Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 57 737
Wyborców 12 874
Kart wydanych 5 895
Liczba obwodów 41
Frekwencja 45.79%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 57 737
Wyborców 12 874
Kart wydanych 4 512
Liczba obwodów 41
Frekwencja 35.05%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 57 737
Wyborców 12 902
Kart wydanych 1 716
Liczba obwodów 41
Frekwencja 13.30%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bierunzm. Bieruń 15
m. imielinm. Imielin 4
m. lezdzinym. Lędziny 12 874 5 895 11 11 45.79% 0.04579
gm. bojszowygm. Bojszowy 8
gm. chelzm szlazskigm. Chełm Śląski 3

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bierunzm. Bieruń 15
m. imielinm. Imielin 4
m. lezdzinym. Lędziny 12 874 4 512 11 11 35.05% 0.03505
gm. bojszowygm. Bojszowy 8
gm. chelzm szlazskigm. Chełm Śląski 3

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bierunzm. Bieruń 15
m. imielinm. Imielin 4
m. lezdzinym. Lędziny 12 902 1 716 11 11 13.30% 0.0133
gm. bojszowygm. Bojszowy 8
gm. chelzm szlazskigm. Chełm Śląski 3