Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 950 463
Wyborców 183 733
Kart wydanych 83 347
Liczba obwodów 880
Frekwencja 45.36%
 • 37.77%

 • 39.41%

 • 41.04%

 • 42.68%

 • 44.31%

 • 45.95%

 • 47.58%

 • 49.22%

 • 50.85%

 • 52.49%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 950 463
Wyborców 183 292
Kart wydanych 66 749
Liczba obwodów 880
Frekwencja 36.42%
 • 30.02%

 • 31.52%

 • 33.03%

 • 34.53%

 • 36.04%

 • 37.54%

 • 39.05%

 • 40.55%

 • 42.06%

 • 43.56%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 950 463
Wyborców 183 284
Kart wydanych 26 198
Liczba obwodów 880
Frekwencja 14.29%
 • 11.84%

 • 12.71%

 • 13.58%

 • 14.44%

 • 15.31%

 • 16.18%

 • 17.05%

 • 17.91%

 • 18.78%

 • 19.65%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
brzeskibrzeski 35 488 16 035 80 35 45.18% 0.04518
glzubczyckigłubczycki 4 981 2 322 52 6 46.62% 0.04662
kezdzierzynzsko-kozielskikędzierzyńsko-kozielski 64
kluczborskikluczborski 7 547 3 223 62 9 42.71% 0.04271
krapkowickikrapkowicki 53
namyslzowskinamysłowski 23 652 12 416 56 33 52.49% 0.05249
nyskinyski 19 807 7 481 121 20 37.77% 0.03777
oleskioleski 17 111 7 667 54 17 44.81% 0.04481
opolskiopolski 29 080 12 193 115 37 41.93% 0.04193
prudnickiprudnicki 36 053 16 795 70 52 46.58% 0.04658
strzeleckistrzelecki 10 014 5 215 72 13 52.08% 0.05208

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. opolem. Opole 81

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
brzeskibrzeski 35 327 12 696 80 32 35.94% 0.03594
glzubczyckigłubczycki 4 974 1 916 52 5 38.52% 0.03852
kezdzierzynzsko-kozielskikędzierzyńsko-kozielski 64
kluczborskikluczborski 7 547 2 573 62 9 34.09% 0.03409
krapkowickikrapkowicki 53
namyslzowskinamysłowski 23 579 10 270 56 30 43.56% 0.04356
nyskinyski 19 748 5 929 121 16 30.02% 0.03002
oleskioleski 17 108 6 033 54 17 35.26% 0.03526
opolskiopolski 29 065 9 867 115 35 33.95% 0.03395
prudnickiprudnicki 35 933 13 179 70 48 36.68% 0.03668
strzeleckistrzelecki 10 011 4 286 72 13 42.81% 0.04281

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. opolem. Opole 81

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
brzeskibrzeski 35 326 4 787 80 32 13.55% 0.01355
glzubczyckigłubczycki 4 973 776 52 5 15.60% 0.0156
kezdzierzynzsko-kozielskikędzierzyńsko-kozielski 64
kluczborskikluczborski 7 547 976 62 9 12.93% 0.01293
krapkowickikrapkowicki 53
namyslzowskinamysłowski 23 578 3 790 56 30 16.07% 0.01607
nyskinyski 19 748 2 338 121 16 11.84% 0.01184
oleskioleski 17 107 2 222 54 17 12.99% 0.01299
opolskiopolski 29 061 3 766 115 35 12.96% 0.01296
prudnickiprudnicki 35 933 5 576 70 48 15.52% 0.01552
strzeleckistrzelecki 10 011 1 967 72 13 19.65% 0.01965

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. opolem. Opole 81