Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KOMITET WYBORCZY PSL
Typ komitetu Komitet wyborczy partii politycznej
Adres Piękna 3A, 00-539 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Mariusz Władysław Miętus
Pełnomocnik finansowy Kamila Katarzyna Kurlej
Adres strony www https://komitetwyborczy.psl.pl
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 85 16
Zarejestrowane listy do rad powiatów 930 229
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 35 7
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 143 47
Ogółem 1 193 299

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 721 328 45% 393 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 5 984 2 746 46% 3 238 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 254 116 46% 138 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 1 085 502 46% 583 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 8 278 2 812 34% 5 466 66%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 326 42 13% 284 87%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 111 24 22% 87 78%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 8 1 13% 7 88%
Ogółem 16 767 6 571 39% 10 196 61%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 54 52 56
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 52 50 54
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 49 47 50
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 48 47 49
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 50 48 51
Średnia wieku kandydatów na wójta 52 50 52
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 51 54 50
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 40 36 41
Ogółem 54 52 56

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 824 320 39% 504 61%
30-39 2 877 1 303 45% 1 574 55%
40-59 8 184 3 518 43% 4 666 57%
60+ 4 437 1 363 31% 3 074 69%
Ogółem 16 322 6 504 40% 9 818 60%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 0 0% 1 100%
30-39 63 9 14% 54 86%
40-59 269 45 17% 224 83%
60+ 112 13 12% 99 88%
Ogółem 445 67 15% 378 85%