Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 74 679
Wyborców 7 770
Kart wydanych 4 043
Liczba obwodów 61
Frekwencja 52.03%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 74 679
Wyborców 7 767
Kart wydanych 3 097
Liczba obwodów 61
Frekwencja 39.87%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 74 679
Wyborców 7 767
Kart wydanych 1 288
Liczba obwodów 61
Frekwencja 16.58%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. lubliniecm. Lubliniec 19
gm. boronozwgm. Boronów 2
gm. ciasnagm. Ciasna 6
gm. herbygm. Herby 5
gm. kochanowicegm. Kochanowice 7
gm. koszezcingm. Koszęcin 6
gm. pawonkozwgm. Pawonków 6
gm. wozznikigm. Woźniki 7 770 4 043 10 10 52.03% 0.05203

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. lubliniecm. Lubliniec 19
gm. boronozwgm. Boronów 2
gm. ciasnagm. Ciasna 6
gm. herbygm. Herby 5
gm. kochanowicegm. Kochanowice 7
gm. koszezcingm. Koszęcin 6
gm. pawonkozwgm. Pawonków 6
gm. wozznikigm. Woźniki 7 767 3 097 10 10 39.87% 0.03987

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. lubliniecm. Lubliniec 19
gm. boronozwgm. Boronów 2
gm. ciasnagm. Ciasna 6
gm. herbygm. Herby 5
gm. kochanowicegm. Kochanowice 7
gm. koszezcingm. Koszęcin 6
gm. pawonkozwgm. Pawonków 6
gm. wozznikigm. Woźniki 7 767 1 288 10 10 16.58% 0.01658