Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 169 658
Wyborców 8 839
Kart wydanych 4 619
Liczba obwodów 125
Frekwencja 52.26%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 169 658
Wyborców 8 839
Kart wydanych 3 780
Liczba obwodów 125
Frekwencja 42.77%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 169 658
Wyborców 8 839
Kart wydanych 1 710
Liczba obwodów 125
Frekwencja 19.35%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. dynozwm. Dynów 5
gm. blzazzzowagm. Błażowa 9
gm. boguchwalzagm. Boguchwała 12
gm. chmielnikgm. Chmielnik 7
gm. dynozwgm. Dynów 10
gm. glzogozw malzopolskigm. Głogów Małopolski 17
gm. hyzzznegm. Hyżne 8
gm. kamienzgm. Kamień 6
gm. krasnegm. Krasne 8 839 4 619 6 6 52.26% 0.05226
gm. lubeniagm. Lubenia 4
gm. sokolzozw malzopolskigm. Sokołów Małopolski 13
gm. szwilczagm. Świlcza 10
gm. trzebowniskogm. Trzebownisko 11
gm. tyczyngm. Tyczyn 7

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. dynozwm. Dynów 5
gm. blzazzzowagm. Błażowa 9
gm. boguchwalzagm. Boguchwała 12
gm. chmielnikgm. Chmielnik 7
gm. dynozwgm. Dynów 10
gm. glzogozw malzopolskigm. Głogów Małopolski 17
gm. hyzzznegm. Hyżne 8
gm. kamienzgm. Kamień 6
gm. krasnegm. Krasne 8 839 3 780 6 6 42.77% 0.04277
gm. lubeniagm. Lubenia 4
gm. sokolzozw malzopolskigm. Sokołów Małopolski 13
gm. szwilczagm. Świlcza 10
gm. trzebowniskogm. Trzebownisko 11
gm. tyczyngm. Tyczyn 7

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. dynozwm. Dynów 5
gm. blzazzzowagm. Błażowa 9
gm. boguchwalzagm. Boguchwała 12
gm. chmielnikgm. Chmielnik 7
gm. dynozwgm. Dynów 10
gm. glzogozw malzopolskigm. Głogów Małopolski 17
gm. hyzzznegm. Hyżne 8
gm. kamienzgm. Kamień 6
gm. krasnegm. Krasne 8 839 1 710 6 6 19.35% 0.01935
gm. lubeniagm. Lubenia 4
gm. sokolzozw malzopolskigm. Sokołów Małopolski 13
gm. szwilczagm. Świlcza 10
gm. trzebowniskogm. Trzebownisko 11
gm. tyczyngm. Tyczyn 7