Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 56 678
Wyborców 10 035
Kart wydanych 4 253
Liczba obwodów 59
Frekwencja 42.38%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 56 678
Wyborców 10 013
Kart wydanych 3 489
Liczba obwodów 59
Frekwencja 34.84%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 56 678
Wyborców 9 876
Kart wydanych 1 623
Liczba obwodów 59
Frekwencja 16.43%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. lubaczozwm. Lubaczów 10 035 4 253 7 7 42.38% 0.04238
gm. cieszanozwgm. Cieszanów 8
gm. horyniec-zdrozjgm. Horyniec-Zdrój 7
gm. lubaczozwgm. Lubaczów 7
gm. narolgm. Narol 9
gm. oleszycegm. Oleszyce 8
gm. stary dzikozwgm. Stary Dzików 6
gm. wielkie oczygm. Wielkie Oczy 7

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. lubaczozwm. Lubaczów 10 013 3 489 7 6 34.84% 0.03484
gm. cieszanozwgm. Cieszanów 8
gm. horyniec-zdrozjgm. Horyniec-Zdrój 7
gm. lubaczozwgm. Lubaczów 7
gm. narolgm. Narol 9
gm. oleszycegm. Oleszyce 8
gm. stary dzikozwgm. Stary Dzików 6
gm. wielkie oczygm. Wielkie Oczy 7

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. lubaczozwm. Lubaczów 9 876 1 623 7 6 16.43% 0.01643
gm. cieszanozwgm. Cieszanów 8
gm. horyniec-zdrozjgm. Horyniec-Zdrój 7
gm. lubaczozwgm. Lubaczów 7
gm. narolgm. Narol 9
gm. oleszycegm. Oleszyce 8
gm. stary dzikozwgm. Stary Dzików 6
gm. wielkie oczygm. Wielkie Oczy 7