Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 101 843
Wyborców 42 004
Kart wydanych 18 042
Liczba obwodów 71
Frekwencja 42.95%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 101 843
Wyborców 41 621
Kart wydanych 13 728
Liczba obwodów 71
Frekwencja 32.98%
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 101 843
Wyborców 41 621
Kart wydanych 5 461
Liczba obwodów 71
Frekwencja 13.12%
  • Frekwencja końcowa
  • 17:00
  • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. racibozrzm. Racibórz 42 004 18 042 28 28 42.95% 0.04295
gm. kornowacgm. Kornowac 5
gm. krzanowicegm. Krzanowice 6
gm. krzyzzzanowicegm. Krzyżanowice 7
gm. kuzznia raciborskagm. Kuźnia Raciborska 6
gm. nezdzagm. Nędza 8
gm. pietrowice wielkiegm. Pietrowice Wielkie 6
gm. rudnikgm. Rudnik 5

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. racibozrzm. Racibórz 41 621 13 728 28 24 32.98% 0.03298
gm. kornowacgm. Kornowac 5
gm. krzanowicegm. Krzanowice 6
gm. krzyzzzanowicegm. Krzyżanowice 7
gm. kuzznia raciborskagm. Kuźnia Raciborska 6
gm. nezdzagm. Nędza 8
gm. pietrowice wielkiegm. Pietrowice Wielkie 6
gm. rudnikgm. Rudnik 5

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. racibozrzm. Racibórz 41 621 5 461 28 24 13.12% 0.01312
gm. kornowacgm. Kornowac 5
gm. krzanowicegm. Krzanowice 6
gm. krzyzzzanowicegm. Krzyżanowice 7
gm. kuzznia raciborskagm. Kuźnia Raciborska 6
gm. nezdzagm. Nędza 8
gm. pietrowice wielkiegm. Pietrowice Wielkie 6
gm. rudnikgm. Rudnik 5