Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 604 980
Wyborców 728 252
Kart wydanych 328 724
Liczba obwodów 1 120
Frekwencja 45.14%
 • 40.61%

 • 42.09%

 • 43.58%

 • 45.06%

 • 46.54%

 • 48.03%

 • 49.51%

 • 50.99%

 • 52.48%

 • 53.96%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 604 980
Wyborców 726 392
Kart wydanych 251 682
Liczba obwodów 1 120
Frekwencja 34.65%
 • 30.96%

 • 32.37%

 • 33.77%

 • 35.18%

 • 36.59%

 • 37.99%

 • 39.40%

 • 40.81%

 • 42.21%

 • 43.62%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 604 980
Wyborców 721 805
Kart wydanych 94 790
Liczba obwodów 1 120
Frekwencja 13.13%
 • 11.47%

 • 12.00%

 • 12.53%

 • 13.06%

 • 13.59%

 • 14.13%

 • 14.66%

 • 15.19%

 • 15.72%

 • 16.25%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bialzogardzkibiałogardzki 18 520 9 010 35 18 48.65% 0.04865
choszczenzskichoszczeński 25 616 12 628 36 27 49.30% 0.0493
drawskidrawski 42 296 18 699 50 45 44.21% 0.04421
goleniowskigoleniowski 25 918 13 737 52 23 53.00% 0.053
gryfickigryficki 29 072 13 565 44 29 46.66% 0.04666
gryfinzskigryfiński 15 897 6 831 62 14 42.97% 0.04297
kamienzskikamieński 19 825 9 228 43 22 46.55% 0.04655
kolzobrzeskikołobrzeski 35 967 16 036 53 24 44.59% 0.04459
koszalinzskikoszaliński 17 856 9 008 62 17 50.45% 0.05045
myszliborskimyśliborski 49 642 20 161 53 50 40.61% 0.04061
polickipolicki 16 643 8 980 43 9 53.96% 0.05396
pyrzyckipyrzycki 17 956 8 245 27 15 45.92% 0.04592
slzawienzskisławieński 5 146 2 709 45 4 52.64% 0.05264
stargardzkistargardzki 19 882 9 550 75 20 48.03% 0.04803
szczecineckiszczecinecki 49 331 22 060 50 40 44.72% 0.04472
szwidwinzskiświdwiński 12 404 5 178 37 10 41.74% 0.04174
walzeckiwałecki 23 753 12 403 37 17 52.22% 0.05222
lzobeskiłobeski 2 939 1 420 29 4 48.32% 0.04832

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. koszalinm. Koszalin 54
m. szczecinm. Szczecin 299 589 129 276 206 206 43.15% 0.04315
m. szwinoujszciem. Świnoujście 27

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bialzogardzkibiałogardzki 18 325 7 023 35 14 38.32% 0.03832
choszczenzskichoszczeński 25 488 10 422 36 25 40.89% 0.04089
drawskidrawski 42 357 14 935 50 44 35.26% 0.03526
goleniowskigoleniowski 25 785 11 247 52 19 43.62% 0.04362
gryfickigryficki 28 970 10 312 44 26 35.60% 0.0356
gryfinzskigryfiński 15 896 5 436 62 14 34.20% 0.0342
kamienzskikamieński 19 817 7 365 43 22 37.17% 0.03717
kolzobrzeskikołobrzeski 35 912 12 668 53 22 35.28% 0.03528
koszalinzskikoszaliński 17 863 7 337 62 16 41.07% 0.04107
myszliborskimyśliborski 49 513 15 912 53 47 32.14% 0.03214
polickipolicki 16 648 6 668 43 9 40.05% 0.04005
pyrzyckipyrzycki 17 917 6 764 27 14 37.75% 0.03775
slzawienzskisławieński 5 146 2 196 45 4 42.67% 0.04267
stargardzkistargardzki 19 886 7 664 75 20 38.54% 0.03854
szczecineckiszczecinecki 49 312 17 949 50 38 36.40% 0.0364
szwidwinzskiświdwiński 12 384 4 074 37 9 32.90% 0.0329
walzeckiwałecki 23 692 10 062 37 15 42.47% 0.04247
lzobeskiłobeski 2 939 1 208 29 4 41.10% 0.0411

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. koszalinm. Koszalin 54
m. szczecinm. Szczecin 298 542 92 440 206 192 30.96% 0.03096
m. szwinoujszciem. Świnoujście 27

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bialzogardzkibiałogardzki 18 325 2 766 35 14 15.09% 0.01509
choszczenzskichoszczeński 25 492 4 046 36 25 15.87% 0.01587
drawskidrawski 42 356 5 962 50 44 14.08% 0.01408
goleniowskigoleniowski 25 783 3 821 52 19 14.82% 0.01482
gryfickigryficki 28 956 3 926 44 26 13.56% 0.01356
gryfinzskigryfiński 15 894 1 823 62 14 11.47% 0.01147
kamienzskikamieński 19 817 2 690 43 22 13.57% 0.01357
kolzobrzeskikołobrzeski 35 919 4 880 53 22 13.59% 0.01359
koszalinzskikoszaliński 17 862 2 736 62 16 15.32% 0.01532
myszliborskimyśliborski 49 513 5 712 53 47 11.54% 0.01154
polickipolicki 16 644 2 069 43 9 12.43% 0.01243
pyrzyckipyrzycki 17 931 2 298 27 14 12.82% 0.01282
slzawienzskisławieński 5 146 808 45 4 15.70% 0.0157
stargardzkistargardzki 19 878 2 695 75 20 13.56% 0.01356
szczecineckiszczecinecki 49 311 7 034 50 38 14.26% 0.01426
szwidwinzskiświdwiński 12 382 1 465 37 9 11.83% 0.01183
walzeckiwałecki 23 692 3 850 37 15 16.25% 0.01625
lzobeskiłobeski 2 939 420 29 4 14.29% 0.01429

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. koszalinm. Koszalin 54
m. szczecinm. Szczecin 293 965 35 789 206 189 12.17% 0.01217
m. szwinoujszciem. Świnoujście 27