Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 153 371
Wyborców 242 568
Kart wydanych 114 560
Liczba obwodów 959
Frekwencja 47.23%
 • 40.71%

 • 42.33%

 • 43.95%

 • 45.57%

 • 47.19%

 • 48.80%

 • 50.42%

 • 52.04%

 • 53.66%

 • 55.28%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 153 371
Wyborców 241 947
Kart wydanych 94 822
Liczba obwodów 959
Frekwencja 39.19%
 • 32.19%

 • 34.03%

 • 35.88%

 • 37.72%

 • 39.57%

 • 41.41%

 • 43.26%

 • 45.10%

 • 46.95%

 • 48.79%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 153 371
Wyborców 241 930
Kart wydanych 44 371
Liczba obwodów 959
Frekwencja 18.34%
 • 14.20%

 • 15.31%

 • 16.42%

 • 17.53%

 • 18.64%

 • 19.75%

 • 20.86%

 • 21.97%

 • 23.08%

 • 24.19%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
augustowskiaugustowski 30 435 13 186 44 27 43.33% 0.04333
bialzostockibiałostocki 55 295 27 861 122 45 50.39% 0.05039
bielskibielski 27 570 13 304 50 20 48.26% 0.04826
grajewskigrajewski 43
hajnowskihajnowski 4 742 2 620 47 5 55.25% 0.05525
kolnenzskikolneński 9 136 4 539 41 11 49.68% 0.04968
lzomzzzynzskiłomżyński 8 497 4 056 53 8 47.73% 0.04773
monieckimoniecki 16 430 7 114 33 17 43.30% 0.0433
sejnenzskisejneński 7 794 4 035 21 9 51.77% 0.05177
siemiatyckisiemiatycki 9 944 5 184 48 12 52.13% 0.05213
sokozlskisokólski 3 466 1 642 63 4 47.37% 0.04737
suwalskisuwalski 3 588 1 833 38 3 51.09% 0.05109
wysokomazowieckiwysokomazowiecki 10 531 5 822 60 19 55.28% 0.05528
zambrowskizambrowski 6 508 3 567 45 8 54.81% 0.05481

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bialzystokm. Białystok 182
m. lzomzzzam. Łomża 48 632 19 797 32 32 40.71% 0.04071
m. suwalzkim. Suwałki 37

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
augustowskiaugustowski 30 418 11 043 44 25 36.30% 0.0363
bialzostockibiałostocki 55 077 22 388 122 42 40.65% 0.04065
bielskibielski 27 451 11 142 50 18 40.59% 0.04059
grajewskigrajewski 43
hajnowskihajnowski 4 683 2 285 47 4 48.79% 0.04879
kolnenzskikolneński 9 136 3 956 41 11 43.30% 0.0433
lzomzzzynzskiłomżyński 8 496 3 366 53 8 39.62% 0.03962
monieckimoniecki 16 336 5 964 33 15 36.51% 0.03651
sejnenzskisejneński 7 791 3 489 21 8 44.78% 0.04478
siemiatyckisiemiatycki 9 940 4 551 48 12 45.78% 0.04578
sokozlskisokólski 3 466 1 477 63 4 42.61% 0.04261
suwalskisuwalski 3 592 1 560 38 3 43.43% 0.04343
wysokomazowieckiwysokomazowiecki 10 465 4 951 60 17 47.31% 0.04731
zambrowskizambrowski 6 508 3 011 45 8 46.27% 0.04627

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bialzystokm. Białystok 182
m. lzomzzzam. Łomża 48 588 15 639 32 31 32.19% 0.03219
m. suwalzkim. Suwałki 37

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
augustowskiaugustowski 30 411 5 235 44 25 17.21% 0.01721
bialzostockibiałostocki 55 073 9 952 122 42 18.07% 0.01807
bielskibielski 27 447 5 268 50 18 19.19% 0.01919
grajewskigrajewski 43
hajnowskihajnowski 4 683 1 114 47 4 23.79% 0.02379
kolnenzskikolneński 9 135 2 056 41 11 22.51% 0.02251
lzomzzzynzskiłomżyński 8 496 1 518 53 8 17.87% 0.01787
monieckimoniecki 16 336 2 712 33 15 16.60% 0.0166
sejnenzskisejneński 7 791 1 739 21 8 22.32% 0.02232
siemiatyckisiemiatycki 9 942 2 188 48 12 22.01% 0.02201
sokozlskisokólski 3 465 811 63 4 23.41% 0.02341
suwalskisuwalski 3 590 805 38 3 22.42% 0.02242
wysokomazowieckiwysokomazowiecki 10 465 2 498 60 17 23.87% 0.02387
zambrowskizambrowski 6 508 1 574 45 8 24.19% 0.02419

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bialzystokm. Białystok 182
m. lzomzzzam. Łomża 48 588 6 901 32 31 14.20% 0.0142
m. suwalzkim. Suwałki 37