Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 361 875
Wyborców 299 589
Kart wydanych 129 276
Liczba obwodów 206
Frekwencja 43.15%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 361 875
Wyborców 298 542
Kart wydanych 92 440
Liczba obwodów 206
Frekwencja 30.96%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 361 875
Wyborców 293 965
Kart wydanych 35 789
Liczba obwodów 206
Frekwencja 12.17%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. szczecinm. Szczecin 299 589 129 276 206 206 43.15% 0.04315

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. szczecinm. Szczecin 298 542 92 440 206 192 30.96% 0.03096

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. szczecinm. Szczecin 293 965 35 789 206 189 12.17% 0.01217