Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 199 604
Wyborców 1 132 170
Kart wydanych 584 398
Liczba obwodów 3 468
Frekwencja 51.62%
 • 43.08%

 • 45.58%

 • 48.08%

 • 50.57%

 • 53.07%

 • 55.57%

 • 58.07%

 • 60.56%

 • 63.06%

 • 65.56%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 199 604
Wyborców 1 129 678
Kart wydanych 460 634
Liczba obwodów 3 468
Frekwencja 40.78%
 • 32.79%

 • 35.37%

 • 37.96%

 • 40.54%

 • 43.13%

 • 45.71%

 • 48.30%

 • 50.88%

 • 53.47%

 • 56.05%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 199 604
Wyborców 1 128 065
Kart wydanych 185 580
Liczba obwodów 3 468
Frekwencja 16.45%
 • 12.79%

 • 13.95%

 • 15.11%

 • 16.28%

 • 17.44%

 • 18.60%

 • 19.76%

 • 20.93%

 • 22.09%

 • 23.25%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bialzobrzeskibiałobrzeski 24
ciechanowskiciechanowski 15 474 9 050 57 13 58.49% 0.05849
garwolinzskigarwoliński 17 726 9 640 103 21 54.38% 0.05438
gostyninzskigostyniński 29 779 13 669 48 39 45.90% 0.0459
grodziskigrodziski 19 596 10 955 51 12 55.90% 0.0559
grozjeckigrójecki 28 377 14 171 79 25 49.94% 0.04994
kozienickikozienicki 15 013 8 727 56 18 58.13% 0.05813
legionowskilegionowski 13 735 6 774 60 9 49.32% 0.04932
lipskilipski 42
lzosickiłosicki 10 412 5 519 33 13 53.01% 0.05301
makowskimakowski 6 706 3 640 50 12 54.28% 0.05428
minzskimiński 5 373 2 808 104 5 52.26% 0.05226
mlzawskimławski 6 627 3 883 51 7 58.59% 0.05859
nowodworskinowodworski 15 750 7 884 52 16 50.06% 0.05006
ostrolzezckiostrołęcki 19 485 11 113 90 22 57.03% 0.05703
ostrowskiostrowski 20 561 10 435 74 17 50.75% 0.05075
otwockiotwocki 62 151 32 023 86 48 51.52% 0.05152
piaseczynzskipiaseczyński 87 581 39 715 109 66 45.35% 0.04535
plzockipłocki 8 593 4 681 109 12 54.47% 0.05447
plzonzskipłoński 29 068 14 938 75 27 51.39% 0.05139
pruszkowskipruszkowski 77 368 37 001 86 50 47.82% 0.04782
przasnyskiprzasnyski 19 170 10 294 61 25 53.70% 0.0537
przysuskiprzysuski 7 437 4 512 38 8 60.67% 0.06067
pulztuskipułtuski 26 186 14 254 51 31 54.43% 0.05443
radomskiradomski 90 338 46 299 114 87 51.25% 0.05125
siedleckisiedlecki 22 020 11 195 68 15 50.84% 0.05084
sierpeckisierpecki 51
sochaczewskisochaczewski 7 756 4 893 65 10 63.09% 0.06309
sokolzowskisokołowski 25 608 13 874 49 24 54.18% 0.05418
szydlzowieckiszydłowiecki 3 092 2 027 29 3 65.56% 0.06556
warszawski zachodniwarszawski zachodni 42 438 25 331 67 26 59.69% 0.05969
wezgrowskiwęgrowski 14 403 7 777 57 12 54.00% 0.054
wolzominzskiwołomiński 66 853 32 478 149 54 48.58% 0.04858
wyszkowskiwyszkowski 65
zwolenzskizwoleński 17 388 8 793 37 21 50.57% 0.05057
zzzurominzskiżuromiński 3 598 1 904 29 4 52.92% 0.05292
zzzyrardowskiżyrardowski 30 594 13 179 61 24 43.08% 0.04308

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. ostrolzezkam. Ostrołęka 41 572 23 285 29 29 56.01% 0.05601
m. plzockm. Płock 70
m. radomm. Radom 164 849 87 132 114 114 52.86% 0.05286
m. siedlcem. Siedlce 59 493 30 545 43 43 51.34% 0.05134
warszawaWarszawa 782

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bialzobrzeskibiałobrzeski 24
ciechanowskiciechanowski 15 466 7 569 57 12 48.94% 0.04894
garwolinzskigarwoliński 17 712 7 532 103 20 42.52% 0.04252
gostyninzskigostyniński 29 668 10 820 48 34 36.47% 0.03647
grodziskigrodziski 19 596 8 607 51 12 43.92% 0.04392
grozjeckigrójecki 28 254 10 618 79 22 37.58% 0.03758
kozienickikozienicki 14 987 7 327 56 18 48.89% 0.04889
legionowskilegionowski 13 735 5 091 60 9 37.07% 0.03707
lipskilipski 42
lzosickiłosicki 10 411 4 671 33 13 44.87% 0.04487
makowskimakowski 6 717 3 119 50 12 46.43% 0.04643
minzskimiński 5 372 2 232 104 5 41.55% 0.04155
mlzawskimławski 6 623 3 211 51 7 48.48% 0.04848
nowodworskinowodworski 15 643 6 375 52 15 40.75% 0.04075
ostrolzezckiostrołęcki 19 484 9 166 90 22 47.04% 0.04704
ostrowskiostrowski 20 542 7 896 74 16 38.44% 0.03844
otwockiotwocki 62 128 24 898 86 43 40.08% 0.04008
piaseczynzskipiaseczyński 87 116 30 726 109 64 35.27% 0.03527
plzockipłocki 8 526 3 867 109 11 45.36% 0.04536
plzonzskipłoński 29 053 12 296 75 26 42.32% 0.04232
pruszkowskipruszkowski 77 264 27 974 86 47 36.21% 0.03621
przasnyskiprzasnyski 18 906 8 419 61 22 44.53% 0.04453
przysuskiprzysuski 7 445 3 903 38 8 52.42% 0.05242
pulztuskipułtuski 26 064 11 287 51 27 43.30% 0.0433
radomskiradomski 90 302 38 277 114 84 42.39% 0.04239
siedleckisiedlecki 22 022 9 229 68 15 41.91% 0.04191
sierpeckisierpecki 51
sochaczewskisochaczewski 7 756 4 105 65 10 52.93% 0.05293
sokolzowskisokołowski 25 575 11 437 49 23 44.72% 0.04472
szydlzowieckiszydłowiecki 3 092 1 733 29 3 56.05% 0.05605
warszawski zachodniwarszawski zachodni 42 502 19 360 67 26 45.55% 0.04555
wezgrowskiwęgrowski 14 382 6 320 57 10 43.94% 0.04394
wolzominzskiwołomiński 66 800 24 898 149 53 37.27% 0.03727
wyszkowskiwyszkowski 65
zwolenzskizwoleński 17 365 7 417 37 20 42.71% 0.04271
zzzurominzskiżuromiński 3 599 1 624 29 4 45.12% 0.04512
zzzyrardowskiżyrardowski 30 434 9 978 61 21 32.79% 0.03279

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. ostrolzezkam. Ostrołęka 41 301 18 511 29 25 44.82% 0.04482
m. plzockm. Płock 70
m. radomm. Radom 164 742 66 658 114 109 40.46% 0.04046
m. siedlcem. Siedlce 59 094 23 483 43 38 39.74% 0.03974
warszawaWarszawa 782

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bialzobrzeskibiałobrzeski 24
ciechanowskiciechanowski 15 463 3 148 57 12 20.36% 0.02036
garwolinzskigarwoliński 17 714 2 971 103 20 16.77% 0.01677
gostyninzskigostyniński 29 667 4 375 48 34 14.75% 0.01475
grodziskigrodziski 19 620 3 322 51 12 16.93% 0.01693
grozjeckigrójecki 28 252 3 960 79 22 14.02% 0.01402
kozienickikozienicki 14 986 3 149 56 18 21.01% 0.02101
legionowskilegionowski 13 754 1 912 60 9 13.90% 0.0139
lipskilipski 42
lzosickiłosicki 10 410 2 230 33 13 21.42% 0.02142
makowskimakowski 6 717 1 400 50 12 20.84% 0.02084
minzskimiński 4 044 859 104 4 21.24% 0.02124
mlzawskimławski 6 623 1 149 51 7 17.35% 0.01735
nowodworskinowodworski 15 643 2 533 52 15 16.19% 0.01619
ostrolzezckiostrołęcki 19 483 3 937 90 22 20.21% 0.02021
ostrowskiostrowski 20 542 3 141 74 16 15.29% 0.01529
otwockiotwocki 62 135 9 343 86 43 15.04% 0.01504
piaseczynzskipiaseczyński 86 964 11 125 109 64 12.79% 0.01279
plzockipłocki 8 526 1 515 109 11 17.77% 0.01777
plzonzskipłoński 29 052 5 373 75 26 18.49% 0.01849
pruszkowskipruszkowski 77 289 10 510 86 47 13.60% 0.0136
przasnyskiprzasnyski 18 905 3 619 61 22 19.14% 0.01914
przysuskiprzysuski 7 440 1 719 38 8 23.10% 0.0231
pulztuskipułtuski 26 064 4 933 51 27 18.93% 0.01893
radomskiradomski 90 285 15 944 114 84 17.66% 0.01766
siedleckisiedlecki 22 022 4 128 68 15 18.74% 0.01874
sierpeckisierpecki 51
sochaczewskisochaczewski 7 756 1 803 65 10 23.25% 0.02325
sokolzowskisokołowski 25 571 4 828 49 23 18.88% 0.01888
szydlzowieckiszydłowiecki 3 092 641 29 3 20.73% 0.02073
warszawski zachodniwarszawski zachodni 42 502 7 174 67 26 16.88% 0.01688
wezgrowskiwęgrowski 14 381 2 760 57 10 19.19% 0.01919
wolzominzskiwołomiński 66 800 9 718 149 53 14.55% 0.01455
wyszkowskiwyszkowski 65
zwolenzskizwoleński 17 363 3 066 37 20 17.66% 0.01766
zzzurominzskiżuromiński 3 599 769 29 4 21.37% 0.02137
zzzyrardowskiżyrardowski 30 434 3 970 61 21 13.04% 0.01304

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. ostrolzezkam. Ostrołęka 41 293 7 862 29 25 19.04% 0.01904
m. plzockm. Płock 70
m. radomm. Radom 164 752 26 672 114 109 16.19% 0.01619
m. siedlcem. Siedlce 58 922 10 022 43 38 17.01% 0.01701
warszawaWarszawa 782