Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 40 942
Wyborców 16 430
Kart wydanych 7 114
Liczba obwodów 33
Frekwencja 43.30%
 • 41.27%

 • 42.18%

 • 43.09%

 • 43.99%

 • 44.90%

 • 45.81%

 • 46.72%

 • 47.62%

 • 48.53%

 • 49.44%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 40 942
Wyborców 16 336
Kart wydanych 5 964
Liczba obwodów 33
Frekwencja 36.51%
 • 35.04%

 • 35.69%

 • 36.34%

 • 36.99%

 • 37.64%

 • 38.30%

 • 38.95%

 • 39.60%

 • 40.25%

 • 40.90%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 40 942
Wyborców 16 336
Kart wydanych 2 712
Liczba obwodów 33
Frekwencja 16.60%
 • 16.02%

 • 16.28%

 • 16.54%

 • 16.80%

 • 17.06%

 • 17.31%

 • 17.57%

 • 17.83%

 • 18.09%

 • 18.35%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. goniazdzgm. Goniądz 4 088 2 021 5 5 49.44% 0.04944
gm. jasionozwkagm. Jasionówka 2
gm. jaszwilzygm. Jaświły 4
gm. knyszyngm. Knyszyn 3
gm. krypnogm. Krypno 3
gm. monzkigm. Mońki 12 342 5 093 12 12 41.27% 0.04127
gm. trzciannegm. Trzcianne 4

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. goniazdzgm. Goniądz 4 088 1 672 5 5 40.90% 0.0409
gm. jasionozwkagm. Jasionówka 2
gm. jaszwilzygm. Jaświły 4
gm. knyszyngm. Knyszyn 3
gm. krypnogm. Krypno 3
gm. monzkigm. Mońki 12 248 4 292 12 10 35.04% 0.03504
gm. trzciannegm. Trzcianne 4

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. goniazdzgm. Goniądz 4 088 750 5 5 18.35% 0.01835
gm. jasionozwkagm. Jasionówka 2
gm. jaszwilzygm. Jaświły 4
gm. knyszyngm. Knyszyn 3
gm. krypnogm. Krypno 3
gm. monzkigm. Mońki 12 248 1 962 12 10 16.02% 0.01602
gm. trzciannegm. Trzcianne 4