Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 63 288
Wyborców 5 267
Kart wydanych 2 058
Liczba obwodów 64
Frekwencja 39.07%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 63 288
Wyborców 5 267
Kart wydanych 1 793
Liczba obwodów 64
Frekwencja 34.04%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 63 288
Wyborców 5 267
Kart wydanych 865
Liczba obwodów 64
Frekwencja 16.42%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. cmolasgm. Cmolas 9
gm. kolbuszowagm. Kolbuszowa 24
gm. majdan krozlewskigm. Majdan Królewski 8
gm. niwiskagm. Niwiska 9
gm. ranizzzozwgm. Raniżów 8
gm. dzikowiecgm. Dzikowiec 5 267 2 058 6 6 39.07% 0.03907

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. cmolasgm. Cmolas 9
gm. kolbuszowagm. Kolbuszowa 24
gm. majdan krozlewskigm. Majdan Królewski 8
gm. niwiskagm. Niwiska 9
gm. ranizzzozwgm. Raniżów 8
gm. dzikowiecgm. Dzikowiec 5 267 1 793 6 6 34.04% 0.03404

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. cmolasgm. Cmolas 9
gm. kolbuszowagm. Kolbuszowa 24
gm. majdan krozlewskigm. Majdan Królewski 8
gm. niwiskagm. Niwiska 9
gm. ranizzzozwgm. Raniżów 8
gm. dzikowiecgm. Dzikowiec 5 267 865 6 6 16.42% 0.01642