 494 55 51 33.62% 0.03362
m. koninm. Konin 59 530 22 902 47 45 38.47% 0.03847
m. lesznom. Leszno 34
m. poznanzm. Poznań 252

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
chodzieskichodzieski 36
czarnkowsko-trzcianeckiczarnkowsko-trzcianecki 34 473 4 716 61 23 13.68% 0.01368
gniezznienzskignieźnieński 11 091 1 465 91 11 13.21% 0.01321
gostynzskigostyński 58
grodziskigrodziski 30
jarocinzskijarociński 37
kaliskikaliski 10 071 1 506 64 8 14.95% 0.01495
kezpinzskikępiński 43
kolskikolski 34 079 4 537 62 27 13.31% 0.01331
koninzskikoniński 36 913 5 774 96 31 15.64% 0.01564
koszcianzskikościański 18 916 2 394 52 12 12.66% 0.01266
krotoszynzskikrotoszyński 49
leszczynzskileszczyński 38
miezdzychodzkimiędzychodzki 22
nowotomyskinowotomyski 24 705 3 439 49 19 13.92% 0.01392
obornickiobornicki 46
ostrowskiostrowski 7 626 854 109 7 11.20% 0.0112
ostrzeszowskiostrzeszowski 19 038 2 757 55 15 14.48% 0.01448
pilskipilski 82
pleszewskipleszewski 53
poznanzskipoznański 44 972 5 135 203 35 11.42% 0.01142
rawickirawicki 3 699 585 41 4 15.82% 0.01582
slzupeckisłupecki 14 506 2 183 41 14 15.05% 0.01505
szamotulskiszamotulski 34 073 4 978 55 22 14.61% 0.01461
szredzkiśredzki 24 907 4 136 39 21 16.61% 0.01661
szremskiśremski 43 272 5 393 36 28 12.46% 0.01246
tureckiturecki 13 629 2 053 58 10 15.06% 0.01506
wazgrowieckiwągrowiecki 31 963 4 587 45 24 14.35% 0.01435
wolsztynzskiwolsztyński 40
wrzesinzskiwrzesiński 12 858 2 023 52 12 15.73% 0.01573
zlzotowskizłotowski 14 535 1 931 48 8 13.29% 0.01329

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. kaliszm. Kalisz 78 797 10 393 55 51 13.19% 0.01319
m. koninm. Konin 59 531 9 260 47 45 15.55% 0.01555
m. lesznom. Leszno 34
m. poznanzm. Poznań 252