Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 188 040
Wyborców 154 702
Kart wydanych 80 949
Liczba obwodów 94
Frekwencja 52.33%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 188 040
Wyborców 153 960
Kart wydanych 62 990
Liczba obwodów 94
Frekwencja 40.91%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 188 040
Wyborców 154 085
Kart wydanych 25 150
Liczba obwodów 94
Frekwencja 16.32%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. kielcem. Kielce 154 702 80 949 94 94 52.33% 0.05233

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. kielcem. Kielce 153 960 62 990 94 83 40.91% 0.04091

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. kielcem. Kielce 154 085 25 150 94 83 16.32% 0.01632