Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 26 781
Wyborców 16 600
Kart wydanych 9 378
Liczba obwodów 30
Frekwencja 56.49%
 • 51.05%

 • 52.44%

 • 53.83%

 • 55.22%

 • 56.61%

 • 58.00%

 • 59.39%

 • 60.78%

 • 62.17%

 • 63.56%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 26 781
Wyborców 16 588
Kart wydanych 7 767
Liczba obwodów 30
Frekwencja 46.82%
 • 41.62%

 • 42.99%

 • 44.35%

 • 45.72%

 • 47.08%

 • 48.45%

 • 49.81%

 • 51.18%

 • 52.54%

 • 53.91%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 26 781
Wyborców 16 588
Kart wydanych 3 529
Liczba obwodów 30
Frekwencja 21.27%
 • 18.33%

 • 19.21%

 • 20.08%

 • 20.96%

 • 21.83%

 • 22.71%

 • 23.58%

 • 24.46%

 • 25.33%

 • 26.21%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. baligrozdgm. Baligród 2 701 1 706 3 3 63.16% 0.06316
gm. cisnagm. Cisna 2
gm. leskogm. Lesko 9 294 4 745 12 12 51.05% 0.05105
gm. olszanicagm. Olszanica 5
gm. solinagm. Solina 4 605 2 927 8 8 63.56% 0.06356

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. baligrozdgm. Baligród 2 701 1 422 3 3 52.65% 0.05265
gm. cisnagm. Cisna 2
gm. leskogm. Lesko 9 287 3 865 12 10 41.62% 0.04162
gm. olszanicagm. Olszanica 5
gm. solinagm. Solina 4 600 2 480 8 8 53.91% 0.05391

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. baligrozdgm. Baligród 2 701 708 3 3 26.21% 0.02621
gm. cisnagm. Cisna 2
gm. leskogm. Lesko 9 287 1 702 12 10 18.33% 0.01833
gm. olszanicagm. Olszanica 5
gm. solinagm. Solina 4 600 1 119 8 8 24.33% 0.02433