Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 53 223
Wyborców 9 831
Kart wydanych 5 308
Liczba obwodów 54
Frekwencja 53.99%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 53 223
Wyborców 9 682
Kart wydanych 4 447
Liczba obwodów 54
Frekwencja 45.93%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 53 223
Wyborców 9 682
Kart wydanych 1 960
Liczba obwodów 54
Frekwencja 20.24%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. baczkowicegm. Baćkowice 4
gm. iwaniskagm. Iwaniska 6
gm. lipnikgm. Lipnik 4
gm. opatozwgm. Opatów 9 831 5 308 12 12 53.99% 0.05399
gm. ozzzarozwgm. Ożarów 14
gm. sadowiegm. Sadowie 4
gm. tarlzozwgm. Tarłów 6
gm. wojciechowicegm. Wojciechowice 4

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. baczkowicegm. Baćkowice 4
gm. iwaniskagm. Iwaniska 6
gm. lipnikgm. Lipnik 4
gm. opatozwgm. Opatów 9 682 4 447 12 10 45.93% 0.04593
gm. ozzzarozwgm. Ożarów 14
gm. sadowiegm. Sadowie 4
gm. tarlzozwgm. Tarłów 6
gm. wojciechowicegm. Wojciechowice 4

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. baczkowicegm. Baćkowice 4
gm. iwaniskagm. Iwaniska 6
gm. lipnikgm. Lipnik 4
gm. opatozwgm. Opatów 9 682 1 960 12 10 20.24% 0.02024
gm. ozzzarozwgm. Ożarów 14
gm. sadowiegm. Sadowie 4
gm. tarlzozwgm. Tarłów 6
gm. wojciechowicegm. Wojciechowice 4