Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 72 889
Wyborców 6 392
Kart wydanych 3 787
Liczba obwodów 69
Frekwencja 59.25%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 72 889
Wyborców 6 392
Kart wydanych 3 250
Liczba obwodów 69
Frekwencja 50.84%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 72 889
Wyborców 6 392
Kart wydanych 1 358
Liczba obwodów 69
Frekwencja 21.25%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. bogoriagm. Bogoria 6 392 3 787 6 6 59.25% 0.05925
gm. lzubnicegm. Łubnice 4
gm. olesznicagm. Oleśnica 4
gm. osiekgm. Osiek 9
gm. polzaniecgm. Połaniec 8
gm. rytwianygm. Rytwiany 6
gm. staszozwgm. Staszów 25
gm. szydlzozwgm. Szydłów 7

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. bogoriagm. Bogoria 6 392 3 250 6 6 50.84% 0.05084
gm. lzubnicegm. Łubnice 4
gm. olesznicagm. Oleśnica 4
gm. osiekgm. Osiek 9
gm. polzaniecgm. Połaniec 8
gm. rytwianygm. Rytwiany 6
gm. staszozwgm. Staszów 25
gm. szydlzozwgm. Szydłów 7

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. bogoriagm. Bogoria 6 392 1 358 6 6 21.25% 0.02125
gm. lzubnicegm. Łubnice 4
gm. olesznicagm. Oleśnica 4
gm. osiekgm. Osiek 9
gm. polzaniecgm. Połaniec 8
gm. rytwianygm. Rytwiany 6
gm. staszozwgm. Staszów 25
gm. szydlzozwgm. Szydłów 7