Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 978 984
Wyborców 424 907
Kart wydanych 196 517
Liczba obwodów 1 651
Frekwencja 46.25%
 • 39.67%

 • 42.46%

 • 45.26%

 • 48.05%

 • 50.84%

 • 53.64%

 • 56.43%

 • 59.22%

 • 62.02%

 • 64.81%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 978 984
Wyborców 423 332
Kart wydanych 157 286
Liczba obwodów 1 651
Frekwencja 37.15%
 • 31.74%

 • 34.31%

 • 36.87%

 • 39.44%

 • 42.01%

 • 44.57%

 • 47.14%

 • 49.71%

 • 52.27%

 • 54.84%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 1 978 984
Wyborców 423 326
Kart wydanych 63 415
Liczba obwodów 1 651
Frekwencja 14.98%
 • 12.05%

 • 13.45%

 • 14.85%

 • 16.25%

 • 17.65%

 • 19.06%

 • 20.46%

 • 21.86%

 • 23.26%

 • 24.66%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
aleksandrowskialeksandrowski 20 804 10 826 56 22 52.04% 0.05204
brodnickibrodnicki 16 378 8 307 58 19 50.72% 0.05072
bydgoskibydgoski 51 167 24 824 103 57 48.52% 0.04852
chelzminzskichełmiński 14 902 7 333 47 17 49.21% 0.04921
golubsko-dobrzynzskigolubsko-dobrzyński 9 058 4 134 32 8 45.64% 0.04564
grudziazdzkigrudziądzki 3 246 1 586 42 4 48.86% 0.04886
inowroclzawskiinowrocławski 19 184 10 036 141 26 52.31% 0.05231
lipnowskilipnowski 11 228 5 021 68 10 44.72% 0.04472
mogilenzskimogileński 42
nakielskinakielski 18 879 8 139 79 20 43.11% 0.04311
radziejowskiradziejowski 4 072 2 639 51 7 64.81% 0.06481
rypinzskirypiński 3 828 2 090 45 6 54.60% 0.0546
sezpolenzskisępoleński 5 437 2 640 42 8 48.56% 0.04856
szwieckiświecki 29 537 11 716 90 28 39.67% 0.03967
torunzskitoruński 22 020 11 313 70 20 51.38% 0.05138
tucholskitucholski 51
wazbrzeskiwąbrzeski 29
wlzoclzawskiwłocławski 9 248 4 414 80 9 47.73% 0.04773
zzzninzskiżniński 29 088 14 416 77 36 49.56% 0.04956

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bydgoszczm. Bydgoszcz 205
m. grudziazdzm. Grudziądz 69 458 30 113 54 54 43.35% 0.04335
m. torunzm. Toruń 121
m. wlzoclzawekm. Włocławek 87 373 36 970 68 68 42.31% 0.04231

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
aleksandrowskialeksandrowski 20 696 8 808 56 19 42.56% 0.04256
brodnickibrodnicki 16 375 6 966 58 19 42.54% 0.04254
bydgoskibydgoski 51 123 19 028 103 55 37.22% 0.03722
chelzminzskichełmiński 14 818 5 992 47 15 40.44% 0.04044
golubsko-dobrzynzskigolubsko-dobrzyński 9 058 3 419 32 8 37.75% 0.03775
grudziazdzkigrudziądzki 3 246 1 354 42 4 41.71% 0.04171
inowroclzawskiinowrocławski 19 129 8 105 141 25 42.37% 0.04237
lipnowskilipnowski 11 196 4 117 68 9 36.77% 0.03677
mogilenzskimogileński 42
nakielskinakielski 18 869 6 265 79 19 33.20% 0.0332
radziejowskiradziejowski 4 072 2 233 51 7 54.84% 0.05484
rypinzskirypiński 3 828 1 756 45 6 45.87% 0.04587
sezpolenzskisępoleński 5 380 2 132 42 7 39.63% 0.03963
szwieckiświecki 29 428 9 340 90 25 31.74% 0.03174
torunzskitoruński 21 922 9 095 70 18 41.49% 0.04149
tucholskitucholski 51
wazbrzeskiwąbrzeski 29
wlzoclzawskiwłocławski 9 248 3 582 80 9 38.73% 0.03873
zzzninzskiżniński 28 998 11 663 77 34 40.22% 0.04022

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bydgoszczm. Bydgoszcz 205
m. grudziazdzm. Grudziądz 68 962 24 365 54 49 35.33% 0.03533
m. torunzm. Toruń 121
m. wlzoclzawekm. Włocławek 86 984 29 066 68 63 33.42% 0.03342

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
aleksandrowskialeksandrowski 20 696 3 407 56 19 16.46% 0.01646
brodnickibrodnicki 16 375 2 912 58 19 17.78% 0.01778
bydgoskibydgoski 51 123 7 278 103 55 14.24% 0.01424
chelzminzskichełmiński 14 818 2 548 47 15 17.20% 0.0172
golubsko-dobrzynzskigolubsko-dobrzyński 9 058 1 373 32 8 15.16% 0.01516
grudziazdzkigrudziądzki 3 246 573 42 4 17.65% 0.01765
inowroclzawskiinowrocławski 19 129 3 232 141 25 16.90% 0.0169
lipnowskilipnowski 11 196 1 560 68 9 13.93% 0.01393
mogilenzskimogileński 42
nakielskinakielski 18 869 2 476 79 19 13.12% 0.01312
radziejowskiradziejowski 4 072 1 004 51 7 24.66% 0.02466
rypinzskirypiński 3 828 733 45 6 19.15% 0.01915
sezpolenzskisępoleński 5 380 869 42 7 16.15% 0.01615
szwieckiświecki 29 427 3 547 90 25 12.05% 0.01205
torunzskitoruński 21 921 3 638 70 18 16.60% 0.0166
tucholskitucholski 51
wazbrzeskiwąbrzeski 29
wlzoclzawskiwłocławski 9 248 1 351 80 9 14.61% 0.01461
zzzninzskiżniński 28 996 4 693 77 34 16.18% 0.01618

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bydgoszczm. Bydgoszcz 205
m. grudziazdzm. Grudziądz 68 957 10 309 54 49 14.95% 0.01495
m. torunzm. Toruń 121
m. wlzoclzawekm. Włocławek 86 987 11 912 68 63 13.69% 0.01369