Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 114 416
Wyborców 11 374
Kart wydanych 6 427
Liczba obwodów 121
Frekwencja 56.51%
 • 55.73%

 • 55.87%

 • 56.01%

 • 56.15%

 • 56.29%

 • 56.42%

 • 56.56%

 • 56.70%

 • 56.84%

 • 56.98%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 114 416
Wyborców 11 238
Kart wydanych 5 571
Liczba obwodów 121
Frekwencja 49.57%
 • 48.01%

 • 48.29%

 • 48.57%

 • 48.86%

 • 49.14%

 • 49.42%

 • 49.70%

 • 49.99%

 • 50.27%

 • 50.55%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 114 416
Wyborców 11 238
Kart wydanych 2 572
Liczba obwodów 121
Frekwencja 22.89%
 • 20.83%

 • 21.20%

 • 21.57%

 • 21.94%

 • 22.31%

 • 22.69%

 • 23.06%

 • 23.43%

 • 23.80%

 • 24.17%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. jaslzom. Jasło 29
gm. brzyskagm. Brzyska 7
gm. dezbowiecgm. Dębowiec 7 055 4 020 10 10 56.98% 0.05698
gm. jaslzogm. Jasło 22
gm. kolzaczycegm. Kołaczyce 8
gm. krempnagm. Krempna 5
gm. nowy zzzmigrozdgm. Nowy Żmigród 12
gm. osiek jasielskigm. Osiek Jasielski 4 319 2 407 6 6 55.73% 0.05573
gm. skolzyszyngm. Skołyszyn 12
gm. tarnowiecgm. Tarnowiec 10

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. jaslzom. Jasło 29
gm. brzyskagm. Brzyska 7
gm. dezbowiecgm. Dębowiec 6 922 3 499 10 9 50.55% 0.05055
gm. jaslzogm. Jasło 22
gm. kolzaczycegm. Kołaczyce 8
gm. krempnagm. Krempna 5
gm. nowy zzzmigrozdgm. Nowy Żmigród 12
gm. osiek jasielskigm. Osiek Jasielski 4 316 2 072 6 6 48.01% 0.04801
gm. skolzyszyngm. Skołyszyn 12
gm. tarnowiecgm. Tarnowiec 10

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. jaslzom. Jasło 29
gm. brzyskagm. Brzyska 7
gm. dezbowiecgm. Dębowiec 6 922 1 673 10 9 24.17% 0.02417
gm. jaslzogm. Jasło 22
gm. kolzaczycegm. Kołaczyce 8
gm. krempnagm. Krempna 5
gm. nowy zzzmigrozdgm. Nowy Żmigród 12
gm. osiek jasielskigm. Osiek Jasielski 4 316 899 6 6 20.83% 0.02083
gm. skolzyszyngm. Skołyszyn 12
gm. tarnowiecgm. Tarnowiec 10