Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 44 736
Wyborców 4 981
Kart wydanych 2 322
Liczba obwodów 52
Frekwencja 46.62%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 44 736
Wyborców 4 974
Kart wydanych 1 916
Liczba obwodów 52
Frekwencja 38.52%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 44 736
Wyborców 4 973
Kart wydanych 776
Liczba obwodów 52
Frekwencja 15.60%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. baborozwgm. Baborów 4 981 2 322 6 6 46.62% 0.04662
gm. branicegm. Branice 12
gm. glzubczycegm. Głubczyce 23
gm. kietrzgm. Kietrz 11

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. baborozwgm. Baborów 4 974 1 916 6 5 38.52% 0.03852
gm. branicegm. Branice 12
gm. glzubczycegm. Głubczyce 23
gm. kietrzgm. Kietrz 11

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. baborozwgm. Baborów 4 973 776 6 5 15.60% 0.0156
gm. branicegm. Branice 12
gm. glzubczycegm. Głubczyce 23
gm. kietrzgm. Kietrz 11