Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 387 270
Wyborców 513 284
Kart wydanych 238 161
Liczba obwodów 1 111
Frekwencja 46.40%
 • 41.82%

 • 43.19%

 • 44.57%

 • 45.94%

 • 47.32%

 • 48.69%

 • 50.07%

 • 51.44%

 • 52.82%

 • 54.19%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 387 270
Wyborców 511 315
Kart wydanych 193 228
Liczba obwodów 1 111
Frekwencja 37.79%
 • 33.55%

 • 34.88%

 • 36.21%

 • 37.54%

 • 38.87%

 • 40.21%

 • 41.54%

 • 42.87%

 • 44.20%

 • 45.53%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 387 270
Wyborców 511 425
Kart wydanych 81 441
Liczba obwodów 1 111
Frekwencja 15.92%
 • 12.23%

 • 13.07%

 • 13.91%

 • 14.75%

 • 15.59%

 • 16.44%

 • 17.28%

 • 18.12%

 • 18.96%

 • 19.80%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bartoszyckibartoszycki 27 885 12 192 44 22 43.72% 0.04372
braniewskibraniewski 21 269 10 270 36 19 48.29% 0.04829
dzialzdowskidziałdowski 13 231 6 757 55 21 51.07% 0.05107
elblazskielbląski 11 978 5 980 43 13 49.92% 0.04992
elzckiełcki 11 131 4 897 53 15 43.99% 0.04399
gizzzyckigiżycki 47
ilzawskiiławski 26 212 11 194 65 19 42.71% 0.04271
keztrzynzskikętrzyński 25 301 12 259 58 21 48.45% 0.04845
lidzbarskilidzbarski 34
mrazgowskimrągowski 17 719 7 724 42 13 43.59% 0.04359
nidzickinidzicki 4 759 2 579 30 9 54.19% 0.05419
nowomiejskinowomiejski 8 486 4 311 32 6 50.80% 0.0508
oleckiolecki 20 140 9 016 33 21 44.77% 0.04477
olsztynzskiolsztyński 35 763 16 626 133 53 46.49% 0.04649
ostrozdzkiostródzki 38 279 17 911 81 32 46.79% 0.04679
piskipiski 9 347 4 878 44 9 52.19% 0.05219
szczycienzskiszczycieński 18 882 8 704 68 20 46.10% 0.0461
golzdapskigołdapski 25
wezgorzewskiwęgorzewski 25

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. elblazgm. Elbląg 92 794 38 809 62 62 41.82% 0.04182
m. olsztynm. Olsztyn 130 108 64 054 101 101 49.23% 0.04923

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bartoszyckibartoszycki 27 781 10 336 44 20 37.21% 0.03721
braniewskibraniewski 21 250 8 620 36 16 40.56% 0.04056
dzialzdowskidziałdowski 13 165 5 591 55 20 42.47% 0.04247
elblazskielbląski 11 976 5 068 43 13 42.32% 0.04232
elzckiełcki 11 096 4 295 53 14 38.71% 0.03871
gizzzyckigiżycki 47
ilzawskiiławski 26 114 8 762 65 16 33.55% 0.03355
keztrzynzskikętrzyński 25 267 10 239 58 19 40.52% 0.04052
lidzbarskilidzbarski 34
mrazgowskimrągowski 17 691 6 423 42 12 36.31% 0.03631
nidzickinidzicki 4 759 2 159 30 9 45.37% 0.04537
nowomiejskinowomiejski 8 486 3 481 32 6 41.02% 0.04102
oleckiolecki 20 085 7 582 33 19 37.75% 0.03775
olsztynzskiolsztyński 35 620 13 352 133 49 37.48% 0.03748
ostrozdzkiostródzki 38 228 14 730 81 31 38.53% 0.03853
piskipiski 9 345 4 255 44 9 45.53% 0.04553
szczycienzskiszczycieński 18 760 7 159 68 17 38.16% 0.03816
golzdapskigołdapski 25
wezgorzewskiwęgorzewski 25

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. elblazgm. Elbląg 92 485 31 231 62 57 33.77% 0.03377
m. olsztynm. Olsztyn 129 207 49 945 101 87 38.66% 0.03866

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bartoszyckibartoszycki 27 780 4 612 44 20 16.60% 0.0166
braniewskibraniewski 21 249 3 679 36 16 17.31% 0.01731
dzialzdowskidziałdowski 13 165 2 137 55 20 16.23% 0.01623
elblazskielbląski 11 976 2 221 43 13 18.55% 0.01855
elzckiełcki 11 096 2 083 53 14 18.77% 0.01877
gizzzyckigiżycki 47
ilzawskiiławski 26 214 3 205 65 16 12.23% 0.01223
keztrzynzskikętrzyński 25 266 4 728 58 19 18.71% 0.01871
lidzbarskilidzbarski 34
mrazgowskimrągowski 17 691 2 787 42 12 15.75% 0.01575
nidzickinidzicki 4 760 926 30 9 19.45% 0.01945
nowomiejskinowomiejski 8 486 1 295 32 6 15.26% 0.01526
oleckiolecki 20 083 3 412 33 19 16.99% 0.01699
olsztynzskiolsztyński 35 619 5 533 133 49 15.53% 0.01553
ostrozdzkiostródzki 38 229 6 439 81 31 16.84% 0.01684
piskipiski 9 345 1 850 44 9 19.80% 0.0198
szczycienzskiszczycieński 18 779 2 994 68 17 15.94% 0.01594
golzdapskigołdapski 25
wezgorzewskiwęgorzewski 25

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. elblazgm. Elbląg 92 484 13 016 62 57 14.07% 0.01407
m. olsztynm. Olsztyn 129 203 20 524 101 87 15.89% 0.01589