Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 59 365
Wyborców 49 642
Kart wydanych 23 874
Liczba obwodów 38
Frekwencja 48.09%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 59 365
Wyborców 48 996
Kart wydanych 19 029
Liczba obwodów 38
Frekwencja 38.84%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 59 365
Wyborców 48 994
Kart wydanych 8 161
Liczba obwodów 38
Frekwencja 16.66%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. przemyszlm. Przemyśl 49 642 23 874 38 38 48.09% 0.04809

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. przemyszlm. Przemyśl 48 996 19 029 38 31 38.84% 0.03884

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. przemyszlm. Przemyśl 48 994 8 161 38 31 16.66% 0.01666