Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 232 926
Wyborców 445 092
Kart wydanych 229 545
Liczba obwodów 982
Frekwencja 51.57%
 • 42.50%

 • 44.77%

 • 47.04%

 • 49.31%

 • 51.58%

 • 53.84%

 • 56.11%

 • 58.38%

 • 60.65%

 • 62.92%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 232 926
Wyborców 443 162
Kart wydanych 184 739
Liczba obwodów 982
Frekwencja 41.69%
 • 34.69%

 • 36.91%

 • 39.13%

 • 41.35%

 • 43.57%

 • 45.80%

 • 48.02%

 • 50.24%

 • 52.46%

 • 54.68%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 232 926
Wyborców 443 512
Kart wydanych 73 056
Liczba obwodów 982
Frekwencja 16.47%
 • 13.13%

 • 14.22%

 • 15.31%

 • 16.40%

 • 17.49%

 • 18.59%

 • 19.68%

 • 20.77%

 • 21.86%

 • 22.95%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
buskibuski 29 399 14 616 63 28 49.72% 0.04972
jezdrzejowskijędrzejowski 26 297 13 466 75 28 51.21% 0.05121
kazimierskikazimierski 13 472 5 725 31 16 42.50% 0.0425
kieleckikielecki 60 316 33 613 184 56 55.73% 0.05573
koneckikonecki 36 400 17 302 75 35 47.53% 0.04753
opatowskiopatowski 9 831 5 308 54 12 53.99% 0.05399
ostrowieckiostrowiecki 9 155 5 760 78 11 62.92% 0.06292
pinzczowskipińczowski 24 924 12 401 35 24 49.76% 0.04976
sandomierskisandomierski 28 919 14 863 62 25 51.40% 0.0514
skarzzzyskiskarżyski 43 199 20 494 59 36 47.44% 0.04744
starachowickistarachowicki 65
staszowskistaszowski 6 392 3 787 69 6 59.25% 0.05925
wlzoszczowskiwłoszczowski 2 086 1 261 38 3 60.45% 0.06045

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. kielcem. Kielce 154 702 80 949 94 94 52.33% 0.05233

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
buskibuski 29 368 11 982 63 25 40.80% 0.0408
jezdrzejowskijędrzejowski 26 274 11 352 75 28 43.21% 0.04321
kazimierskikazimierski 13 393 4 646 31 15 34.69% 0.03469
kieleckikielecki 60 079 27 398 184 55 45.60% 0.0456
koneckikonecki 36 217 14 448 75 33 39.89% 0.03989
opatowskiopatowski 9 682 4 447 54 10 45.93% 0.04593
ostrowieckiostrowiecki 9 149 5 003 78 11 54.68% 0.05468
pinzczowskipińczowski 24 774 10 355 35 21 41.80% 0.0418
sandomierskisandomierski 28 770 11 966 62 23 41.59% 0.04159
skarzzzyskiskarżyski 43 018 15 856 59 33 36.86% 0.03686
starachowickistarachowicki 65
staszowskistaszowski 6 392 3 250 69 6 50.84% 0.05084
wlzoszczowskiwłoszczowski 2 086 1 046 38 3 50.14% 0.05014

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. kielcem. Kielce 153 960 62 990 94 83 40.91% 0.04091

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
buskibuski 29 371 4 579 63 25 15.59% 0.01559
jezdrzejowskijędrzejowski 26 272 4 443 75 28 16.91% 0.01691
kazimierskikazimierski 13 391 2 146 31 15 16.03% 0.01603
kieleckikielecki 60 268 10 917 184 55 18.11% 0.01811
koneckikonecki 36 217 5 668 75 33 15.65% 0.01565
opatowskiopatowski 9 682 1 960 54 10 20.24% 0.02024
ostrowieckiostrowiecki 9 143 2 098 78 11 22.95% 0.02295
pinzczowskipińczowski 24 768 4 059 35 21 16.39% 0.01639
sandomierskisandomierski 28 768 4 598 62 23 15.98% 0.01598
skarzzzyskiskarżyski 43 069 5 656 59 33 13.13% 0.01313
starachowickistarachowicki 65
staszowskistaszowski 6 392 1 358 69 6 21.25% 0.02125
wlzoszczowskiwłoszczowski 2 086 424 38 3 20.33% 0.02033

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. kielcem. Kielce 154 085 25 150 94 83 16.32% 0.01632