Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 310 345
Wyborców 1 073 783
Kart wydanych 477 480
Liczba obwodów 2 745
Frekwencja 44.47%
 • 35.26%

 • 38.14%

 • 41.02%

 • 43.90%

 • 46.78%

 • 49.66%

 • 52.54%

 • 55.42%

 • 58.30%

 • 61.18%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 310 345
Wyborców 1 069 913
Kart wydanych 369 753
Liczba obwodów 2 745
Frekwencja 34.56%
 • 26.15%

 • 28.86%

 • 31.57%

 • 34.29%

 • 37.00%

 • 39.71%

 • 42.42%

 • 45.14%

 • 47.85%

 • 50.56%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 310 345
Wyborców 1 069 907
Kart wydanych 147 904
Liczba obwodów 2 745
Frekwencja 13.82%
 • 10.03%

 • 11.53%

 • 13.04%

 • 14.54%

 • 16.04%

 • 17.55%

 • 19.05%

 • 20.55%

 • 22.06%

 • 23.56%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bezdzinzskibędziński 10 151 6 210 98 7 61.18% 0.06118
bielskibielski 20 715 10 906 92 15 52.65% 0.05265
cieszynzskicieszyński 48 815 23 939 122 43 49.04% 0.04904
czezstochowskiczęstochowski 47 306 24 235 120 47 51.23% 0.05123
gliwickigliwicki 76
klzobuckikłobucki 23 556 10 827 64 18 45.96% 0.04596
lublinieckilubliniecki 7 770 4 043 61 10 52.03% 0.05203
mikolzowskimikołowski 64
myszkowskimyszkowski 30 217 14 218 55 28 47.05% 0.04705
pszczynzskipszczyński 12 264 6 346 72 11 51.74% 0.05174
raciborskiraciborski 42 004 18 042 71 28 42.95% 0.04295
rybnickirybnicki 7 786 4 140 48 11 53.17% 0.05317
tarnogozrskitarnogórski 8 490 4 445 85 9 52.36% 0.05236
bierunzsko-lezdzinzskibieruńsko-lędziński 12 874 5 895 41 11 45.79% 0.04579
wodzislzawskiwodzisławski 10 967 4 159 97 5 37.92% 0.03792
zawiercianzskizawierciański 55 034 27 402 105 65 49.79% 0.04979
zzzywieckiżywiecki 5 328 2 976 106 5 55.86% 0.05586

Frekwencja końcowa

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bielsko-bialzam. Bielsko-Biała 133 212 67 721 75 75 50.84% 0.05084
m. bytomm. Bytom 121 786 42 942 79 79 35.26% 0.03526
m. chorzozwm. Chorzów 63
m. czezstochowam. Częstochowa 136
m. dazbrowa gozrniczam. Dąbrowa Górnicza 96 469 44 770 67 67 46.41% 0.04641
m. gliwicem. Gliwice 116
m. jastrzezbie-zdrozjm. Jastrzębie-Zdrój 39
m. jaworznom. Jaworzno 47
m. katowicem. Katowice 170
m. myslzowicem. Mysłowice 56 822 28 791 40 40 50.67% 0.05067
m. piekary szlazskiem. Piekary Śląskie 32
m. ruda szlazskam. Ruda Śląska 106 846 41 117 78 78 38.48% 0.03848
m. rybnikm. Rybnik 70
m. siemianowice szlazskiem. Siemianowice Śląskie 40
m. sosnowiecm. Sosnowiec 107
m. szwieztochlzowicem. Świętochłowice 38 114 17 614 26 26 46.21% 0.04621
m. tychym. Tychy 68
m. zabrzem. Zabrze 130 368 46 733 90 90 35.85% 0.03585
m. zzzorym. Żory 46 889 20 009 25 25 42.67% 0.04267

Frekwencja 17:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bezdzinzskibędziński 10 152 5 133 98 7 50.56% 0.05056
bielskibielski 20 645 8 859 92 12 42.91% 0.04291
cieszynzskicieszyński 48 443 19 242 122 35 39.72% 0.03972
czezstochowskiczęstochowski 47 221 19 485 120 45 41.26% 0.04126
gliwickigliwicki 76
klzobuckikłobucki 23 556 8 784 64 17 37.29% 0.03729
lublinieckilubliniecki 7 767 3 097 61 10 39.87% 0.03987
mikolzowskimikołowski 64
myszkowskimyszkowski 30 170 11 275 55 27 37.37% 0.03737
pszczynzskipszczyński 12 228 4 903 72 11 40.10% 0.0401
raciborskiraciborski 41 621 13 728 71 24 32.98% 0.03298
rybnickirybnicki 7 694 3 294 48 10 42.81% 0.04281
tarnogozrskitarnogórski 8 490 3 500 85 9 41.22% 0.04122
bierunzsko-lezdzinzskibieruńsko-lędziński 12 874 4 512 41 11 35.05% 0.03505
wodzislzawskiwodzisławski 10 989 3 334 97 5 30.34% 0.03034
zawiercianzskizawierciański 54 867 22 052 105 63 40.19% 0.04019
zzzywieckiżywiecki 5 328 2 420 106 5 45.42% 0.04542

Frekwencja 17:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bielsko-bialzam. Bielsko-Biała 132 753 52 789 75 67 39.76% 0.03976
m. bytomm. Bytom 121 199 31 692 79 69 26.15% 0.02615
m. chorzozwm. Chorzów 63
m. czezstochowam. Częstochowa 136
m. dazbrowa gozrniczam. Dąbrowa Górnicza 96 105 34 822 67 65 36.23% 0.03623
m. gliwicem. Gliwice 116
m. jastrzezbie-zdrozjm. Jastrzębie-Zdrój 39
m. jaworznom. Jaworzno 47
m. katowicem. Katowice 170
m. myslzowicem. Mysłowice 56 638 21 967 40 37 38.78% 0.03878
m. piekary szlazskiem. Piekary Śląskie 32
m. ruda szlazskam. Ruda Śląska 106 637 30 921 78 74 29.00% 0.029
m. rybnikm. Rybnik 70
m. siemianowice szlazskiem. Siemianowice Śląskie 40
m. sosnowiecm. Sosnowiec 107
m. szwieztochlzowicem. Świętochłowice 37 935 13 472 26 23 35.51% 0.03551
m. tychym. Tychy 68
m. zabrzem. Zabrze 129 762 34 748 90 77 26.78% 0.02678
m. zzzorym. Żory 46 839 15 724 25 23 33.57% 0.03357

Frekwencja 12:00

Powiaty Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
bezdzinzskibędziński 10 152 1 929 98 7 19.00% 0.019
bielskibielski 20 645 3 909 92 12 18.93% 0.01893
cieszynzskicieszyński 48 443 8 930 122 35 18.43% 0.01843
czezstochowskiczęstochowski 47 216 7 357 120 45 15.58% 0.01558
gliwickigliwicki 76
klzobuckikłobucki 23 555 3 115 64 17 13.22% 0.01322
lublinieckilubliniecki 7 767 1 288 61 10 16.58% 0.01658
mikolzowskimikołowski 64
myszkowskimyszkowski 30 168 4 686 55 27 15.53% 0.01553
pszczynzskipszczyński 12 226 1 923 72 11 15.73% 0.01573
raciborskiraciborski 41 621 5 461 71 24 13.12% 0.01312
rybnickirybnicki 7 694 1 193 48 10 15.51% 0.01551
tarnogozrskitarnogórski 8 490 1 433 85 9 16.88% 0.01688
bierunzsko-lezdzinzskibieruńsko-lędziński 12 902 1 716 41 11 13.30% 0.0133
wodzislzawskiwodzisławski 10 989 1 355 97 5 12.33% 0.01233
zawiercianzskizawierciański 54 867 8 649 105 63 15.76% 0.01576
zzzywieckiżywiecki 5 326 1 255 106 5 23.56% 0.02356

Frekwencja 12:00

Miasta na prawach powiatu Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bielsko-bialzam. Bielsko-Biała 132 718 22 943 75 67 17.29% 0.01729
m. bytomm. Bytom 121 198 12 159 79 69 10.03% 0.01003
m. chorzozwm. Chorzów 63
m. czezstochowam. Częstochowa 136
m. dazbrowa gozrniczam. Dąbrowa Górnicza 96 103 13 226 67 65 13.76% 0.01376
m. gliwicem. Gliwice 116
m. jastrzezbie-zdrozjm. Jastrzębie-Zdrój 39
m. jaworznom. Jaworzno 47
m. katowicem. Katowice 170
m. myslzowicem. Mysłowice 56 635 8 196 40 37 14.47% 0.01447
m. piekary szlazskiem. Piekary Śląskie 32
m. ruda szlazskam. Ruda Śląska 106 652 12 687 78 74 11.90% 0.0119
m. rybnikm. Rybnik 70
m. siemianowice szlazskiem. Siemianowice Śląskie 40
m. sosnowiecm. Sosnowiec 107
m. szwieztochlzowicem. Świętochłowice 37 939 5 270 26 23 13.89% 0.01389
m. tychym. Tychy 68
m. zabrzem. Zabrze 129 762 13 030 90 77 10.04% 0.01004
m. zzzorym. Żory 46 839 6 194 25 23 13.22% 0.01322