Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 424 197
Wyborców 352 595
Obwodów 199
  • Wybory do Rady Miasta Gdańska
  • Wybory Prezydenta Miasta Gdańska

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce 5 50 753 8 51
0.0000020000Nr 2 Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice 8 80 463 6 58
0.0000030000Nr 3 Aniołki, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień 6 59 409 6 47
0.0000040000Nr 4 Młyniska, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Brętowo 5 50 270 7 46
0.0000050000Nr 5 Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe 5 58 402 6 40
0.0000060000Nr 6 Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki 5 53 298 7 46
Podsumowanie 34 352 595 40 288

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 7 10 8 7 7 7 46
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 6 8 7 6 5 6 38
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 10 8 7 7 7 46
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GDAŃSK TWORZĄ MIESZKAŃCY KWW GDAŃSK TWORZĄ MIESZKAŃCY 7 10 8 7 7 7 46
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SPOŁECZNY LEPSZY GDAŃSK KWW RS LEPSZY GDAŃSK 7 10 8 7 7 7 46
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NARODOWEGO FRONTU POLSKIEGO-WOJCIECHA OLSZAŃSKIEGO KWW NARODOWEGO FRONTU POLSKIEGO 5 5 5 15
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ADAMOWICZA WSZYSTKO DLA GDAŃSKA KWW PAWŁA ADAMOWICZA WSZYSTKO DLA GDAŃSKA 7 10 8 7 7 7 46
15 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI KW WOLNI I SOLIDARNI 5 5
  • Statystyka list kandydatów
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Miasto Gdańsk - ogółem 1 34 6 424 197 352 595 199 1

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 40 1
Ogółem 80 2

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 288 133 46% 155 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 7 2 29% 5 71%
Ogółem 295 135 46% 160 54%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 47 48 46
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 47 45 47
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 39 12 31% 27 69%
30-39 63 28 44% 35 56%
40-59 113 61 54% 52 46%
60+ 72 32 44% 40 56%
Ogółem 288 133 46% 155 54%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 0 0% 1 100%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 5 2 40% 3 60%
60+ 1 0 0% 1 100%
Ogółem 7 2 29% 5 71%