Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 36 628
Wyborców 3 588
Kart wydanych 1 833
Liczba obwodów 38
Frekwencja 51.09%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 36 628
Wyborców 3 592
Kart wydanych 1 560
Liczba obwodów 38
Frekwencja 43.43%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 36 628
Wyborców 3 590
Kart wydanych 805
Liczba obwodów 38
Frekwencja 22.42%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. bakalzarzewogm. Bakałarzewo 4
gm. filipozwgm. Filipów 3 588 1 833 3 3 51.09% 0.05109
gm. jeleniewogm. Jeleniewo 3
gm. przeroszlgm. Przerośl 3
gm. raczkigm. Raczki 7
gm. rutka-tartakgm. Rutka-Tartak 3
gm. suwalzkigm. Suwałki 8
gm. szypliszkigm. Szypliszki 4
gm. wizzzajnygm. Wiżajny 3

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. bakalzarzewogm. Bakałarzewo 4
gm. filipozwgm. Filipów 3 592 1 560 3 3 43.43% 0.04343
gm. jeleniewogm. Jeleniewo 3
gm. przeroszlgm. Przerośl 3
gm. raczkigm. Raczki 7
gm. rutka-tartakgm. Rutka-Tartak 3
gm. suwalzkigm. Suwałki 8
gm. szypliszkigm. Szypliszki 4
gm. wizzzajnygm. Wiżajny 3

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. bakalzarzewogm. Bakałarzewo 4
gm. filipozwgm. Filipów 3 590 805 3 3 22.42% 0.02242
gm. jeleniewogm. Jeleniewo 3
gm. przeroszlgm. Przerośl 3
gm. raczkigm. Raczki 7
gm. rutka-tartakgm. Rutka-Tartak 3
gm. suwalzkigm. Suwałki 8
gm. szypliszkigm. Szypliszki 4
gm. wizzzajnygm. Wiżajny 3