Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 55 843
Wyborców 27 570
Kart wydanych 13 304
Liczba obwodów 50
Frekwencja 48.26%
 • 46.72%

 • 47.52%

 • 48.32%

 • 49.11%

 • 49.91%

 • 50.71%

 • 51.51%

 • 52.30%

 • 53.10%

 • 53.90%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 55 843
Wyborców 27 451
Kart wydanych 11 142
Liczba obwodów 50
Frekwencja 40.59%
 • 40.18%

 • 40.47%

 • 40.76%

 • 41.05%

 • 41.34%

 • 41.64%

 • 41.93%

 • 42.22%

 • 42.51%

 • 42.80%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 55 843
Wyborców 27 447
Kart wydanych 5 268
Liczba obwodów 50
Frekwencja 19.19%
 • 18.53%

 • 19.00%

 • 19.48%

 • 19.95%

 • 20.42%

 • 20.90%

 • 21.37%

 • 21.84%

 • 22.32%

 • 22.79%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bielsk podlaskim. Bielsk Podlaski 20 759 9 898 14 14 47.68% 0.04768
m. branzskm. Brańsk 3 117 1 680 3 3 53.90% 0.0539
gm. bielsk podlaskigm. Bielsk Podlaski 9
gm. boczkigm. Boćki 5
gm. branzskgm. Brańsk 9
gm. orlagm. Orla 5
gm. rudkagm. Rudka 2
gm. wyszkigm. Wyszki 3 694 1 726 3 3 46.72% 0.04672

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bielsk podlaskim. Bielsk Podlaski 20 743 8 335 14 13 40.18% 0.04018
m. branzskm. Brańsk 3 014 1 290 3 2 42.80% 0.0428
gm. bielsk podlaskigm. Bielsk Podlaski 9
gm. boczkigm. Boćki 5
gm. branzskgm. Brańsk 9
gm. orlagm. Orla 5
gm. rudkagm. Rudka 2
gm. wyszkigm. Wyszki 3 694 1 517 3 3 41.07% 0.04107

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bielsk podlaskim. Bielsk Podlaski 20 739 3 842 14 13 18.53% 0.01853
m. branzskm. Brańsk 3 014 584 3 2 19.38% 0.01938
gm. bielsk podlaskigm. Bielsk Podlaski 9
gm. boczkigm. Boćki 5
gm. branzskgm. Brańsk 9
gm. orlagm. Orla 5
gm. rudkagm. Rudka 2
gm. wyszkigm. Wyszki 3 694 842 3 3 22.79% 0.02279