Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KOMITET WYBORCZY PSL
Typ komitetu Komitet wyborczy partii politycznej
Adres Piękna 3A, 00-539 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Mariusz Władysław Miętus
Pełnomocnik finansowy Kamila Katarzyna Kurlej
Adres strony www https://komitetwyborczy.psl.pl
  • Informacje o kandydatach

Sejmik Województwa Podlaskiego

Zarejestrowani kandydaci

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Okręg nr 1 9 5 55.56 4 44.44 1
Okręg nr 2 10 4 40.00 6 60.00 1
Okręg nr 3 8 3 37.50 5 62.50 1
Okręg nr 4 11 5 45.45 6 54.55 1

Wiek kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg nr 1 50 48 53 72 36
Okręg nr 2 53 44 58 69 38
Okręg nr 3 39 35 41 50 25
Okręg nr 4 48 51 46 63 31

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw 4 1
Zarejestrowane listy do rad powiatów 43 12
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 4 1
Ogółem 51 14

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 38 17 45% 21 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 264 120 45% 144 55%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 29 12 41% 17 59%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 190 58 31% 132 69%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 7 0 0% 7 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 1 0 0% 1 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta % %
Ogółem 529 207 39% 322 61%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa 48 46 50
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 48 46 50
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 48 54 44
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 47 45 48
Średnia wieku kandydatów na wójta 48 48
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 39 39
Średnia wieku kandydatów na prezydenta
Ogółem 48 46 50

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 38 20 53% 18 47%
30-39 115 46 40% 69 60%
40-59 272 112 41% 160 59%
60+ 96 29 30% 67 70%
Ogółem 521 207 40% 314 60%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 2 0 0% 2 100%
40-59 6 0 0% 6 100%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 8 0 0% 8 100%