Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 46 317
Wyborców 38 114
Kart wydanych 17 614
Liczba obwodów 26
Frekwencja 46.21%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 46 317
Wyborców 37 935
Kart wydanych 13 472
Liczba obwodów 26
Frekwencja 35.51%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 46 317
Wyborców 37 939
Kart wydanych 5 270
Liczba obwodów 26
Frekwencja 13.89%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. szwieztochlzowicem. Świętochłowice 38 114 17 614 26 26 46.21% 0.04621

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. szwieztochlzowicem. Świętochłowice 37 935 13 472 26 23 35.51% 0.03551

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. szwieztochlzowicem. Świętochłowice 37 939 5 270 26 23 13.89% 0.01389