Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 40 332
Wyborców 24 924
Kart wydanych 12 401
Liczba obwodów 35
Frekwencja 49.76%
 • 46.07%

 • 47.56%

 • 49.05%

 • 50.54%

 • 52.03%

 • 53.52%

 • 55.01%

 • 56.50%

 • 57.99%

 • 59.48%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 40 332
Wyborców 24 774
Kart wydanych 10 355
Liczba obwodów 35
Frekwencja 41.80%
 • 37.85%

 • 39.52%

 • 41.20%

 • 42.87%

 • 44.55%

 • 46.22%

 • 47.90%

 • 49.57%

 • 51.25%

 • 52.92%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 40 332
Wyborców 24 768
Kart wydanych 4 059
Liczba obwodów 35
Frekwencja 16.39%
 • 15.27%

 • 15.79%

 • 16.31%

 • 16.84%

 • 17.36%

 • 17.88%

 • 18.40%

 • 18.93%

 • 19.45%

 • 19.97%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. dzialzoszycegm. Działoszyce 6
gm. kijegm. Kije 3 737 2 123 4 4 56.81% 0.05681
gm. michalzozwgm. Michałów 5
gm. pinzczozwgm. Pińczów 17 332 7 985 17 17 46.07% 0.04607
gm. zlzotagm. Złota 3 855 2 293 3 3 59.48% 0.05948

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. dzialzoszycegm. Działoszyce 6
gm. kijegm. Kije 3 736 1 811 4 4 48.47% 0.04847
gm. michalzozwgm. Michałów 5
gm. pinzczozwgm. Pińczów 17 183 6 504 17 14 37.85% 0.03785
gm. zlzotagm. Złota 3 855 2 040 3 3 52.92% 0.05292

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. dzialzoszycegm. Działoszyce 6
gm. kijegm. Kije 3 736 666 4 4 17.83% 0.01783
gm. michalzozwgm. Michałów 5
gm. pinzczozwgm. Pińczów 17 177 2 623 17 14 15.27% 0.01527
gm. zlzotagm. Złota 3 855 770 3 3 19.97% 0.01997