Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 149 320
Wyborców 121 786
Kart wydanych 42 942
Liczba obwodów 79
Frekwencja 35.26%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 149 320
Wyborców 121 199
Kart wydanych 31 692
Liczba obwodów 79
Frekwencja 26.15%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 149 320
Wyborców 121 198
Kart wydanych 12 159
Liczba obwodów 79
Frekwencja 10.03%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bytomm. Bytom 121 786 42 942 79 79 35.26% 0.03526

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bytomm. Bytom 121 199 31 692 79 69 26.15% 0.02615

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. bytomm. Bytom 121 198 12 159 79 69 10.03% 0.01003