Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 755 957
Wyborców 572 893
Kart wydanych 266 370
Liczba obwodów 1 940
Frekwencja 46.50%
 • 37.70%

 • 40.62%

 • 43.53%

 • 46.45%

 • 49.37%

 • 52.28%

 • 55.20%

 • 58.12%

 • 61.03%

 • 63.95%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 755 957
Wyborców 571 692
Kart wydanych 207 201
Liczba obwodów 1 940
Frekwencja 36.24%
 • 28.42%

 • 30.99%

 • 33.56%

 • 36.13%

 • 38.70%

 • 41.27%

 • 43.84%

 • 46.41%

 • 48.98%

 • 51.55%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 755 957
Wyborców 571 711
Kart wydanych 74 987
Liczba obwodów 1 940
Frekwencja 13.12%
 • 10.35%

 • 11.14%

 • 11.93%

 • 12.72%

 • 13.51%

 • 14.30%

 • 15.09%

 • 15.88%

 • 16.67%

 • 17.46%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
boleslzawieckibolesławiecki 64
dzierzzzoniowskidzierżoniowski 40 140 17 728 80 37 44.17% 0.04417
glzogowskigłogowski 3 867 2 473 53 4 63.95% 0.06395
gozrowskigórowski 5 895 3 602 23 5 61.10% 0.0611
jaworskijaworski 39
jeleniogozrskijeleniogórski 18 710 8 395 54 21 44.87% 0.04487
kamiennogozrskikamiennogórski 24 427 11 788 32 17 48.26% 0.04826
klzodzkikłodzki 21 884 10 088 135 26 46.10% 0.0461
legnickilegnicki 11 705 6 637 46 14 56.70% 0.0567
lubanzskilubański 13 291 6 158 40 16 46.33% 0.04633
lubinzskilubiński 75
lwozweckilwówecki 13 892 5 839 39 13 42.03% 0.04203
milickimilicki 19 160 8 917 27 19 46.54% 0.04654
olesznickioleśnicki 21 262 9 570 67 19 45.01% 0.04501
olzawskioławski 18 051 8 645 51 13 47.89% 0.04789
polkowickipolkowicki 30 931 17 414 43 26 56.30% 0.0563
strzelinzskistrzeliński 39
szredzkiśredzki 10 068 5 078 36 8 50.44% 0.05044
szwidnickiświdnicki 36 854 17 182 107 34 46.62% 0.04662
trzebnickitrzebnicki 59
walzbrzyskiwałbrzyski 22 283 10 165 49 22 45.62% 0.04562
wolzowskiwołowski 30 873 14 970 33 27 48.49% 0.04849
wroclzawskiwrocławski 42 294 22 429 85 29 53.03% 0.05303
zazbkowickiząbkowicki 73
zgorzeleckizgorzelecki 25 405 13 908 83 32 54.75% 0.05475
zlzotoryjskizłotoryjski 22 637 9 986 43 24 44.11% 0.04411

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. jelenia gozram. Jelenia Góra 62 847 26 587 45 45 42.30% 0.0423
m. legnicam. Legnica 76 417 28 811 49 49 37.70% 0.0377
m. wroclzawm. Wrocław 309
m. walzbrzychm. Wałbrzych 62

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
boleslzawieckibolesławiecki 64
dzierzzzoniowskidzierżoniowski 40 083 14 202 80 36 35.43% 0.03543
glzogowskigłogowski 3 867 1 943 53 4 50.25% 0.05025
gozrowskigórowski 5 895 3 039 23 5 51.55% 0.05155
jaworskijaworski 39
jeleniogozrskijeleniogórski 18 643 6 683 54 16 35.85% 0.03585
kamiennogozrskikamiennogórski 24 387 9 336 32 15 38.28% 0.03828
klzodzkikłodzki 21 816 8 167 135 25 37.44% 0.03744
legnickilegnicki 11 641 5 336 46 13 45.84% 0.04584
lubanzskilubański 13 291 4 966 40 16 37.36% 0.03736
lubinzskilubiński 75
lwozweckilwówecki 13 892 4 507 39 13 32.44% 0.03244
milickimilicki 19 105 6 648 27 18 34.80% 0.0348
olesznickioleśnicki 21 257 7 352 67 18 34.59% 0.03459
olzawskioławski 18 050 6 532 51 13 36.19% 0.03619
polkowickipolkowicki 30 913 13 775 43 26 44.56% 0.04456
strzelinzskistrzeliński 39
szredzkiśredzki 10 068 4 145 36 8 41.17% 0.04117
szwidnickiświdnicki 36 835 13 632 107 33 37.01% 0.03701
trzebnickitrzebnicki 59
walzbrzyskiwałbrzyski 22 248 8 165 49 22 36.70% 0.0367
wolzowskiwołowski 30 832 11 218 33 24 36.38% 0.03638
wroclzawskiwrocławski 42 262 16 277 85 29 38.51% 0.03851
zazbkowickiząbkowicki 73
zgorzeleckizgorzelecki 25 292 10 707 83 30 42.33% 0.04233
zlzotoryjskizłotoryjski 22 460 7 979 43 22 35.53% 0.03553

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. jelenia gozram. Jelenia Góra 62 581 20 915 45 41 33.42% 0.03342
m. legnicam. Legnica 76 274 21 677 49 47 28.42% 0.02842
m. wroclzawm. Wrocław 309
m. walzbrzychm. Wałbrzych 62

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
boleslzawieckibolesławiecki 64
dzierzzzoniowskidzierżoniowski 40 087 5 369 80 36 13.39% 0.01339
glzogowskigłogowski 3 867 585 53 4 15.13% 0.01513
gozrowskigórowski 5 894 1 029 23 5 17.46% 0.01746
jaworskijaworski 39
jeleniogozrskijeleniogórski 18 640 2 558 54 16 13.72% 0.01372
kamiennogozrskikamiennogórski 24 379 3 445 32 15 14.13% 0.01413
klzodzkikłodzki 21 815 3 067 135 25 14.06% 0.01406
legnickilegnicki 11 641 1 748 46 13 15.02% 0.01502
lubanzskilubański 13 291 1 966 40 16 14.79% 0.01479
lubinzskilubiński 75
lwozweckilwówecki 13 892 1 565 39 13 11.27% 0.01127
milickimilicki 19 104 2 417 27 18 12.65% 0.01265
olesznickioleśnicki 21 257 2 847 67 18 13.39% 0.01339
olzawskioławski 18 046 2 202 51 13 12.20% 0.0122
polkowickipolkowicki 30 913 4 632 43 26 14.98% 0.01498
strzelinzskistrzeliński 39
szredzkiśredzki 10 068 1 443 36 8 14.33% 0.01433
szwidnickiświdnicki 36 833 5 468 107 33 14.85% 0.01485
trzebnickitrzebnicki 59
walzbrzyskiwałbrzyski 22 246 3 044 49 22 13.68% 0.01368
wolzowskiwołowski 30 831 4 154 33 24 13.47% 0.01347
wroclzawskiwrocławski 42 262 4 855 85 29 11.49% 0.01149
zazbkowickiząbkowicki 73
zgorzeleckizgorzelecki 25 292 3 744 83 30 14.80% 0.0148
zlzotoryjskizłotoryjski 22 460 2 844 43 22 12.66% 0.01266

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. jelenia gozram. Jelenia Góra 62 620 8 112 45 41 12.95% 0.01295
m. legnicam. Legnica 76 273 7 893 49 47 10.35% 0.01035
m. wroclzawm. Wrocław 309
m. walzbrzychm. Wałbrzych 62