Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 53 716
Wyborców 36 053
Kart wydanych 16 795
Liczba obwodów 70
Frekwencja 46.58%
 • 42.32%

 • 43.86%

 • 45.39%

 • 46.93%

 • 48.46%

 • 50.00%

 • 51.53%

 • 53.07%

 • 54.60%

 • 56.14%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 53 716
Wyborców 35 933
Kart wydanych 13 179
Liczba obwodów 70
Frekwencja 36.68%
 • 32.49%

 • 33.97%

 • 35.44%

 • 36.92%

 • 38.39%

 • 39.87%

 • 41.34%

 • 42.82%

 • 44.29%

 • 45.77%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 53 716
Wyborców 35 933
Kart wydanych 5 576
Liczba obwodów 70
Frekwencja 15.52%
 • 13.27%

 • 14.01%

 • 14.76%

 • 15.50%

 • 16.24%

 • 16.99%

 • 17.73%

 • 18.47%

 • 19.22%

 • 19.96%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. bialzagm. Biała 18
gm. glzogozwekgm. Głogówek 10 722 5 586 16 16 52.10% 0.0521
gm. lubrzagm. Lubrza 3 541 1 988 9 9 56.14% 0.05614
gm. prudnikgm. Prudnik 21 790 9 221 27 27 42.32% 0.04232

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. bialzagm. Biała 18
gm. glzogozwekgm. Głogówek 10 710 4 514 16 16 42.15% 0.04215
gm. lubrzagm. Lubrza 3 542 1 621 9 9 45.77% 0.04577
gm. prudnikgm. Prudnik 21 681 7 044 27 23 32.49% 0.03249

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. bialzagm. Biała 18
gm. glzogozwekgm. Głogówek 10 710 1 993 16 16 18.61% 0.01861
gm. lubrzagm. Lubrza 3 542 707 9 9 19.96% 0.01996
gm. prudnikgm. Prudnik 21 681 2 876 27 23 13.27% 0.01327