Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 116 059
Wyborców 441 077
Kart wydanych 218 593
Liczba obwodów 1 805
Frekwencja 49.56%
 • 39.07%

 • 41.01%

 • 42.95%

 • 44.88%

 • 46.82%

 • 48.76%

 • 50.70%

 • 52.63%

 • 54.57%

 • 56.51%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 116 059
Wyborców 439 565
Kart wydanych 179 886
Liczba obwodów 1 805
Frekwencja 40.92%
 • 33.57%

 • 35.35%

 • 37.13%

 • 38.90%

 • 40.68%

 • 42.46%

 • 44.24%

 • 46.01%

 • 47.79%

 • 49.57%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 116 059
Wyborców 439 443
Kart wydanych 81 331
Liczba obwodów 1 805
Frekwencja 18.51%
 • 14.63%

 • 15.55%

 • 16.47%

 • 17.38%

 • 18.30%

 • 19.22%

 • 20.14%

 • 21.05%

 • 21.97%

 • 22.89%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bieszczadzkibieszczadzki 30
brzozowskibrzozowski 34 641 18 769 59 40 54.18% 0.05418
dezbickidębicki 68 289 34 267 109 60 50.18% 0.05018
jaroslzawskijarosławski 9 075 4 779 114 9 52.66% 0.05266
jasielskijasielski 11 374 6 427 121 16 56.51% 0.05651
kolbuszowskikolbuszowski 5 267 2 058 64 6 39.07% 0.03907
krosznienzskikrośnieński 20 945 10 461 102 25 49.95% 0.04995
lezzzajskileżajski 4 652 2 431 54 6 52.26% 0.05226
lubaczowskilubaczowski 10 035 4 253 59 7 42.38% 0.04238
lzanzcuckiłańcucki 25 538 13 331 56 25 52.20% 0.0522
mieleckimielecki 58 788 27 812 116 48 47.31% 0.04731
nizzzanzskiniżański 18 265 7 423 70 15 40.64% 0.04064
przemyskiprzemyski 22 362 11 596 96 27 51.86% 0.05186
przeworskiprzeworski 5 817 3 156 72 9 54.25% 0.05425
ropczycko-sezdziszowskiropczycko-sędziszowski 69
rzeszowskirzeszowski 8 839 4 619 125 6 52.26% 0.05226
sanockisanocki 52 902 25 013 71 43 47.28% 0.04728
stalowowolskistalowowolski 80
strzyzzzowskistrzyżowski 18 046 8 946 64 19 49.57% 0.04957
tarnobrzeskitarnobrzeski 49
leskileski 16 600 9 378 30 23 56.49% 0.05649

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. krosnom. Krosno 29
m. przemyszlm. Przemyśl 49 642 23 874 38 38 48.09% 0.04809
m. rzeszozwm. Rzeszów 94
m. tarnobrzegm. Tarnobrzeg 34

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bieszczadzkibieszczadzki 30
brzozowskibrzozowski 34 541 16 096 59 38 46.60% 0.0466
dezbickidębicki 68 146 28 281 109 56 41.50% 0.0415
jaroslzawskijarosławski 9 075 3 974 114 9 43.79% 0.04379
jasielskijasielski 11 238 5 571 121 15 49.57% 0.04957
kolbuszowskikolbuszowski 5 267 1 793 64 6 34.04% 0.03404
krosznienzskikrośnieński 20 946 8 863 102 25 42.31% 0.04231
lezzzajskileżajski 4 652 2 071 54 6 44.52% 0.04452
lubaczowskilubaczowski 10 013 3 489 59 6 34.84% 0.03484
lzanzcuckiłańcucki 25 405 10 666 56 23 41.98% 0.04198
mieleckimielecki 58 555 21 977 116 46 37.53% 0.03753
nizzzanzskiniżański 18 238 6 122 70 14 33.57% 0.03357
przemyskiprzemyski 22 350 9 545 96 26 42.71% 0.04271
przeworskiprzeworski 5 811 2 506 72 9 43.13% 0.04313
ropczycko-sezdziszowskiropczycko-sędziszowski 69
rzeszowskirzeszowski 8 839 3 780 125 6 42.77% 0.04277
sanockisanocki 52 846 20 599 71 41 38.98% 0.03898
stalowowolskistalowowolski 80
strzyzzzowskistrzyżowski 18 059 7 757 64 19 42.95% 0.04295
tarnobrzeskitarnobrzeski 49
leskileski 16 588 7 767 30 21 46.82% 0.04682

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. krosnom. Krosno 29
m. przemyszlm. Przemyśl 48 996 19 029 38 31 38.84% 0.03884
m. rzeszozwm. Rzeszów 94
m. tarnobrzegm. Tarnobrzeg 34

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bieszczadzkibieszczadzki 30
brzozowskibrzozowski 34 534 7 454 59 38 21.58% 0.02158
dezbickidębicki 68 139 12 839 109 56 18.84% 0.01884
jaroslzawskijarosławski 9 074 1 769 114 9 19.50% 0.0195
jasielskijasielski 11 238 2 572 121 15 22.89% 0.02289
kolbuszowskikolbuszowski 5 267 865 64 6 16.42% 0.01642
krosznienzskikrośnieński 20 946 4 307 102 25 20.56% 0.02056
lezzzajskileżajski 4 652 1 008 54 6 21.67% 0.02167
lubaczowskilubaczowski 9 876 1 623 59 6 16.43% 0.01643
lzanzcuckiłańcucki 25 405 4 695 56 23 18.48% 0.01848
mieleckimielecki 58 589 9 848 116 46 16.81% 0.01681
nizzzanzskiniżański 18 236 2 668 70 14 14.63% 0.01463
przemyskiprzemyski 22 349 4 120 96 26 18.43% 0.01843
przeworskiprzeworski 5 810 1 251 72 9 21.53% 0.02153
ropczycko-sezdziszowskiropczycko-sędziszowski 69
rzeszowskirzeszowski 8 839 1 710 125 6 19.35% 0.01935
sanockisanocki 52 848 9 100 71 41 17.22% 0.01722
stalowowolskistalowowolski 80
strzyzzzowskistrzyżowski 18 059 3 812 64 19 21.11% 0.02111
tarnobrzeskitarnobrzeski 49
leskileski 16 588 3 529 30 21 21.27% 0.02127

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. krosnom. Krosno 29
m. przemyszlm. Przemyśl 48 994 8 161 38 31 16.66% 0.01666
m. rzeszozwm. Rzeszów 94
m. tarnobrzegm. Tarnobrzeg 34