Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 45 901
Wyborców 2 086
Kart wydanych 1 261
Liczba obwodów 38
Frekwencja 60.45%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 45 901
Wyborców 2 086
Kart wydanych 1 046
Liczba obwodów 38
Frekwencja 50.14%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 45 901
Wyborców 2 086
Kart wydanych 424
Liczba obwodów 38
Frekwencja 20.33%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. kluczewskogm. Kluczewsko 4
gm. krasocingm. Krasocin 7
gm. moskorzewgm. Moskorzew 4
gm. radkozwgm. Radków 2 086 1 261 3 3 60.45% 0.06045
gm. secemingm. Secemin 7
gm. wlzoszczowagm. Włoszczowa 13

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. kluczewskogm. Kluczewsko 4
gm. krasocingm. Krasocin 7
gm. moskorzewgm. Moskorzew 4
gm. radkozwgm. Radków 2 086 1 046 3 3 50.14% 0.05014
gm. secemingm. Secemin 7
gm. wlzoszczowagm. Włoszczowa 13

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. kluczewskogm. Kluczewsko 4
gm. krasocingm. Krasocin 7
gm. moskorzewgm. Moskorzew 4
gm. radkozwgm. Radków 2 086 424 3 3 20.33% 0.02033
gm. secemingm. Secemin 7
gm. wlzoszczowagm. Włoszczowa 13