Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 305 730
Wyborców 1 261 294
Kart wydanych 658 456
Liczba obwodów 2 408
Frekwencja 52.20%
 • 43.51%

 • 45.05%

 • 46.58%

 • 48.12%

 • 49.65%

 • 51.19%

 • 52.72%

 • 54.26%

 • 55.79%

 • 57.33%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 305 730
Wyborców 1 255 868
Kart wydanych 517 178
Liczba obwodów 2 408
Frekwencja 41.18%
 • 34.49%

 • 35.99%

 • 37.50%

 • 39.00%

 • 40.51%

 • 42.01%

 • 43.52%

 • 45.02%

 • 46.53%

 • 48.03%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 305 730
Wyborców 1 255 484
Kart wydanych 225 664
Liczba obwodów 2 408
Frekwencja 17.97%
 • 14.50%

 • 15.65%

 • 16.80%

 • 17.94%

 • 19.09%

 • 20.24%

 • 21.39%

 • 22.53%

 • 23.68%

 • 24.83%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bochenzskibocheński 34 140 17 489 75 27 51.23% 0.05123
brzeskibrzeski 42 944 22 416 70 36 52.20% 0.0522
chrzanowskichrzanowski 47 656 20 737 89 39 43.51% 0.04351
dazbrowskidąbrowski 10 707 5 105 54 9 47.68% 0.04768
gorlickigorlicki 24 877 12 436 92 28 49.99% 0.04999
krakowskikrakowski 8 387 4 808 194 7 57.33% 0.05733
limanowskilimanowski 19 322 10 272 104 15 53.16% 0.05316
miechowskimiechowski 66
myszlenickimyślenicki 81
nowosazdeckinowosądecki 57 128 31 706 173 57 55.50% 0.0555
nowotarskinowotarski 37 129 17 402 152 42 46.87% 0.04687
olkuskiolkuski 39 361 20 356 86 34 51.72% 0.05172
oszwiezcimskioświęcimski 17 184 7 669 104 12 44.63% 0.04463
proszowickiproszowicki 18 050 9 781 41 19 54.19% 0.05419
suskisuski 15 907 6 937 61 15 43.61% 0.04361
tarnowskitarnowski 49 283 23 078 152 46 46.83% 0.04683
tatrzanzskitatrzański 6 827 3 428 53 4 50.21% 0.05021
wadowickiwadowicki 89 421 45 019 106 77 50.34% 0.05034
wielickiwielicki 7 870 3 579 82 10 45.48% 0.04548

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. krakozwm. Kraków 580 756 320 903 447 446 55.26% 0.05526
m. nowy sazczm. Nowy Sącz 65 501 36 487 53 53 55.70% 0.0557
m. tarnozwm. Tarnów 88 844 38 848 73 73 43.73% 0.04373

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bochenzskibocheński 34 006 14 453 75 25 42.50% 0.0425
brzeskibrzeski 42 874 18 824 70 34 43.91% 0.04391
chrzanowskichrzanowski 47 506 16 386 89 36 34.49% 0.03449
dazbrowskidąbrowski 10 707 4 377 54 9 40.88% 0.04088
gorlickigorlicki 24 874 10 969 92 28 44.10% 0.0441
krakowskikrakowski 8 382 3 732 194 7 44.52% 0.04452
limanowskilimanowski 19 320 8 653 104 15 44.79% 0.04479
miechowskimiechowski 66
myszlenickimyślenicki 81
nowosazdeckinowosądecki 57 115 27 433 173 56 48.03% 0.04803
nowotarskinowotarski 37 070 14 500 152 40 39.12% 0.03912
olkuskiolkuski 39 114 15 275 86 31 39.05% 0.03905
oszwiezcimskioświęcimski 17 184 6 079 104 12 35.38% 0.03538
proszowickiproszowicki 18 035 7 955 41 18 44.11% 0.04411
suskisuski 15 870 5 885 61 14 37.08% 0.03708
tarnowskitarnowski 49 205 19 232 152 44 39.09% 0.03909
tatrzanzskitatrzański 6 827 2 664 53 4 39.02% 0.03902
wadowickiwadowicki 89 156 37 364 106 71 41.91% 0.04191
wielickiwielicki 7 814 2 962 82 9 37.91% 0.03791

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. krakozwm. Kraków 577 365 239 945 447 405 41.56% 0.04156
m. nowy sazczm. Nowy Sącz 65 222 29 400 53 47 45.08% 0.04508
m. tarnozwm. Tarnów 88 222 31 090 73 66 35.24% 0.03524

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bochenzskibocheński 34 028 6 564 75 25 19.29% 0.01929
brzeskibrzeski 42 874 9 548 70 34 22.27% 0.02227
chrzanowskichrzanowski 47 506 6 890 89 36 14.50% 0.0145
dazbrowskidąbrowski 10 707 1 841 54 9 17.19% 0.01719
gorlickigorlicki 24 870 5 628 92 28 22.63% 0.02263
krakowskikrakowski 8 381 1 639 194 7 19.56% 0.01956
limanowskilimanowski 19 320 4 098 104 15 21.21% 0.02121
miechowskimiechowski 66
myszlenickimyślenicki 81
nowosazdeckinowosądecki 57 117 14 184 173 56 24.83% 0.02483
nowotarskinowotarski 37 069 6 961 152 40 18.78% 0.01878
olkuskiolkuski 39 124 6 167 86 31 15.76% 0.01576
oszwiezcimskioświęcimski 17 184 2 621 104 12 15.25% 0.01525
proszowickiproszowicki 18 035 3 160 41 18 17.52% 0.01752
suskisuski 15 870 3 271 61 14 20.61% 0.02061
tarnowskitarnowski 49 205 9 426 152 44 19.16% 0.01916
tatrzanzskitatrzański 6 825 1 285 53 4 18.83% 0.01883
wadowickiwadowicki 89 006 18 144 106 71 20.39% 0.02039
wielickiwielicki 7 815 1 222 82 9 15.64% 0.01564

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. krakozwm. Kraków 577 101 95 262 447 405 16.51% 0.01651
m. nowy sazczm. Nowy Sącz 65 225 13 214 53 47 20.26% 0.02026
m. tarnozwm. Tarnów 88 222 14 539 73 66 16.48% 0.01648