Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 974 567
Wyborców 163 791
Kart wydanych 74 597
Liczba obwodów 719
Frekwencja 45.54%
 • 39.32%

 • 41.72%

 • 44.12%

 • 46.53%

 • 48.93%

 • 51.33%

 • 53.73%

 • 56.14%

 • 58.54%

 • 60.94%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 974 567
Wyborców 163 579
Kart wydanych 59 079
Liczba obwodów 719
Frekwencja 36.12%
 • 31.09%

 • 33.06%

 • 35.03%

 • 37.01%

 • 38.98%

 • 40.95%

 • 42.92%

 • 44.90%

 • 46.87%

 • 48.84%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 974 567
Wyborców 163 638
Kart wydanych 20 773
Liczba obwodów 719
Frekwencja 12.69%
 • 10.79%

 • 11.48%

 • 12.18%

 • 12.87%

 • 13.56%

 • 14.26%

 • 14.95%

 • 15.64%

 • 16.34%

 • 17.03%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gorzowskigorzowski 6 720 3 114 61 8 46.34% 0.04634
krosznienzskikrośnieński 8 360 4 125 50 15 49.34% 0.04934
miezdzyrzeckimiędzyrzecki 23 014 9 814 56 25 42.64% 0.04264
nowosolskinowosolski 5 461 3 328 53 4 60.94% 0.06094
slzubickisłubicki 35
strzelecko-drezdeneckistrzelecko-drezdenecki 3 466 1 517 40 4 43.77% 0.04377
sulezcinzskisulęciński 2 598 1 337 36 4 51.46% 0.05146
szwiebodzinzskiświebodziński 27 128 13 917 37 23 51.30% 0.0513
zielonogozrskizielonogórski 20 329 7 993 51 15 39.32% 0.03932
zzzaganzskiżagański 44 342 19 700 57 38 44.43% 0.04443
zzzarskiżarski 5 631 2 506 67 4 44.50% 0.0445
wschowskiwschowski 16 742 7 246 32 16 43.28% 0.04328

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. gorzozw wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski 68
m. zielona gozram. Zielona Góra 76

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gorzowskigorzowski 6 720 2 524 61 8 37.56% 0.03756
krosznienzskikrośnieński 8 358 3 425 50 14 40.98% 0.04098
miezdzyrzeckimiędzyrzecki 22 956 7 695 56 22 33.52% 0.03352
nowosolskinowosolski 5 451 2 662 53 4 48.84% 0.04884
slzubickisłubicki 35
strzelecko-drezdeneckistrzelecko-drezdenecki 3 466 1 213 40 4 35.00% 0.035
sulezcinzskisulęciński 2 591 1 076 36 4 41.53% 0.04153
szwiebodzinzskiświebodziński 27 142 11 118 37 22 40.96% 0.04096
zielonogozrskizielonogórski 20 265 6 301 51 14 31.09% 0.03109
zzzaganzskiżagański 44 291 15 584 57 36 35.19% 0.03519
zzzarskiżarski 5 630 2 004 67 4 35.60% 0.0356
wschowskiwschowski 16 709 5 477 32 15 32.78% 0.03278

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. gorzozw wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski 68
m. zielona gozram. Zielona Góra 76

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gorzowskigorzowski 6 720 857 61 8 12.75% 0.01275
krosznienzskikrośnieński 8 358 1 197 50 14 14.32% 0.01432
miezdzyrzeckimiędzyrzecki 22 954 2 784 56 22 12.13% 0.01213
nowosolskinowosolski 5 520 940 53 4 17.03% 0.01703
slzubickisłubicki 35
strzelecko-drezdeneckistrzelecko-drezdenecki 3 466 393 40 4 11.34% 0.01134
sulezcinzskisulęciński 2 589 409 36 4 15.80% 0.0158
szwiebodzinzskiświebodziński 27 139 3 995 37 22 14.72% 0.01472
zielonogozrskizielonogórski 20 263 2 218 51 14 10.95% 0.01095
zzzaganzskiżagański 44 290 5 435 57 36 12.27% 0.01227
zzzarskiżarski 5 630 742 67 4 13.18% 0.01318
wschowskiwschowski 16 709 1 803 32 15 10.79% 0.01079

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. gorzozw wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski 68
m. zielona gozram. Zielona Góra 76